Linux pushd en popd commando uitleg voor beginners (3 voorbeelden)

Commando-regel navigatie in Linux gebeurt hoofdzakelijk met het cd commando. Er zijn echter verschillende tips en trucs die je Linux commandolijn navigatie ervaring kunnen verbeteren.

In dit artikel zullen we twee commando’s – pushd en popd – bespreken aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden. Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in dit artikel getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS systeem.

Linux pushd en popd commando’s

Het pushd commando slaat een mappenpad op in de mappenstapel, terwijl het popd commando het bovenste mappenpad uit dezelfde stapel verwijdert. Bovendien maken deze beide commando’s de map waaraan gewerkt wordt tot je nieuwe werkdirectory.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe deze commandoregel gereedschappen werken.

Q1. Hoe gebruik je pushd?

Stel dat je in een directory werkt – zeg ‘a’ – op de commandoregel. En je wilt naar een andere directory gaan, maar wilt ook dat het systeem je huidige directory ‘a’ onthoudt.

Dan is hier het pushd commando dat van pas kan komen. Zie bijvoorbeeld het volgende voorbeeld:

[email protected]:~/Downloads/HTF-review$ pushd /home/himanshu/Desktop/

Wanneer dit commando wordt uitgevoerd, wordt de huidige directory – /home/himanshu/Downloads/HTF-review/ – op de mappenstapel opgeslagen en wordt de directory /home/himanshu/Desktop je nieuwe werkdirectory.

De uitvoer die het pushd commando produceert is niets anders dan de huidige inhoud die in de mappenstapel is opgeslagen.

Q2. Hoe gebruik je popd?

In tegenstelling tot pushd hoef je geen invoer aan popd door te geven. Hier staat hoe je het gebruikt:

popd

Als dit commando wordt uitgevoerd, wordt de directory die op dat moment bovenaan in de stapel ligt uitgekozen en tot je huidige werkdirectory gemaakt.

Hier is een voorbeeld:

Zo zie je dat de directory /home/himanshu/Downloads/HTF-review de huidige werkdirectory van de gebruiker werd.

Q3. Hoe de mapstapel te controleren?

Hoewel zowel pushd als popd commando’s de huidige stack entries in hun uitvoer tonen, is er een manier waarop je deze info ook kunt zien zonder deze commando’s uit te voeren.

Dat kan door het volgende commando uit te voeren:

dirs

De volgende schermafbeelding toont dit commandoregel hulpmiddel in actie:

Merk op dat de huidige directory altijd deel uitmaakt van de mappenstapel.

Conclusie

Zo zie je maar dat de pushd en popd commando’s het leven van de gebruiker op de commandolijn gemakkelijk kunnen maken. We hebben deze commando’s hier in detail behandeld, voor het geval je er meer over wilt leren. O, en ja, laat ons in commentaar hieronder weten hoe je deze commando’s gebruikt om je leven gemakkelijker te maken.