Linux aspell Command Tutorial voor Beginners (5 voorbeelden)

Een spellingscontrole is een belangrijk hulpmiddel als je werk bestaat uit het schrijven of bewerken van tekstbestanden of documenten. Terwijl de meeste GUI-gebaseerde editors spellingscontrole ingebouwd hebben, kan dat niet gezegd worden van commando-regel editors. Er zijn echter aparte opdrachtregel gereedschappen die je met spellingcontrole kunnen helpen.

In deze handleiding bespreken we zo’n hulpmiddel, dat aspell heet. Maar voor we er in duiken, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden in het artikel getest zijn op een Ubuntu 18.04 LTS machine.

Linux aspell commando

Zoals in het begin al gezegd, kun je met het aspell commando spellingscontrole uitvoeren op een tekstbestand. Je kunt zelfs ook op afzonderlijke woorden controleren. Hierna volgt de syntaxis ervan:

aspell [options] <command>

En hier is wat de man page over dit hulpmiddel zegt:

       aspell is a utility program that connects to the Aspell library so that
       it can function as an ispell -a replacement, as  an  independent  spell
       checker,  as a test utility to test out Aspell library features, and as
       a utility for managing dictionaries used by the library.

       The Aspell library contains an interface allowing other programs direct
       access  to  its  functions  and  therefore reducing the complex task of
       spell checking to simple library calls.  The default library  does  not
       contain  dictionary  word  lists.  To add language dictionaries, please
       check your distro first for modified dictionaries, otherwise look  here
       for base language dictionaries <http://aspell.net>.

Hieronder volgen enkele vraag-en-antwoord-achtige voorbeelden die je een beter idee moeten geven over hoe het hulpprogramma werkt.

Q1. Hoe gebruik je het aspell commando?

Het basisgebruik van aspell is niet helemaal rechtlijnig, dus is het goed om een gebruiksoverzicht te krijgen, iets wat je kunt krijgen met de ‘usage’ commando-optie.

aspell usage

En dit is wat je waarschijnlijk als uitvoer krijgt:

Usage: aspell [options] <command>
<command> is one of:
  -?|usage         display a brief usage message
  help             display a detailed help message
  -c|check <file>  to check a file
  -a|pipe          "ispell -a" compatibility mode
  [dump] config    dumps the current configuration to stdout
  config <key>     prints the current value of an option
  [dump] dicts | filters | modes
    lists available dictionaries / filters / filter modes
[options] is any of the following:
  --encoding=<str>            encoding to expect data to be in
  --mode=<str>                filter mode
  -l,--lang=<str>             language code
  -d,--master=<str>           base name of the main dictionary to use
  --sug-mode=<str>            suggestion mode

Q2. Hoe controleer je een bestand op spelfouten met aspell?

Dit kan met de -c commandoregel optie. Bijvoorbeeld:

aspell -c test.txt

Het volgende is wat het gereedschap liet zien bij het uitvoeren van het bovenstaande commando:

Hoe controleer je een bestand op spelfouten met aspell

Zo zie je dat het gereedschap de eerste spelfout in de tekst markeerde, en in de onderste helft van het venster opties aanbood waarvan het dacht dat ik er wel in ge├»nteresseerd zou zijn als vervanging. Ook zijn er, als je goed kijkt, opties om de momenteel gemarkeerde spelfout te negeren, alle voorkomens van het momenteel gemarkeerde woord te vervangen, aan aspell’s woordenboek toe te voegen, en deze weergave te verlaten.

Q3. Hoe gebruik je aspell om afzonderlijke woorden te controleren?

Dit kun je doen met de -a commandoregel optie.

aspell -a

Zodra je dit commando uitvoert, wacht het op invoer van de gebruiker. Typ een woord in deze modus, druk op enter, en je ziet dat aspell spellingsuggesties geeft op stdout.

De volgende schermafbeelding toont deze commandoregeloptie in actie:

Hoe gebruik je aspell om afzonderlijke woorden te controleren

Q4. Hoe gebruik je aspell om woorden in bulk te controleren?

Dit kun je doen met de ‘list’ commando-optie.

aspell list

Het bovenstaande commando wacht, als het wordt uitgevoerd, op invoer van de gebruiker. Voeg zoveel woorden toe als je wilt, en als je klaar bent, druk je op Ctrl+D. Dan zul je zien dat aspell onjuist gespelde woorden toont onder de invoer die je gaf.

De volgende schermafbeelding toont deze optie in actie:

Hoe gebruik je aspell om woorden in bulk te controleren

Q5. Hoe kan ik het door aspell gebruikte woordenboek regelen?

De man pagina voor aspell biedt verschillende opties waarmee je het door dit commando gebruikte woordenboek kunt regelen. Hier zijn enkele van de belangrijke:

       --master=<name>, -d <name>
              Base name of the dictionary to use.  If this option is specified
              then Aspell will either use this dictionary or die.

       --dict-dir=<directory>
              Location of the main dictionary word list.

       --lang=<string>, -l <string>
              Language to use.  It follows the same format of the  LANG  envi?
              ronmental variable on most systems.  It consists of the two let?
              ter ISO 639 language code and an optional two  letter  ISO  3166
              country  code  after a dash or underscore.  The default value is
              based on the value of the LC_MESSAGES locale.

       --size=<string>
              The preferred size of the dictionary word list.   This  consists
              of  a  two char digit code describing the size of the list, with
              typical values of: 10=tiny, 20=really small,  30=small,  40=med-
              small, 50=med, 60=med-large, 70=large, 80=huge, 90=insane.

Conclusie

Je zult het er waarschijnlijk mee eens zijn dat aspell een nuttig hulpmiddel is dat Linux commandoregel gebruikers zouden moeten kennen. We hebben de grondbeginselen van dit hulpmiddel hier besproken. Als je deze opties geoefend hebt, ga dan naar deman pagina van het commando om er meer over te leren.