Linux dpkg Command Tutorial voor Beginners (8 Voorbeelden)

Als je op een Debian of op Debian gebaseerd systeem (zoals Ubuntu) werkt, is de kans groot dat je .deb pakketten tegengekomen bent. Dit zijn Debian pakketten, en de Linux commando-regel biedt ingebouwde commando’s/hulpmiddelen om met dit soort pakketten om te gaan. Eén zo’n hulpmiddel is dpkg, dat we hier in deze handleiding zullen bespreken.

Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in deze handleiding getest zijn op een Ubuntu 16.04LTS machine.

Linux dpkg commando

Het gereedschap dpkg is in principe een pakketbeheerder voor Debian/Debian-gebaseerde systemen. Hieronder volgt de syntaxis:

dpkg ACTIONS

OR

dpkg [options] filename

En hier is hoe de man pagina het uitlegt:

    dpkg  is  a  tool to install, build, remove and manage Debian packages.
       The primary and more user-friendly front-end for dpkg  is  aptitude(1).
       dpkg  itself  is controlled entirely via command line parameters, which
       consist of exactly one action and zero or  more  options.  The  action-
       parameter tells dpkg what to do and options control the behavior of the
       action in some way.

       dpkg can also be used as a front-end to dpkg-deb(1) and  dpkg-query(1).
       The list of supported actions can be found later on in the ACTIONS sec?
       tion. If any such action is encountered  dpkg  just  runs  dpkg-deb  or
       dpkg-query with the parameters given to it, but no specific options are
       currently passed to them, to use any such option the back-ends need  to
       be called directly.

Hieronder volgen enkele voorbeelden in vraag en antwoord stijl die je een goed basisidee moeten geven over hoe dpkg werkt.

Q1. Hoe installeer je een pakket met dpkg?

Dit kun je doen met de -i commandoregeloptie.

dpkg -i [package-name]

Bijvoorbeeld:

dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb

Hier zie je wat alle stappen zijn die bij het installatieproces komen kijken:


              1. Extract the control files of the new package.

              2.  If  another version of the same package was installed before
              the new installation, execute prerm script of the old package.

              3. Run preinst script, if provided by the package.

              4. Unpack the new files, and at the same time back  up  the  old
              files, so that if something goes wrong, they can be restored.

              5.  If  another version of the same package was installed before
              the new installation, execute the postrm script of the old pack?
              age.  Note that this script is executed after the preinst script
              of the new package, because new files are written  at  the  same
              time old files are removed.

              6.  Configure the package. See --configure for detailed informa?
              tion about how this is done.

Q2. Hoe verwijder je een reeds geïnstalleerd pakket met dpkg?

Dit kun je doen met de -r commandolijnoptie.

dpkg -r [package-name]

Bijvoorbeeld:

dpkg -r googler_3.3.0-1_all.deb

Hier is wat de man page over deze optie zegt:

       Removing of a package consists of the following steps:

              1. Run prerm script

              2. Remove the installed files

              3. Run postrm script

Q3. Hoe maak je een lijst van alle geïnstalleerde pakketten in het systeem?

Hiervoor kun je de -l commandolijn optie gebruiken.

dpkg -l

Hier is bijvoorbeeld de uitvoer die deze commandoregeloptie op mijn systeem opleverde:

Hoe een lijst maken van alle geïnstalleerde pakketten in het systeem

Q4. Hoe kan je dpkg een lijst laten maken van de inhoud van een pakket?

Dit kan met de –contents vlag.

dpkg --contents [package name]

Bijvoorbeeld:

Hoe dpkg de inhoud van een pakket laten opnoemen

Q5. Hoe pak je met dpkg alleen een pakket uit?

Er kunnen momenten zijn waarop je het pakket alleen wilt uitpakken, en niet configureren. Welnu, dpkg biedt ook hiervoor een optie: –unpack.

dpkg --unpack [package-name]

Als je later een al uitgepakt pakket wilt configureren, kun je dat doen met de commandoregeloptie –configure.

dpkg --configure [package-name]

Hieronder staat wat de man page over deze optie zegt:

       Configuring consists of the following steps:

              1.  Unpack  the  conffiles, and at the same time back up the old
              conffiles, so that they can be restored if something goes wrong.

              2. Run postinst script, if provided by the package.

Q6. Hoe controleer je of een pakket geïnstalleerd is of niet?

Gebruik hiervoor de -s commandolijnoptie.

dpkg -s [package-name]

Bijvoorbeeld:

Hoe controleren of een .deb pakket geïnstalleerd is of niet

Q7. Hoe druk je de architectuur af van pakketten die dpkg installeert?

Deze info is te verkrijgen met de –print-architecture commandolijn optie.

dpkg --print-architecture

De uitvoer die het bovenstaande commando op mijn systeem opleverde was bijvoorbeeld:

amd64

Q8. Hoe een pakket te zuiveren met dpkg?

We bespraken al hoe je een pakket verwijdert met het dpkg commando. Je kunt ook een pakket purgen, een proces dat alles verwijdert, inclusief conffiles. Dit kan met de -P commandolijn optie.

dpkg -P [package-name]

Hier is wat de man pagina over deze optie te zeggen heeft:

       Some configuration files might be unknown to dpkg because
              they are created and handled separately through  the  configura?
              tion  scripts.  In  that case, dpkg won't remove them by itself,
              but the package's postrm script (which is called by  dpkg),  has
              to take care of their removal during purge. Of course, this only
              applies to files in system directories, not configuration  files
              written to individual users' home directories.

              Purging of a package consists of the following steps:

              1.  Remove the package, if not already removed. See --remove for
              detailed information about how this is done.

              2. Run postrm script.

Conclusie

Het dpkg commando biedt een overvloed aan opties. Wat we hier besproken hebben zijn die opties die je helpen om met het gereedschap aan de slag te gaan. Als je klaar bent met deze te oefenen, ga dan naar deman pagina van het commando voor meer informatie.