Linux apropos commando tutorial voor beginners (5 voorbeelden)

Als je in Linux hulp nodig hebt bij een commando, hoef je alleen maar de man pagina ervan te openen. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin je snel de namen en beschrijvingen van alle beschikbare man pagina’s moet opzoeken? Welnu, Linux heeft een oplossing voor je, want er bestaat een commando, apropos genaamd, dat precies dit voor je doet.

In deze handleiding bespreken we de basis van apropos aan de hand van enkele eenvoudig te begrijpen voorbeelden. Maar voordat we dat doen, is het de moeite waard te vermelden dat alle voorbeelden hier zijn getest op een Ubuntu 16.04 LTS machine.

Linux apropos commando

Het apropos commando doorzoekt namen en beschrijvingen van handleidingen naar een door de gebruiker opgegeven trefwoord. Hieronder volgt de syntaxis:

apropos [OPTIONS] keyword ...

En dit is wat de man pagina van de tool erover zegt:

       Each manual page has a short description available within it.   apropos
       searches the descriptions for instances of keyword.

       keyword  is  usually  a regular expression, as if (-r) was used, or may
       contain wildcards (-w), or match the exact keyword (-e).   Using  these
       options,  it  may  be  necessary to quote the keyword or escape (\) the
       special characters to stop the shell from interpreting them.

       The standard matching rules allow matches to be made against  the  page
       name and word boundaries in the description.

       The  database  searched  by  apropos  is  updated by the mandb program.
       Depending on your installation, this may be run by a periodic cron job,
       or  may  need  to  be  run  manually  after  new manual pages have been
       installed.

Hieronder volgen enkele voorbeelden in de vorm van vragen en antwoorden die je een goed idee zouden moeten geven van hoe het apropos commando werkt.

Q1. Hoe gebruik je apropos?

Het basisgebruik is eenvoudig. Geef gewoon het trefwoord dat je wilt zoeken als invoer door aan het apropos commando.

Bijvoorbeeld:

apropos dmesg

produceerde het volgende resultaat:

dmesg (1)            - print or control the kernel ring buffer

Natuurlijk kun je ook meerdere trefwoorden doorgeven.

Bijvoorbeeld:

apropos dmesg whereis

Hieronder volgt de uitvoer in dit geval:

dmesg (1)            - print or control the kernel ring buffer
whereis (1)          - locate the binary, source, and manual page files for a...

Q2. Hoe laat je apropos zoeken naar exacte trefwoorden?

Standaard wordt de invoer die je doorgeeft aan het apropos commando niet exact doorzocht. Als je bijvoorbeeld ‘wie’ als invoer doorgeeft, zul je zien dat het gereedschap ook resultaten produceert met woorden als ‘whoami’.

Hoe maak je apropos zoeken naar exacte trefwoorden

Dit is dus geen exacte zoekopdracht. Je kunt apropos echter dwingen naar exacte trefwoorden te zoeken met de -e of –exact commandoregelopties.

apropos exact zoeken

Dus nu zie je dat alleen die vermeldingen die exact overeenkomen met ‘who’ in de uitvoer worden getoond.

Q3. Hoe kan apropos inzendingen weergeven die overeenkomen met alle trefwoorden?

Als je meerdere trefwoorden doorgeeft als invoer voor het apropos commando, dan zal het programma de ingangen weergeven die ten minste één van de trefwoorden bevatten. Als je echter wilt dat apropos alleen die ingangen weergeeft die met alle trefwoorden overeenkomen, gebruik dan de -a opdrachtregeloptie.

Hier is bijvoorbeeld de uitvoer van een apropos commando zonder de -a optie:

Hoe maak je apropos weergaven die overeenkomen met alle trefwoorden

En hier is de uitvoer met de -a optie ingeschakeld:

apropos -a

Q4. Hoe kun je apropos dwingen de uitvoer niet bij te snijden?

Zoals je hebt gezien bij de uitvoer in eerdere vragen, trimt het gereedschap de invoer als die te lang is. Zie bijvoorbeeld de gemarkeerde regel in de volgende uitvoer:

Hoe apropos te dwingen de uitvoer niet te trimmen

Als je wilt, kun je apropos echter dwingen om volledige regels in de uitvoer te produceren, iets wat je kunt doen met de -l opdrachtregeloptie.

forceer apropos om volledige regels in de uitvoer te produceren

Q5. Hoe moet apropos exit-status geïnterpreteerd worden?

Het apropos commando produceert vier verschillende exit-statussen: 0, 1, 2 en 16. Hier staat wat elk van deze voorstelt:

       0      Successful program execution.

       1      Usage, syntax or configuration file error.

       2      Operational error.

       16     Nothing was found that matched the criteria specified

Conclusie

Afhankelijk van je werkprofiel heb je het apropos commando misschien niet dagelijks nodig, maar zoals je inmiddels begrepen zou hebben, kan het in bepaalde situaties een redder in nood zijn. We hebben hier enkele gebruikscommando-opties besproken. Voor meer informatie over het gereedschap kun je terecht op de man pagina.