IRedMail Server instellen op Ubuntu 18.04 LTS

iRedMail is een gratis, open bron mail server oplossing die automatisch alle nodige mailserver componenten op je server installeert en configureert. Met iRedMail kun je zoveel mailboxen aanmaken als je wilt via de ingebouwde webinterface. Het biedt een web-gebaseerde interface voor het beheer van mails, mappen, zeef filters. Het gebruikt OpenLDAP, MySQL, MariaDB, PostgreSQL om mailboxen op te slaan. IRedMail server is opgebouwd uit verschillende componenten, waaronder, Postfix, Dovecot, Nginx, OpenLdap, Amavised, SpamAssassin, ClamAV, Roundcube, SOGo, Netdata en Fail2ban.

In deze handleiding leren we hoe je een volwaardige mailserver met iRedMail op een Ubuntu 18.04 server kunt opzetten.

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04.
 • Een statisch IP adres 192.168.0.101 is ingesteld op je server.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Eerst moet je je server bijwerken met de nieuwste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je server bijgewerkt is, herstart je je systeem om alle veranderingen toe te passen

Vervolgens moet je FQDN op je server instellen. Je kunt het doen met het volgende commando:

hostnamectl set-hostname test.example.com

Open vervolgens /etc/hosts bestand en voeg de volgende regel toe:

nano /etc/hosts

Voeg de volgende regel toe:

192.168.0.101 test.example.com test

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Voer dan het volgende commando uit om alle veranderingen toe te passen:

hostname -f

Als je dat gedaan hebt, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer iRedMail

Eerst moet je de nieuwste versie van het iRedMail installatieprogramma van hun website downloaden. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.9.tar.bz2

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar xjf iRedMail-0.9.9.tar.bz2

Verander vervolgens de directory in iRedMail-0.9.9 en start het installatieprogramma met het volgende commando:

cd iRedMail-0.9.9
bash iRedMail.sh

Tijdens de installatie wordt je gevraagd verschillende vragen te beantwoorden om de iRedMail mailserver in te stellen.

Eerst zou je het welkomstscherm moeten zien zoals hieronder:

iRedMail Installer

Druk nu op de Enter toets. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Post opslag pad

Geef hier een volledig pad op waar je de postbussen wilt opslaan. Klik dan op de knop Next. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies webserver

Kies hier Nginx als webserver en klik op het volgende knopje. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies de databaseserver

Kies hier MariaDB als databank en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Voer het MariaDB root wachtwoord in

Geef hier een MariaDB root wachtwoord op en klik op de knop Next. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Stel domeinnaam in

Geef vervolgens je domeinnaam op en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Stel postmaster wachtwoord in

Stel vervolgens het wachtwoord voor mail domain administrator in en klik op de knop Next. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies Gereedschap

Kies vervolgens alle hulpmiddelen en klik op de knop Volgende. Je zou de volgende pagina moeten zien:

*************************************************************************
***************************** WARNING ***********************************
*************************************************************************
*                                    *
* Below file contains sensitive infomation (username/password), please *
* do remember to *MOVE* it to a safe place after installation.     *
*                                    *
*  * /root/iRedMail-0.9.9/config
*                                    *
*************************************************************************
********************** Review your settings *****************************
*************************************************************************

* Storage base directory:        /var/vmail
* Mailboxes:              
* Daily backup of SQL/LDAP databases:  
* Store mail accounts in:        MariaDB
* Web server:              Nginx
* First mail domain name:        example.com
* Mail domain admin:          [email protected]
* Additional components:        Roundcubemail SOGo netdata iRedAdmin Fail2ban

< Question > Continue? [y|N]y

Bekijk nu alle opties die je gekozen hebt. Typ dan y en druk op Enter om de installatie voort te zetten. Als de installatie met succes voltooid is. Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

*************************************************************************
* iRedMail-0.9.9 installation and configuration complete.
*************************************************************************

