Java 17 (JDK 17) installeren op Debian 11

Java is een object-georiënteerde programmeertaal. Java is, veruit, de populairste programmeertaal die tegenwoordig in de hele wereld gebruikt wordt. En volgens Oracle is het ook een van de snelst groeiende programmeertalen in termen van populariteit. Grote en kleine bedrijven gebruiken Java voor een breed scala van toepassingen, waaronder banksoftware, apparaatstuurprogramma’s, embedded systemen, software voor de gezondheidszorg, industriële automatiseringsregelsystemen, weerstations, e-commerce servers en nog veel meer.

Java gebruikt een object-georiënteerde aanpak, wat betekent dat alles als een object behandeld wordt. Andere talen zoals C++ daarentegen zijn gestructureerd, wat betekent dat je bij het schrijven van code het programma moet instrueren hoe het dingen moet doen, in plaats van dat bepaalde voorgedefinieerde mogelijkheden in objecten ingebouwd zijn. Het is een eenvoudige, krachtige en object-georiënteerde programmeertaal die de programmeur in staat stelt zowel object-georiënteerde code als procedure-georiënteerde code te schrijven in hetzelfde programma.

De Java Development Kit (JDK) is de naam van de software development kit (SDK) voor de programmeertaal Java, die iedereen in staat stelt zowel Java toepassingen als applets te maken, die op vele besturingssystemen kunnen draaien.

Het is een van de drie kernprogramma’s die essentieel zijn voor de ontwikkeling van Java toepassingen en nodig zijn om Java code te kunnen compileren en uitvoeren. Kortom, het helpt ons bij het ontwikkelen van onze gewenste apps. Het helpt verschillende soorten projecten te maken, ze te debuggen, te compileren en ze uit te voeren.

Het kan frustrerend zijn als je voor het eerst Java op Linux begint te installeren, en het werkt niet. Dit artikel geeft duidelijke instructies voor het installeren van Java 17 op Debian 11. Je zult je systeem in een mum van tijd draaiend hebben.

Vereisten

Om Java programma’s in Linux te installeren en te draaien, heb je nodig:

  • Een server waarop Debian 11 draait met een werkende Internet verbinding.
  • Genoeg RAM (geheugen) om je systeem soepel te laten draaien. Minstens 3.5 GB moet beschikbaar zijn.
  • Een niet-root gebruiker met sudo rechten.

Stap 1. Werk het systeem bij

Voordat je iets kunt installeren, moet je ervoor zorgen dat je systeem up-to-date is. Je kunt dit doen door het volgende commando in de terminal uit te voeren.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Het bovenstaande commando kan een paar minuten duren, afhankelijk van de snelheid van je Internet verbinding.

Stap 2. Java JDK 17 installeren op Debian 11

Het is aan te raden om te controleren of Java al op je systeem geïnstalleerd is. Om dat te doen, voer je het volgende commando uit in de terminal.

java -version

Als Java nog niet geïnstalleerd is, krijg je een uitvoer die lijkt op deze. De uitvoer laat zien dat er geen Java installatie op het systeem gevonden is. Anders, als het geïnstalleerd is, zou je een versienummer moeten krijgen.

Java JDK 17 installeren

De gemakkelijkste methode om de JDK te installeren is door de apt pakketbeheerder te gebruiken. De standaard repository van Debian 11 bevatte Java 17, zoals te zien is in de schermafdruk hieronder.

sudo apt-cache search openjdk | grep 17

Java JDK 17 installeren

Voer het volgende commando uit om Java 17 op Debian 11 te installeren. We zullen zowel JDK als JRE installeren om Java toepassingen en applets te kunnen draaien.

sudo apt install openjdk-17-jdk
sudo apt install openjdk-17-jre

Zodra de installatie voltooid is, voer je het volgende commando uit om te controleren of het goed werkt. Als alles goed werkt, zou je een uitvoer als hieronder moeten krijgen.

java -version

Java JDK 17 installeren

Om te controleren of de JDK goed geïnstalleerd is, controleren we de versie van javac, dat is de Java compiler.

javac -version

Java JDK 17 installeren

Stap 3. Configureren van de omgevingsvariabele

Sommige Java programma’s hebben de omgevingsvariabele JAVA_HOME nodig om goed te kunnen draaien. Sommige programma’s zijn heel specifiek in hoe ze uitgevoerd worden. Als JAVA_HOME niet ingesteld is, krijg je een foutmelding. Het instellen van JAVA_HOME voorkomt dat dit probleem zich voordoet.

