Linux passwd Command Tutorial voor Beginners (8 Voorbeelden)

Als Linux commando-regel gebruiker moet je op de hoogte zijn van hulpprogramma’s die je helpen met gebruikers-account beheer. Eén zo’n hulpmiddel is passwd, waarmee je het wachtwoord van je account kunt veranderen. In deze handleiding bespreken we de basis van dit commando aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden.

Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in deze zelfstudie getest zijn op een Ubuntu 16.04 LTS machine.

Linux commando passwd

Zoals in het begin al gezegd, kunnen gebruikers met het passwd commando hun account wachtwoord veranderen. Hierna volgt de syntaxis ervan:

passwd [options] [LOGIN]

En hier is hoe de man pagina het beschrijft:

    The passwd command changes passwords for user accounts. A normal user
       may only change the password for his/her own account, while the
       superuser may change the password for any account.  passwd also changes
       the account or associated password validity period.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe dit commando werkt.

Q1. Hoe gebruik je passwd?

Het basisgebruik is eenvoudig – voer gewoon het passwd commando uit sans enige optie/invoer.

passwd

Hieronder volgt wat nuttige informatie die je moet weten over de werking van passwd:

    The user is first prompted for his/her old password, if one is present.
       This password is then encrypted and compared against the stored
       password. The user has only one chance to enter the correct password.
       The superuser is permitted to bypass this step so that forgotten
       passwords may be changed.

       After the password has been entered, password aging information is
       checked to see if the user is permitted to change the password at this
       time. If not, passwd refuses to change the password and exits.

       The user is then prompted twice for a replacement password. The second
       entry is compared against the first and both are required to match in
       order for the password to be changed.

       Then, the password is tested for complexity. As a general guideline,
       passwords should consist of 6 to 8 characters including one or more
       characters from each of the following sets:

       ·   lower case alphabetics

       ·   digits 0 thru 9

       ·   punctuation marks

       Care must be taken not to include the system default erase or kill
       characters.  passwd will reject any password which is not suitably
       complex.

In mijn geval bijvoorbeeld, zie je hier hoe ik het passwd veranderde:

Merk op dat als je superuser privileges hebt (of systeembeheerder bent), je het wachtwoord van elke account kunt veranderen door alleen de gebruikersnaam van de account te vermelden. Bijvoorbeeld:

passwd himanshu

Q2. Hoe maak je een account wachtwoordloos?

Met het passwd commando kun je ook een wachtwoord wissen dat bij een gebruikersaccount hoort. Hiervoor moet je de commandoregeloptie -d gebruiken.

passwd -d

Dit is dus eigenlijk een snelle manier om het wachtwoord voor een account uit te schakelen, waardoor het in wezen wachtwoordloos wordt.

Q3. Hoe kan je een wachtwoord geforceerd laten verlopen?

Soms wil de systeembeheerder dat een gebruiker zijn wachtwoord onmiddellijk verandert. In dat geval kunnen ze dus de -e commandoregel optie gebruiken, die resulteert in het onmiddellijk vervallen van het wachtwoord, waardoor de gebruiker gedwongen wordt zijn wachtwoord bij de eerstvolgende login te veranderen.

passwd -e

Q4. Hoe schakel je een account uit als het wachtwoord verlopen blijft?

Met het passwd commando kun je ook situaties aanpakken waarin-in de gebruiker geen actie onderneemt, zelfs niet nadat zijn wachtwoord verlopen is. In principe kun je met het hulpmiddel het account helemaal uitschakelen als het wachtwoord een ingesteld aantal dagen verlopen blijft. Dit kun je doen met de -i commandoregel optie, die een getal als invoer vereist.

Bijvoorbeeld:

passwd -i 5

Dus dit commando zorgt ervoor dat het account wordt uitgeschakeld als het wachtwoord 5 dagen verlopen blijft.

Q5. Hoe stel je een tijdspanne in tussen wachtwoordwijzigingen?

Met het passwd commando kun je ook een minimale tijdspanne tussen wachtwoordwijzigingen instellen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de -n commandoregeloptie, die een numerieke waarde vereist die als aantal dagen wordt behandeld.

Bijvoorbeeld:

passwd -n 10

Dit commando zorgt ervoor dat er een tussenruimte van 10 dagen zit tussen twee wachtwoordwijzigingen. Het is de moeite waard te vermelden dat een waarde van 0 aangeeft dat de gebruiker zijn wachtwoord op elk moment mag veranderen.

Q6. Hoe kan passwd info over de accountstatus laten tonen?

Dit kun je doen met de -S commandoregeloptie.

Hier is hoe de officiële documentatie deze velden uitlegt:

      Display account status information. The status information consists
           of 7 fields. The first field is the user's login name. The second
           field indicates if the user account has a locked password (L), has
           no password (NP), or has a usable password (P). The third field
           gives the date of the last password change. The next four fields
           are the minimum age, maximum age, warning period, and inactivity
           period for the password. These ages are expressed in days.

Q7. Hoe stel je de geldigheidsduur van wachtwoorden in?

Het passwd commando staat je toe dit te doen via zijn -x optie, die een getal vraagt dat het maximum aantal dagen weergeeft dat een wachtwoord geldig blijft.

Bijvoorbeeld:

passwd -x 100

Q8. Hoe kun je passwd gebruikers laten waarschuwen voor verschuldigde wachtwoordwijziging?

Dit kan met de -w commandoregel optie, die als invoer een getal vereist, dat niets anders is dan het aantal dagen voordat het wachtwoord verloopt dat een gebruiker gewaarschuwd wordt dat zijn/haar wachtwoord op het punt staat te verlopen.

Bijvoorbeeld:

passwd -w 7

Conclusie

Je ziet dus dat passwd een heel belangrijk hulpmiddel is waarvan je op de hoogte moet zijn, ongeacht het type gebruiker dat je bent (newbie of pro). Hier, in deze handleiding, hebben we verschillende belangrijke functies van passwd besproken. Oefen deze, en als je klaar bent, ga dan naar deman pagina van het gereedschap om er meer over te weten te komen.