Linux service Command Tutorial voor Beginners (met voorbeelden)

Met het service commando kun je een System V init script uitvoeren. In deze zelfstudie zullen we dit hulpmiddel kort bespreken aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden. Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden hier getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS machine.

Linux service commando

Hier zijn de beschikbare syntaxis voor het service commando in Linux:

service SCRIPT COMMAND [OPTIONS]

service --status-all

service --help | -h | --version

En hier is hoe de man pagina het uitlegt:

service  runs  a System V init script or systemd unit in as predictable an environment as possible,
removing most environment variables and with the current working directory set to /.

The SCRIPT parameter specifies a System V init script, located in /etc/init.d/SCRIPT, or the name
of a systemd unit. The  existence of  a  systemd unit of the same name as a script in /etc/init.d
will cause the unit to take precedence over the init.d script. The supported values of COMMAND
depend on the invoked script. service passes COMMAND  and OPTIONS to the init  script  unmodified.
For systemd units, start, stop, status, and reload are passed through to their systemctl/initctl
equivalents.

All  scripts  should  support at least the start and stop commands.  As a special case, if COMMAND
is --full-restart, the script is run twice, first with the stop command, then with the start
command.

service --status-all runs all init scripts, in alphabetical order, with the status command. The
status is [ + ]  for  running  services,  [  -  ]  for  stopped services and [ ? ] for services
without a status command.  This option only calls status for sysvinit jobs.

Hoe gebruik je het service commando?

Het gebruik van het ‘service’ commandolijn hulpmiddel is helemaal niet ingewikkeld. Laten we het hebben over hoe je dit hulpprogramma kunt gebruiken als het gaat om het hanteren van scripts als httpd en sshd.

Hier zie je hoe je met service een script uitvoert:

service httpd start

Hier is hoe je een al lopend script stopt met service:

service sshd stop

Hier is hoe je de status van een script ophaalt:

service httpd status

Hier zie je hoe je een al draaiende service herstart:

service sshd restart

Conclusie

Afhankelijk van jeprivileges als Linux gebruiker, kun je alle bovenstaande voorbeelden uitvoeren met het ‘sudo’ commando. Om meer te leren over het ‘service’ commando, ga je naar de man pagina ervan.