Java JDK en JRE installeren op Rocky Linux

Java is een klasse-gebaseerde en object-georiënteerde programmeertaal die in 1995 door Sun Microsystem werd gecreëerd. Java is een programmeertaal op hoog niveau, ontworpen om draagbaar te zijn en zo weinig mogelijk afhankelijkheden te hebben om op elk systeem te kunnen draaien. Het algemene doel van de Java programmeertaal is om ontwikkelaars programma’s of toepassingen eenmalig te laten schrijven, maar de toepassing zelf kan op elk systeem over meerdere besturingssystemen draaien.

OpenJDK is een vrije en open-source implementatie van Java Standard Edition (Java SE) en Java Development Kit (JDK). De OpenJDK werd in 2007 voor het eerst uitgebracht onder de GNU General Public License, het resultaat van de Sun Microsystem ontwikkeling die in 2006 begon. De Java OpenJDK deelt dezelfde code als OracleJDK, en is ook qua eigenschappen compatibel met OracleJDK. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat OpenJDK gratis open-source is, en OracleJDK een gesloten bron is.

In deze zelfstudie leer je hoe je Java OpenJDK kunt installeren op het Rocky Linux systeem. Je zult Java installeren met enkele verschillende methoden, en de standaard Java versie instellen voor je ontwikkel- en productie-omgeving. Ook leer je hoe je de $JAVA_HOME omgevingsvariabele instelt die bepaalt welke Java versie gebruikt zal worden om toepassingen te draaien.

Vereisten

  • Een Rocky Linux systeem. Zorg ervoor dat alle pakketten en repositories bijgewerkt zijn tot de laatste versie
  • Een root gebruiker of een gebruiker met root rechten. Je zult deze gebruiker gebruiken om nieuwe pakketten te installeren en systeemconfiguraties te bewerken.

Update Repository en controleer beschikbare Java Versie

Eerst zul je de Rocky Linux repository bijwerken en de beschikbare versie van Java OpenJDK controleren die door de officiële Rocky Linux repository wordt verstrekt.

1. Voer het onderstaande DNF commando uit om de repository bij te werken en alle pakketten naar de nieuwste versies te upgraden.

sudo dnf update

Als je de upgrade van pakketten wilt uitvoeren, typ dan‘y‘ en druk op‘enter‘ om te bevestigen.

2. Als alle pakketten zijn bijgewerkt, controleer dan de beschikbare Java OpenJDK op de Rocky Linux repository met het onderstaande commando.

dnf search openjdk

Nu zie je een soortgelijke uitvoer als hieronder.

Zoek Java OpenJDK op Rocky Linux

Zoals je op het bovenste screenshot kunt zien, biedt de Rocky Linux repository Java OpenJDK 1.8.x en 11.x.

Nu kun je de gewenste OpenJDK versie voor je ontwikkeling of productie installeren met behulp van de volgende gidsen. Je kunt ook meerdere OpenJDK versies op hetzelfde systeem installeren, en dan later de juiste standaard versie instellen zoals je nodig hebt.

Java OpenJDK 11 installeren

1. Om Java OpenJDK 11 op Rocky Linux te installeren, voer je het onderstaande commando uit.

sudo dnf install java-11-openjdk java-11-openjdk-devel

Typ nu‘y‘ en druk op‘Enter‘ om de installatie voort te zetten.

2. Als de installatie van alle pakketten voltooid is, controleer dan je Java versie met het volgende commando.

java -version

Je zult zien dat Java OpenJDK 11 op het Rocky Linux systeem geïnstalleerd is zoals de schermafdruk hieronder.

Controleer Java versie

Java OpenJDK 8 installeren

1. Vervolgens, als je ontwikkeling of productie Java OpenJDK 1.8 vereist, installeer je het met het onderstaande commando.

sudo dnf install java-1.8.0-openjdk java-1.8.0-openjdk-devel

Typ nu‘y‘ en druk op‘Enter‘ om de installatie voort te zetten.

2. Als de hele installatie voltooid is, controleer dan je Java OpenJDK versie met het volgende commando.

java -version

En je zult zien dat Java OpenJDK 1.8 op het Rocky Linux systeem geïnstalleerd is.

Controleer Java versie

Installeer Java OpenJDK 16 manueel uit TAR.GZ bestand

Op dit moment is de laatste stabiele versie van OpenJDK versie 16.x, die nog niet beschikbaar is in de Rocky Linux repository. Om de nieuwste versie te krijgen, moet je hem handmatig installeren door het binaire Java pakket te downloaden.

Om de nieuwste versie van Java OpenJDK te krijgen, kun je die downloaden van het officiële java.net. Bovendien zijn er enkele organisaties van derden die binaire pakketten Java OpenJDK aanbieden om te downloaden en te installeren. Ze delen dezelfde code als het originele OpenJDK, maar dan met bijvoorbeeld https://adoptopenjdk.net/, https://www.azul.com/downloads/, en https://www.openlogic.com/openjdk-downloads.

Voor deze stap leer je hoe je de Java OpenJDK 16.x installeert uit het TAR.GZ bestand, dat je kunt downloaden van de officiële java.net site.

1. Download eerst het binaire pakket Java OpenJDK en pak het uit met het volgende commando.

wget https://download.java.net/java/GA/jdk16.0.2/d4a915d82b4c4fbb9bde534da945d746/7/GPL/openjdk-16.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
tar -xf openjdk-16.0.2_linux-x64_bin.tar.gz

Nu zie je de binaire mapnaam van Java OpenJDK als ‘java-16.x’.

