Java (JDK en JRE) installeren op Debian 10

In deze handleiding laten we je zien hoe je Java kunt installeren op de Debian 10 (Buster). We zullen zowel de JDK (Java Development Kit) als de JRE (Java Runtime Environment) op een Debian server installeren. We laten je zien hoe je meerdere Java versies op de Debian 10 kunt installeren en beheren.

Wat we zullen doen:

  • Java 11 installeren
  • Installeer Java 12
  • Standaard Java Versie instellen
  • Instellen JAVA_HOME Omgevingsvariabele

Stap 1 – Installeer Java 11 LTS

Eerst laten we je zien hoe je de standaard Java op Debian 10 installeert. Volgens de officiële Debian wiki wordt de Java 11 als standaard versie gebruikt.

Laten we, voordat we verder gaan, de repository bijwerken en alle pakketten upgraden met het onderstaande apt commando.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Wacht tot alle pakketten opgewaardeerd zijn.

De standaard Java pakketten in de Debian repository heten ‘default-jdk’. Voer het onderstaande ‘apt info’ commando uit om details over het Java pakket te krijgen.

sudo apt info default-jdk

Je krijgt nu het details pakket zoals hieronder.

Installeer Java JDK

Installeer vervolgens het ‘default-jdk’ pakket met het onderstaande apt commando.

sudo apt install -y default-jdk

Het commando zal automatisch ook andere pakketten installeren, zoals ‘default-jre’ Java Runtime Environment die bij de ‘java’ command-line hoort.

Zodra alle installatie voltooid is, controleer je de java versie die we zojuist geïnstalleerd hebben.

java -version
javac -version
jar --version

En je krijgt het resultaat zoals hieronder.

Controleer Java versie

Je krijgt de Java 11 is geïnstalleerd op de Debian 10, geïnstalleerd in de ‘/usr/lib/jvm/’ directory.

Controleer de directory met het volgende commando.

ls -lah /usr/lib/jvm/

Stap 2 – Installeer Java 12

In deze stap gaan we een andere Java versie op de Debian 10 installeren. We zullen Java 12 pakketten installeren uit de PPA repository van Ubuntu bionic beaver.

Eerst moeten we de sleutel van het pakket aan het Debian 10 systeem toevoegen met het onderstaande apt-key commando.

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EA8CACC073C3DB2A

Ga daarna naar de ‘/etc/apt/sources.list.d’ directory en maak met de vim editor een nieuw repository bestand aan met de naam ‘java-12.list’.

cd /etc/apt/sources.list.d/
vim java-12.list

Plak er de volgende configuraties in.

deb http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic main

Bewaar en sluit.

Werk nu de repository bij en installeer Java 12 met het installer pakket. Voer het onderstaande apt commando uit.

sudo apt update
sudo apt install oracle-java12-installer

Installeer Java 12 op Debian 10

Tijdens de installatie wordt je gevraagd naar de Oracle Licentie Overeenkomst, kies ‘OK’.

Accepteer Java Licentievoorwaarden

En ‘Ja’ accepteer de Licentie.

Licentie aanvaarden

Als de hele installatie voltooid is, controleer dan de java versie met de volgende commando’s.

java -version
javac -version
jar --version

Controleer ook de ‘/usr/lib/jvm’ directory.

ls -lah /usr/lib/jvm/

En je krijgt het resultaat als hieronder.

Controleer de Java versie

Het resultaat is dat Java 12 op Debian 10 geïnstalleerd is, in de map ‘/usr/lib/jvm’.

Stap 3 – Standaard Java versie instellen

In dit stadium hebben we twee Java versies op het Debian 10 systeem geïnstalleerd. En bij deze stap laten we je zien hoe je op het Debian 10 systeem kunt wisselen tussen twee verschillende versies van Java JDK (Java Development Kit) en JRE (Java Runtime Environment).

We moeten weten dat ‘default-jdk’ en ‘default-jre’ pakketten geleverd zijn met enkele java binaire commando’s, zoals java, jar, javac, jshell, enz. En we gaan een verandering in het systeem aanbrengen die zowel JDK als JRE binaire commando’s zal beïnvloeden.

Eerst moeten we alle beschikbare Java versies op het systeem controleren met het volgende commando.

sudo update-java-alternatives -l

En je krijgt het resultaat zoals hieronder.

Lijst van beschikbare Java versies

Als resultaat krijg je dat Java 11 en Java 12 op het systeem beschikbaar is. De java 11 geïnstalleerd op driectory‘/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64‘, en de java 12 geïnstalleerd op‘/usr/lib/jvm/java-12-oracle‘ directory.

Nu kun je de huidige JDK en JRE versie die het systeem gebruikt controleren met de volgende commando’s.

java -version
javac -version
jar --version

En we gebruiken momenteel Java 12 als de standaard versie.

Nu zullen we de standaard versie van Java JDK en JRE veranderen van versie 12 in 11.

Voer het volgende commando uit en verander de java directory met je eigen.

sudo update-java-alternatives -s /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64

En je krijgt het resultaat zoals hieronder.

Stel degault Java versie in

Je kunt de foutmelding gewoon negeren en de java versie opnieuw controleren.

java -version
javac -version
jar --version

En we hebben met succes de standaard Java JDK en JRE versie 12 in 11 veranderd.

Stap 4 – Stel de JAVA_HOME omgevingsvariabele in

In deze stap gaan we de ‘JAVA_HOME’ omgevingsvariabele instellen via het ‘~/.bashrc’ configuratiebestand.

Bewerk, als root gebruiker, het configuratiebestand ‘~/.bashrc’ met een vim editor.

vim ~/.bashrc

Verander de ‘java-1.11.0-openjdk-amd64’ directory met je eigen en plak hem erin.

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Bewaar en sluit.

Log nu uit uit de root shell sessie en log weer in, controleer dan de ‘JAVA_HOME’ omgevingsvariabele met het onderstaande commando.

echo $JAVA_HOME
echo $PATH

En je krijgt het resultaat als hieronder.

Stel PATH variabele in voor Java

Het resultaat is dat de instelling van de ‘JAVA_HOME’ omgevingsvariabele voltooid is.

Referentie