Linux horloge commando tutorial voor beginners (5 voorbeelden)

Soms wil je, terwijl je op de Linux commandoregel werkt, een commando herhaaldelijk uitvoeren om een verandering in de uitvoer te volgen. Wel, je zult blij zijn te weten dat er een commandoregel hulpprogramma bestaat waarmee je dit kunt doen. Het gereedschap in kwestie is Watch, en in deze zelfstudie zullen we enkele van zijn basisfuncties bespreken aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden.

Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden die in dit artikel gebruikt worden getest zijn op Ubuntu 16.04 LTS.

Linux horloge commando

Zoals al gezegd kun je met het watch hulpprogramma een commando herhaaldelijk uitvoeren. Hieronder volgt de syntaxis van dit commando:

watch [options] command

En hier is hoe de man pagina van het gereedschap het beschrijft:

watch runs command repeatedly, displaying its output and errors (the
first screenfull). This allows you to watch the program output change
over time. By default, the program is run every 2 seconds. By
default, watch will run until interrupted.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe het ‘watch’ commando werkt.

Q1. Hoe werkt het watch commando?

Het basisgebruik van het watch commando is heel eenvoudig – alles wat je hoeft te doen is het gereedschap uit te voeren met een commandonaam als invoer. Bijvoorbeeld:

watch date

Het bovenstaande commando produceerde op mijn systeem de volgende uitvoer:

Hoe werkt het horloge commando?

De eerste regel van de uitvoer vertelt dat de uitvoer van het commando ‘date’ na elke 2 seconden ververst wordt (dat is het standaard tijdsinterval), gevolgd door de huidige datum/tijd van het systeem. De tweede regel is de eigenlijke uitvoer van het ‘date’ commando dat na elke paar seconden ververst wordt.

Q2. Hoe kun je watch verschil tussen updates laten oplichten?

Zoals al in het vorige deel uitgelegd, wordt de uitvoer van het commando dat gevolgd wordt regelmatig ververst (standaard na 2 seconden). Als je wilt, kun je ‘watch’ ook het deel van de uitvoer laten markeren dat tussen de updates verandert.

Dit kun je doen met de -d commandoregeloptie. Bijvoorbeeld:

watch -d date

En hier zie je hoe het watch commando nu de veranderingen markeert:

Hoe maak je watch highlight verschil tussen updates?

Q3. Hoe pas je het update-interval aan?

Zoals reeds gezegd is het standaard update-interval 2 seconden. Als je wilt, kun je deze waarde echter veranderen door de -n commandoregel optie te gebruiken, die vereist dat je de nieuwe intervalwaarde als invoer doorgeeft.

Bijvoorbeeld:

watch -n 5 date

Dit commando zorgt ervoor dat de uitvoer na elke 5 seconden wordt bijgewerkt. Merk op dat intervallen van minder dan 0.1 seconden niet zijn toegestaan.

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat het intervalgat heel precies gehonoreerd wordt, gebruik je de -p commandoregel optie. Hier staat hoe de man page deze optie beschrijft:

Make watch attempt to run command every interval seconds. Try it
with ntptime and notice how the fractional seconds stays
nearly) the same, as opposed to normal mode where they continu?
ously increase.

Q4. Hoe zet je de kopregel in de uitvoer uit?

Als je wilt, kun je ‘watch’ ook vragen de kopregel uit te schakelen die het interval, het commando en de huidige
tijd bovenaan de weergave toont, en ook de volgende lege regel. Dit kun je doen met de -t commandoregel optie.

Bijvoorbeeld:

watch -t date

Hier is de uitvoer die het bovenstaande commando oplevert:

Hoe zet je de kopregel in uitvoer uit?

Zo zie je dat de kopregel volledig werd weggestreept.

Q5. Hoe kan ik watch laten afsluiten als de uitvoer verandert?

Als je wilt dat het ‘watch’ commando afsluit nadat een verandering in de uitvoer is gedetecteerd, gebruik je de -g commandoregeloptie.

Bijvoorbeeld:

watch -g free

Dus telkens als het geheugenverbruik in het systeem verandert, zal het watch commando afsluiten.

Conclusie

Zoals je nu wel begrepen zult hebben, is watch een uitstekende manier om veranderingen bij te houden, of dat nu op systeem-, directory-, of zelfs bestandsniveau is. Hier, in deze handleiding, hebben we verschillende belangrijke command-line opties van ‘watch’ besproken. Als je klaar bent met deze te oefenen, ga dan naar de man pagina van het gereedschap om meer te leren.