2. Voer het volgende commando uit om een nieuwe directory ‘/usr/lib/jvm‘ aan te maken en verplaats de uitgepakte Java OpenJDK daarheen.

mkdir -p /usr/lib/jvm
mv jdk-16.0.2 /usr/lib/jvm

3. Voeg vervolgens de nieuwe versie van java OpenJDK aan je systeem toe met het volgende commando.

alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk-16.0.2/bin/java" 0
alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk-16.0.2/bin/javac" 0

Installeer Java uit TAR.GZ bestand

Commando en opties die je moet kennen:

  • Als je meerdere versies van een toepassing op je systeem hebt, kun je het‘alternatieven‘ commando gebruiken om tussen de verschillende versies te wisselen.
  • Met de optie‘–install‘ kun je het binaire pad van je toepassing aan het systeem toevoegen en er een alternatief van maken.

4. Om je Java OpenJDK installatie te verifiëren, voer je het‘alternatives‘ commando hieronder uit.

alternatives --list

Nu zie je dat Java OpenJDK 16.x als alternatief beschikbaar is op het Rocky Linux systeem

Controleer beschikbare alternatieven

Standaard Java Versie instellen

In dit stadium heb je meerdere Java versies op het Rocky Linux systeem geïnstalleerd. En nu leer je hoe je met het commando‘alternatieven‘ overschakelt op een andere java versie de Rocky Linux.

1. Roep het volgende commando op om naar een andere java versie over te schakelen.

sudo alternatives --config java

Tik het nummer op basis van de java versies die je wilt gebruiken en druk op‘Enter‘ om te bevestigen.

Standaard java versie instellen

Zoals je ziet staan er 3 verschillende Java versies op die je zojuist geïnstalleerd hebt.

  • Java 11 – geïnstalleerd uit de Rocky Linux repository.
  • Java 1.8 – geïnstalleerd uit de Rocky Linux repository.
  • Java 16 – handmatig geïnstalleerd uit het TAR.GZ bestand.

2. Voer vervolgens het volgende commando uit om de versie van‘javac‘ te veranderen.

sudo alternatives --config javac

Typ de versie van‘javac‘ die je wilt gebruiken en druk op‘Enter‘ om te bevestigen.

Instellen standaard Javac versie

3. Voer nu het volgende commando uit om je Java configuratie te verifiëren.

java --version
javac --version

En je ziet de Java versie zoals je die kiest op basis van het alternatieven commando bovenaan.

Controleer de Java versie

Instellen JAVA_HOME omgevingsvariabele

Na het instellen van de standaard Java versie voor je toepassing, moet je ook de‘JAVA_HOME‘ omgevingsvariabele instellen.

De JAVA_HOME omgeving bepaalt de Java versie die gebruikt zal worden om de toepassing te draaien, en kan systeembreed ingesteld worden via de‘/etc/profile.d/‘ directory of per gebruiker ingesteld worden via het‘~/.bashrc‘ configuratiebestand.

JAVA_HOME sytembreed instellen

1. Voeg voor systeembrede configuratie een nieuw configuratiebestand toe aan de‘/etc/profile.d‘ directory.

Verander de werkdirectory in‘/etc/profile.d‘ en maak een nieuw configuratiebestand‘java.sh‘ met nano

cd /etc/profile.d/
nano java.sh

2. Kopieer en plak de volgende configuratie en let erop dat je het Java pad verandert met je huidige versie.

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jdk-16.0.2"

Druk op de toets‘Ctrl+x‘ en typ‘y‘, druk dan op‘Enter‘ om de configuratie op te slaan en af te sluiten.

3. Pas nu de configuratie toe door het volgende commando uit te voeren.

source /etc/profile.d/java.sh

4. Controleer daarna de JAVA_HOME omgevingsvariabele met het volgende commando.

echo $JAVA_HOME

Als je configuratie juist is, zie je je Java OpenJDK pad zoals de schermafdruk hieronder.

Stel JAVA_HOME omgevingsvariabele systeembreed in

JAVA_HOME per-gebruiker instellen

Optioneel, als je JAVA_HOME per-gebruiker wilt instellen, kun je de‘~/.bashrc‘ configuratie bewerken. Ook deze configuratie zal de systeembrede configuratie overschrijven zoals bovenaan.

1. log in als de gebruiker‘johndoe‘ en bewerk de‘~/.bashrc‘ configuratie met nano.

su - johndoe
nano ~/.bashrc

2. Kopieer en plak de volgende configuratie en let erop dat je het Java pad verandert met je huidige versie.

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk"

Sla de configuratie nu op met de toets‘Ctrl+x‘ en typ‘y‘, druk dan op‘Enter‘ om af te sluiten.

3. Om de nieuwe configuratie toe te passen, laad je de‘~/.bashrc’ configuratie opnieuw met het onderstaande commando.

source ~/.bashrc

4. Controleer nu de JAVA_HOME omgevingsvariabele met het volgende commando.

echo $JAVA_HOME

Als je configuratie juist is, zie je dat de gebruiker‘johndoe‘ het Java OpenJDK pad heeft zoals de schermafbeelding hieronder.

Instellen van JAVA_HOME per-gebruiker

5. Om vervolgens de Java toepassing uit te voeren, kun je het format commando gebruiken zoals hieronder.

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk command --option

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt nu met succes meerdere Java versies geïnstalleerd op Rocky Linux. Ook heb je geleerd hoe je de standaard Java versie voor je toepassingen instelt en de JAVA_HOME omgevingsvariabele instelt. En nu ben je klaar om een toepassing met Java te ontwikkelen of toepassingen voor je productie-omgeving in te zetten.