Linux chage Command Tutorial voor Beginners (6 Voorbeelden)

De Linux commandoregel biedt verschillende hulpmiddelen voor gebruikersbeheer (waarvan we er al enkele besproken hebben). Eén zo’n hulpmiddel is chage, waarmee je de vervalinformatie van wachtwoorden kunt aanpassen. In deze zelfstudie bespreken we dit hulpmiddel aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden. Maar voor we er in duiken, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden hier getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS machine.

Linux chage commando

Met het chage commando, zoals hierboven al uitgelegd, kun je de vervalinformatie van gebruikerswachtwoorden aanpassen. Hierna volgt de syntaxis ervan:

chage [options] LOGIN

En hier is wat de man pagina erover zegt:

    The chage command changes the number of days between password changes
       and the date of the last password change. This information is used by
       the system to determine when a user must change his/her password.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe het chage commando werkt:

Q1. Hoe actuele wachtwoordvervaldatum info bekijken?

Om info over de huidige vervaldatum van wachtwoorden voor een gebruiker te zien, gebruik je de -l command-line optie.

chage -l [USERNAME]

Hier zie je een voorbeeld:

chage -l himanshu

En het volgende is de uitvoer die het op mijn systeem produceerde:

Last password change                    : Jul 26, 2018
Password expires                      : never
Password inactive                     : never
Account expires                        : never
Minimum number of days between password change        : 0
Maximum number of days between password change        : 99999
Number of days of warning before password expires    : 7

Dus momenteel is het wachtwoord ingesteld om ‘nooit’ te verlopen.

Q2. Hoe kan ik de vervaldatum van wachtwoorden veranderen?

Dit kun je doen met de -M command-line optie, waarbij je een getal moet doorgeven (dat verwijst naar het maximum aantal dagen waarin een wachtwoord geldig is).

Bijvoorbeeld:

chage -M 1000 himanshu

Merk op dat deze bewerking root privileges vereist.

Hoe de vervaldatum van wachtwoorden veranderen

Zo zie je in de schermafbeelding hierboven dat het wachtwoordverloop nu is ingesteld op 21 april 2021.

Merk op dat je ook de -m command-line optie kunt gebruiken, die gebruikt wordt om het minimum aantal dagen tussen wachtwoordveranderingen in te stellen. De -M optie die we hierboven bespraken stelt het maximum aantal dagen in waarin een wachtwoord geldig is.

Q3. Hoe de datum van laatste wachtwoordwijziging veranderen?

Je kunt de datum voor laatste wachtwoordwijziging bijstellen met de -d command-line optie. Als invoer kun je aan deze optie een getal doorgeven, of een volledige datum. Hier is hoe de man pagina het uitlegt:

 -d, --lastday LAST_DAY
           Set the number of days since January 1st, 1970 when the password
           was last changed. The date may also be expressed in the format
           YYYY-MM-DD (or the format more commonly used in your area).

Het volgende is een voorbeeld:

Hoe de datum van de laatste wachtwoordwijziging veranderen

Zo zie je dat de waarde van het veld ‘Last password change’ met succes werd veranderd.

Q4. Hoe waarschuw je de gebruiker voordat het wachtwoord verloopt?

Met het chage commando kun je ook instellen hoeveel dagen waarschuwing nodig is voordat een wachtwoordwijziging nodig is. Dit kan met de -W command-line optie.

-W, --warndays WARN_DAYS
           Set the number of days of warning before a password change is
           required. The WARN_DAYS option is the number of days prior to the
           password expiring that a user will be warned his/her password is
           about to expire.

Bijvoorbeeld:

chage -W 10 himanshu

Dit commando zorgt ervoor dat de gebruiker de waarschuwing voor het verlopen van het wachtwoord te zien krijgt 10 dagen voordat het wachtwoord zal verlopen.

Q5. Hoe kan je een account vergrendelen?

Gebruik de -E command-line optie om een account te vergrendelen. De manier waarop het invoer accepteert is gelijk aan de -W optie die we hierboven bespraken. Ter referentie staat hier hoe de man pagina het uitlegt:

-E, --expiredate EXPIRE_DATE
           Set the date or number of days since January 1, 1970 on which the
           user's account will no longer be accessible. The date may also be
           expressed in the format YYYY-MM-DD (or the format more commonly
           used in your area). A user whose account is locked must contact the
           system administrator before being able to use the system again.

Passing the number -1 as the EXPIRE_DATE will remove an account
expiration date.

Bijvoorbeeld:

chage -E 2019-06-21 himanshu

Dit bovenstaande commando zorgt ervoor dat het account van gebruiker ‘himanshu’ vanaf 21 juni 2019 ontoegankelijk wordt.

Q6. Wat gebeurt er als chage zonder enige optie wordt gebruikt?

Hier staat wat er in dit geval gebeurt:

    If none of the options are selected, chage operates in an interactive
       fashion, prompting the user with the current values for all of the
       fields. Enter the new value to change the field, or leave the line
       blank to use the current value. The current value is displayed between
       a pair of [ ] marks.

Wat gebeurt er als chage gebruikt wordt zonder enige optie

Conclusie

Als je een Linux systeembeheerder bent, of iemand die verantwoordelijk is voor gebruikersbeheer op Linux machines, dan is dit commando de moeite waard om in je kitty te houden. We hebben hier verschillende chage commandoregel opties behandeld. Om meer te leren, ga je naar de chage man pagina.