Laten we eerst het pad bepalen waar Java geïnstalleerd is met het update-alternatives commando.

sudo update-alternatives --config java

Dit commando geeft het installatiepad van Java weer, zoals je ziet in de schermafdruk hieronder.

  • /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java is het installatiepad van het pad van OpenJDK 11
  • usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java is het installatiepad van het pad van OpenJDK 17

De omgevingsvariabele instellen

Kopieer het pad dat je wilt gebruiken. Open nu een nieuw omgevingsbestand met je favoriete teksteditor. We zullen in dit voorbeeld de nano editor gebruiken.

sudo nano /etc/environment

Je moet het pad dat je gekopieerd hebt aan het eind van de regel export JAVA_HOME=… in het bestand plakken, zoals dit.

De omgevingsvariabele instellen

Dit bestand zal het JAVA_HOME pad van OpenJDK 17 als omgevingsvariabelen instellen voor alle gebruikers in het systeem. Sla het bestand op en sluit het af door op CTRL+X, Y en Enter te drukken.

Om de verandering toe te passen, voer je het volgende commando uit.

sudo source /etc/environment

Om te controleren of de padvariabele is toegepast, voer je het volgende commando uit.

echo $JAVA_HOME

Het pad zou ingesteld moeten zijn op het pad van OpenJDK 17, dat je hierboven gekopieerd hebt.

De omgevingsvariabele instellen

Van nu af aan hoef je niet telkens het JAVA_HOME pad in te stellen als je Java programma’s gebruikt. Ook als je andere OpenJDK versies wilt gebruiken in plaats van 17, pas je het pad dienovereenkomstig aan.

Stap 4. Testen van de Java installatie

In deze stap zullen we testen of Java goed op je systeem geïnstalleerd is door een eenvoudige helloworld Java toepassing te maken, te compileren en uit te voeren met de JRE.

Voer eerst het volgende commando uit om een nieuwe directory genaamd helloworld aan te maken en er in te navigeren. Hier zullen we al onze bestanden opslaan die te maken hebben met onze eerste Java toepassing.

mkdir helloworld && cd helloworld 

Maak vervolgens een nieuw bestand met de naam helloworld.java met je favoriete teksteditor.

sudo nano helloworld.java

Vul nu het bestand met de volgende inhoud.

public class helloworld{
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Howtoforge-Hello World");
   }
}

Sla het bestand op en sluit het af door op CTRL+X,Y, en Enter te drukken.

Nu we ons programma gemaakt hebben, moeten we de Java broncode compileren tot bytecode (klassebestand) met de javac compiler.

javac helloworld.java

Je krijgt een nieuw bestand met de naam helloworld.class, dat het gecompileerde Java klassebestand is.

Testen van de Java installatie

Het bovenstaande commando compileert alleen de Java broncode tot bytecode. Om het programma uit te voeren, voeren we het java commando uit met de naam van ons klassebestand als argument.

java helloworld

Als alles goed werkt, zie je de boodschap “Howtoforge-Hello World” op het scherm.

Testen van de Java installatie

Je hebt Java met succes geïnstalleerd. Voor verdere lectuur over de Java taal kun je de officiële documentatie raadplegen.

Conclusie

In deze handleiding heb je geleerd hoe je Java 17 op een Debian 11 systeem kunt installeren. Als je nog vragen of gedachten hebt, laat dan hieronder een reactie achter. Als je denkt dat deze handleiding nuttig zal zijn voor je vrienden en collega’s, aarzel dan niet om hem te delen op de sociale media!