Linux sha1sum Commando-handleiding voor Beginners (met voorbeelden)

De Linux commandoregel biedt verschillende hulpmiddelen om de integriteit van een bestand te controleren en te verifiëren. Eén zo’n hulpmiddel is sha1sum, dat we hier in deze tutorial zullen bespreken aan de hand van enkele eenvoudig te begrijpen voorbeelden. Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden hier getest zijn op een Ubuntu 16.04 LTS machine.

Linux sha1sum commando

Het sha1sum commando wordt gebruikt om SHA1 message digest te berekenen en te controleren. Hierna volgt de syntaxis ervan:

sha1sum [OPTION]... [FILE]...

En hier is hoe de man pagina dit gereedschap beschrijft:

       Print or check SHA1 (160-bit) checksums.
       With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een beter idee moeten geven over hoe dit gereedschap werkt.

Q1. Hoe gebruik je het sha1sum commando?

Het basisgebruik is vrij eenvoudig – voer gewoon het commando uit met een bestandsnaam als invoer.

Bijvoorbeeld:

sha1sum test.txt

Hier is de uitvoer die het bovenstaande commando op mijn systeem produceerde:

Hoe sha1sum commando te gebruiken

Links staat de door het gereedschap berekende message digest. Hier zie je hoe de uitvoer begrepen kan worden:

      The default  mode  is to  print  a  line with checksum, a space, a 
character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text or
where binary  is  insignificant), and name for each FILE.

Q2. Hoe gebruik je sha1sum om de integriteit van een bestand te verifiëren?

Sla hiervoor eerst de door het commando geproduceerde message digest op in een .sha1 bestand. Hier is bijvoorbeeld hoe we dat in ons geval deden:

sha1sum test.txt > test.sha1

Nu, met zowel test.txt als test.sha1 in dezelfde directory, gebruik je de -c commandoregel optie om de integriteit van het bestand te verifiëren.

sha1sum -c test.sha1

Hier is de geproduceerde uitvoer:

Hoe sha1sum gebruiken om de integriteit van een bestand te verifiëren

Als de controle mislukt, geeft het gereedschap de volgende uitvoer:

sha1sum commando resultaat

Q3. Hoe forceer je sha1sum om bestand in binaire modus te lezen?

Standaard leest het sha1sum commando een bestand in tekstmodus. Je kunt het gereedschap echter dwingen om ook in binaire modus te lezen, iets wat je kunt doen met de -b optie.

sha1sum -b [filename]

Q4. Welke subopties zijn er allemaal beschikbaar tijdens het verifiëren van checksums?

Er zijn meerdere voorkeuren die je kunt instellen tijdens het verifiëren van checksums met sha1sum. Hier is de lijst:

       --ignore-missing
              don't fail or report status for missing files

       --quiet
              don't print OK for each successfully verified file

       --status
              don't output anything, status code shows success

       --strict
              exit non-zero for improperly formatted checksum lines

       -w, --warn
              warn about improperly formatted checksum lines

Conclusie

Zoals je zult beamen, biedt het sha1sum hulpprogramma niet veel mogelijkheden. De meeste van zijn commandoregel opties hebben we hier al besproken. Als je klaar bent met deze te oefenen, ga dan naar deman pagina van het gereedschap voor meer info.