< Question > Would you like to use firewall rules provided by iRedMail?
< Question > File: /etc/default/iptables, with SSHD ports: 22. [Y|n]n
[ INFO ] Skip firewall rules.
[ INFO ] Updating ClamAV database (freshclam), please wait ...
ERROR: /var/log/clamav/freshclam.log is locked by another process
********************************************************************
* URLs of installed web applications:
*
* - Roundcube webmail: https://test.example.com/mail/
* - SOGo groupware: https://test.example.com/SOGo/
* - netdata (monitor): https://test.example.com/netdata/
*
* - Web admin panel (iRedAdmin): https://test.example.com/iredadmin/
*
* You can login to above links with below credential:
*
* - Username: [email protected]
* - Password: admin123
*
*
********************************************************************
* Congratulations, mail server setup completed successfully. Please
* read below file for more information:
*
*  - /root/iRedMail-0.9.9/iRedMail.tips
*
* And it's sent to your mail account [email protected]
*
********************* WARNING **************************************
*
* Please reboot your system to enable all mail services.
*
********************************************************************

Herstart nu je server om alle mail diensten in te schakelen met het volgende commando:

reboot

Vervolgens moet je na de installatie ook het configuratiebestand van iRedMail verwijderen. Het bevat namelijk gebruikersnamen en wachtwoorden. Je kunt het verwijderen met het volgende commando:

rm -rf /root/iRedMail-0.9.9/config

Je kunt ook het log controleren met het volgende commando:

tail -f /var/log/mail.log

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

May 25 03:24:26 ubuntu1804 postfix/master[2379]: daemon started -- version 3.3.0, configuration /etc/postfix
May 25 03:24:32 ubuntu1804 amavis[983]: starting. /usr/sbin/amavisd-new at test.example.com amavisd-new-2.11.0 (20160426), Unicode aware, LC_ALL="C", LANG="en_US.UTF-8"
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: Net::Server: Group Not Defined. Defaulting to EGID '122 122'
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: Net::Server: User Not Defined. Defaulting to EUID '118'
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: No ext program for  .F, tried: unfreeze, freeze -d, melt, fcat
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: No ext program for  .zoo, tried: zoo, unzoo
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: No decoder for    .F
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: No decoder for    .zoo
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: Using primary internal av scanner code for clamav-socket
May 25 03:24:37 ubuntu1804 amavis[2434]: Found secondary av scanner clamav-clamscan at /usr/bin/clamscan

Vervolgens moet je de ClamAV database handmatig bijwerken.

Stop eerst de freshcalm service met het volgende commando:

systemctl stop clamav-freshclam

Werk vervolgens de ClamAV database bij met het volgende commando:

freshclam

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Sat May 25 03:31:35 2019 -> ClamAV update process started at Sat May 25 03:31:35 2019
Sat May 25 03:31:35 2019 -> ^Your ClamAV installation is OUTDATED!
Sat May 25 03:31:35 2019 -> ^Local version: 0.100.3 Recommended version: 0.101.2
Sat May 25 03:31:35 2019 -> DON'T PANIC! Read https://www.clamav.net/documents/upgrading-clamav
Sat May 25 03:31:35 2019 -> main.cvd is up to date (version: 58, sigs: 4566249, f-level: 60, builder: sigmgr)
Sat May 25 03:37:55 2019 -> Downloading bytecode.cvd [100%]
Sat May 25 03:38:02 2019 -> bytecode.cvd updated (version: 328, sigs: 94, f-level: 63, builder: neo)
Sat May 25 03:38:03 2019 -> *Can't query bytecode.328.93.1.0.6810DB54.ping.clamav.net
Sat May 25 03:38:17 2019 -> Database updated (6146486 signatures) from db.local.clamav.net (IP: 104.16.219.84)
Sat May 25 03:38:17 2019 -> ^Clamd was NOT notified: Can't connect to clamd through /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory

Je kunt ook het bestand /root/iRedMail-0.9.9/iRedMail.tips lezen om meer informatie over je mailserver te vinden.

Als je dat gedaan hebt, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot de iRedMail Web Interface

iRedMail is nu geïnstalleerd en geconfigureerd. Het is tijd om hun webinterface te openen.

Open je web browser en typ de URL https://test.example.com/iredadmin. Je kunt certificaat waarschuwingen krijgen omdat standaard een zelf-ondertekend certificaat wordt gebruikt. Je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

iRedMail Inloggen

Geef nu je gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de knop Login. Je zou de volgende pagina moeten zien:

iRedMail Dashboard

Je kunt ook de Roundcube webmail openen om de emails te lezen die na de installatie gegenereerd werden. Typ de URL https://test.example.com/mail om de Roundcube webmail te openen.

Gefeliciteerd! Je hebt iRedMail met succes geïnstalleerd en ingesteld op je Ubuntu 18.04 server. Je kunt nu gemakkelijk gebruikersmail accounts aanmaken via een web browser. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.