LimeSurvey installeren op Ubuntu 18.04 LTS

LimeSurvey is een gratis en een open bron toepassing voor online enquêtes, geschreven in PHP en gebruikt een MySQL of PostgreSQL databank. Met LimeSurvey kunnen we online enquêtes maken, ontwikkelen en publiceren en er reacties op verzamelen, zonder te hoeven coderen en scripts te hoeven maken.

In deze handleiding leren we hoe je LimeSurvey op een Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) server installeert en configureert.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer een LAMP server

Installeer eerst Apache webserver en MariaDB server met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Vervolgens moet je ondrej repository toevoegen om de nieuwste versie van PHP te installeren. Je kunt de repository toevoegen met het volgende commando:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y

Als de repository geïnstalleerd is, update je de repository en installeer je PHP samen met alle afhankelijkheden met het volgende commando:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xml php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-zip php7.2-ldap php7.2-imap unzip wget curl

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Apache en MariaDB dienst en schakel je ze in om bij het opstarten te starten door het volgende commando uit te voeren:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Configureer MariaDB

Voordat je de MariaDB database configureert, beveilig je die met het volgende commando:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in als daarom gevraagd wordt en maak dan een database en gebruiker voor LimeSurvey:

-MariaDB [(none)]>CREATE DATABASE limesurvey_db;
MariaDB [(none)]>GRANT ALL PRIVILEGES ON limesurvey_db.* TO 'limesurvey_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB [(none)]>FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]>\q

Installeer LimeSurvey

Eerst moet je de nieuwste versie van LimeSurvey downloaden van hun officiële website. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://download.limesurvey.org/latest-stable-release/limesurvey3.14.3+180809.tar.gz

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar -xvzf limesurvey3.14.3+180809.tar.gz

Kopieer vervolgens de uitgepakte directory naar de Apache en web root directory en geef de nodige rechten:

sudo cp -r limesurvey /var/www/html/
sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html/limesurvey

Maak vervolgens een apache virtuele host voor LimeSurvey:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/limesurvey.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/limesurvey/
ServerName example.com
<Directory /var/www/html/limesurvey/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/lime-error_log
CustomLog /var/log/apache2/lime-access_log common
</VirtualHost>

Sla het bestand op en schakel dan de virtuele host in met het volgende commando:

sudo a2ensite limesurvey

Herstart tenslotte de Apache webserver om de veranderingen door te voeren:

sudo systemctl restart apache2

Krijg toegang tot LimeSurvey

Open nu je webbrowser en typ de URL http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Welkom bij het installatieprogramma van LimeSurvey

Klik nu op de Start Installatie knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Begin met de installatie

Accepteer nu de Licentieovereenkomst en klik op de I accept knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Controle vóór installatie

Controleer of alle vereisten vervuld zijn, en klik dan op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database configuratie

Geef hier je database gegevens op, en klik dan op de Next knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Database instellingen

Klik nu op de knop Populate database. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Vul databank met gegevens

Geef hier je admin gebruikersnaam en wachtwoord op, je sitenaam, je emailadres, en klik dan op de knop Volgende. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

Installatie geslaagd

Klik nu op de knop Beheer. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Inloggen op LimeSurvey

Geef nu je inloggegevens op, en klik dan op de Log In knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

LimeSurvey Dashboard

Links