Linux bzcmp, bzdiff, bzmore, bzless, en bzgrep commando’s uitgelegd met voorbeelden

Hoewel het commandoregel hulpprogramma bzip2 gebruikt kan worden om bestanden te comprimeren, zijn er veel andere hulpmiddelen waarmee je basistaken kunt uitvoeren – zoals het vergelijken van zulke bestanden – zonder dat je ze hoeft te decomprimeren. In deze handleiding bespreken we de basisprincipes van de commando’s bzcmp, bzdiff, bzmore, bzless, en bzgrep aan de hand van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden.

Maar voor we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in dit artikel getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS machine.

Linux bzcmp, bzdiff, bzmore, bzless, en bzgrep commando’s

We bespreken elk van deze commando’s met behulp van een vraag-en-antwoord presentatie.

Q1. Hoe werken bzcmp en bzdiff commando’s?

Zoals hun naam doet vermoeden, worden deze commando’s gebruikt voor het vergelijken van .bz2 bestanden. Hierna volgt hun syntaxis:

bzcmp [ cmp_options ] file1 [ file2 ]
bzdiff [ diff_options ] file1 [ file2 ]

En hier is wat de man pagina over ze zegt:

       Bzcmp  and  bzdiff  are  used  to invoke the cmp or the diff program on
       bzip2 compressed files.  All options specified are passed  directly  to
       cmp  or diff.  If only 1 file is specified, then the files compared are
       file1 and an uncompressed file1.bz2.  If two files are specified,  then
       they  are  uncompressed  if necessary and fed to cmp or diff.  The exit
       status from cmp or diff is preserved.

Hier zie je een basisvoorbeeld van bzcmp en bzdiff:

bzcmp file1.bz2 file2.bz2
bzdiff file1.bz2 file2.bz2

En de volgende schermafbeelding toont de uitvoer die deze commando’s opleveren:

Hoe de commando's bzcmp en bzdiff werken

Hoewel deze commando’s geen expliciete commandoregelopties bieden, kun je de opties van de cmpen diff commando’s gebruiken (omdat deze hulpmiddelen intern door de bzcmp en bzdiff commando’s worden aangeroepen).

Q2. Hoe werken bzmore en bzless commando’s?

Net als meeren minder zijn zowel bzmore als bzless filters voor CRT weergave, maar dan voor gecomprimeerde bz2 bestanden. Om je een nog beter idee te geven volgt hier een uittreksel over bzmore uit zijn man pagina:

       Bzmore is a filter which allows examination of compressed or plain text
       files one screenful at a time on a soft-copy terminal.  bzmore works on
       files  compressed with bzip2 and also on uncompressed files.  If a file
       does not exist, bzmore looks for a file of the same name with the addi?
       tion of a .bz2 suffix.

Bzmore  normally  pauses after each screenful, printing –More– at the
bottom of the screen.  If the user then types a  carriage  return,  one
more line is displayed.  If the user hits a space, another screenful is
displayed.  Other possibilities are enumerated later.

Natuurlijk kun je deze commando’s ook gebruiken om eenvoudig een gecomprimeerd bestand te bekijken. Hier is een voorbeeld:

Hoe bzmore en bzless commando's werken

Q3. Hoe werkt het bzgrep commando?

Zoals je nu wel geraden zult hebben, werkt bzgrep ook op de lijnen van andere bz serie commando’s die we hier uitgelegd hebben. Om precies te zijn is het grep, maar dan voor gecomprimeerde bestanden. Hieronder volgt een uittreksel van de man pagina van dit commando:

       Bzgrep is used to  invoke  the  grep  on  bzip2-compressed  files.  All
       options  specified  are  passed directly to grep.  If no file is speci?
       fied, then the standard input is decompressed if necessary and  fed  to
       grep.   Otherwise the given files are uncompressed if necessary and fed
       to grep.

Hier volgt een voorbeeld gebruik van bzgrep:

bzgrep "menu" file1.bz2

De volgende schermafbeelding toont de uitvoer:

Hoe bzgrep commando werkt

Conclusie

Dus als je te maken hebt met gecomprimeerde bestanden (.bz2), en basisbewerkingen wilt uitvoeren zoals zoeken, vergelijken, en meer, kun je deze commando’s gebruiken. We hebben de basis hier besproken. Ga voor meer informatie over deze hulpmiddelen naar hun man pagina’s(hier, hier, en hier).