Linux bzip2 commando uitleg voor beginners (6 voorbeelden)

Bestandscompressies worden uitgevoerd volgens specifieke algoritmen. Er zijn veel compressietechnieken, en een ervan wordt bereikt met bzip2. In deze zelfstudie leren we de basis van bzip2 aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden. Merk op dat alle voorbeelden die in dit artikel gebruikt worden getest zijn op een Ubuntu 18.04LTS machine.

Linux bzip2 commando

bzip2 is een op de commandoregel gebaseerde bestandscompressor in Linux die het Burrows-Wheeler bloksortering tekstcompressie algoritme en Huffman codering gebruikt om het compressieproces uit te voeren. Hieronder staat de syntaxis:

bzip2 [OPTIONS] filenames ...

En hier is wat de man page over dit hulpmiddel zegt:

       bzip2  compresses  files  using  the Burrows-Wheeler block sorting text
       compression algorithm, and Huffman coding.   Compression  is  generally
       considerably   better   than   that   achieved   by  more  conventional
       LZ77/LZ78-based compressors, and approaches the performance of the  PPM
       family of statistical compressors.

       The  command-line options are deliberately very similar to those of GNU
       gzip, but they are not identical.

       bzip2 expects a list of file names to accompany the command-line flags.
       Each  file is replaced by a compressed version of itself, with the name
       "original_name.bz2".  Each compressed file has  the  same  modification
       date,  permissions,  and, when possible, ownership as the corresponding
       original, so that these properties can be correctly restored at  decom?
       pression  time.  File name handling is naive in the sense that there is
       no mechanism for preserving original file  names,  permissions,  owner?
       ships  or dates in filesystems which lack these concepts, or have seri?
       ous file name length restrictions, such as MS-DOS.

Hieronder volgen enkele vraag-antwoord-achtige voorbeelden die je een goed idee moeten geven over hoe het bzip2 commando werkt.

Q1. Hoe comprimeer je een bestand met bzip2?

Het basisgebruik is heel eenvoudig – geef gewoon het te comprimeren bestand als invoer door aan het bzip2 commando. Hier is een voorbeeld:

bzip2 list.txt

De volgende schermafbeelding toont het commando in actie:

Hoe een bestand comprimeren met bzip2

Q2. Hoe comprimeer je meerdere bestanden met bzip2?

Eenvoudig – geef gewoon de bestandsnamen als invoer door. Zie het volgende voorbeeld:

bzip2 list.txt list1.txt list2.txt

Hoe meerdere bestanden comprimeren met bzip2

Q3. Hoe decomprimeer je met bzip2?

Voor decompressie gebruik je de -d commandoregeloptie. Hier zie je een voorbeeld:

bzip2 -d list.txt.bz2

Q4. Hoe kan ik ervoor zorgen dat bzip2 geen invoerbestand verwijdert?

Standaard verwijdert bzip2, wanneer het een bestand comprimeert, het oorspronkelijke (of invoer-) bestand. Wil je echter dat dat niet gebeurt, gebruik dan de -k commandoregeloptie.

Hieronder volgt een voorbeeld:

Hoe zorg je ervoor dat bzip2 geen invoerbestand verwijdert

Q5. Hoe kan ik bzip2 details laten tonen voor elke compressiebewerking?

Dit kan met de -v commandolijn optie. Hier is hoe de man page het uitlegt:

-v --verbose
              Verbose  mode -- show the compression ratio for each file processed.  Further -v's
increase the verbosity level, spewing out lots of information which is primarily of
interest for diagnostic purposes.

Hieronder volgt een voorbeeld dat de uitvoer van bzip2 commando’s toont wanneer -v wordt gebruikt:

Hoe bzip2 details te laten tonen voor elke compressiebewerking

Q6. Hoe de integriteit van een gecomprimeerd bestand te controleren?

Het bzip2 commando kan ook gebruikt worden om de integriteit van een .bz2 bestand te controleren (een test die ervoor zorgt dat het bestand niet corrupt is of veranderd is sinds het gemaakt werd). Dit kan met de -t commandoregeloptie.

-t --test
     Check  integrity of the specified file(s), but don't decompress them. 
This really performs a trial decompression and throws away the result.

Conclusie

Het bzip2 commando-regel hulpprogramma biedt nog veel meer opties, maar wat we hier besproken hebben zou genoeg moeten zijn om je op weg te helpen. Als je klaar bent met het oefenen van de opties die we in deze handleiding besproken hebben, kun je naar deman pagina van het gereedschap gaan om er meer over te leren.