installeer je Ralph Asset Management Systeem op Ubuntu 20.04

Ralph is een gratis, open-source, eenvoudig en krachtig Asset Management, DCIM en CMDB systeem voor datacenter en back office. Het is gebouwd bovenop Django, Python3 en wordt gebruikt om aankopen van activa en hun levenscyclus bij te houden. Het komt met een gebruiksvriendelijke webinterface en stelt je in staat om flexibele en nauwkeurige kostenrapporten te genereren.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je Ralph Asset Management Systeem met Docker installeert op Ubuntu 20.04.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Aan de slag

Voor je begint is het een goed idee om je systeempakketten bij te werken naar de nieuwste versie. Je kunt ze bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als alle pakketten zijn bijgewerkt, herstart je je systeem om de veranderingen toe te passen.

Installeer Docker en Docker Compose

Standaard is de nieuwste versie van Docker en Docker Compose beschikbaar in de Ubuntu 20.04 server standaard repository. Je kunt ze installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install docker.io docker-compose -y

Na de installatie van beide pakketten start je de Docker service en zet je hem aan om te starten na systeem herstart met het volgende commando:

systemctl start docker
systemctl enable docker

Controleer vervolgens de status van de Docker met het volgende commando:

systemctl status docker

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

? docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2020-04-29 08:06:11 UTC; 6s ago
TriggeredBy: ? docker.socket
    Docs: https://docs.docker.com
  Main PID: 3371 (dockerd)
   Tasks: 10
   Memory: 36.0M
   CGroup: /system.slice/docker.service
       ??3371 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.552343504Z" level=warning msg="Your kernel does not support swap memory limi>
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.552406263Z" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio wei>
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.552423110Z" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio wei>
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.552769597Z" level=info msg="Loading containers: start."
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.710947740Z" level=info msg="Default bridge (docker0) is assigned with an IP >
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.793048851Z" level=info msg="Loading containers: done."
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.819265563Z" level=info msg="Docker daemon" commit=afacb8b7f0 graphdriver(s)=>
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.819655292Z" level=info msg="Daemon has completed initialization"
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
Apr 29 08:06:11 ubuntu20 dockerd[3371]: time="2020-04-29T08:06:11.874074016Z" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
lines 1-21/21 (END)

Controleer vervolgens de geïnstalleerde versie van de Docker met het onderstaande commando:

docker -v

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Docker version 19.03.8, build afacb8b7f0

Controleer vervolgens de versie van de Docker-compose met het volgende commando:

docker-compose -v

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

docker-compose version 1.25.0, build unknown

Installeer Ralph met Docker

Installeer eerst het git pakket met het volgende commando:

apt-get install git -y

Download vervolgens de nieuwste versie van de Ralph uit de Git repository met het volgende commando:

git clone https://github.com/allegro/ralph.git

Eenmaal gedownload, verander de directory in ralph/docker en initialiseer de Ralph met het volgende commando:

cd ralph/docker
docker-compose run web init

Download en bouw vervolgens de container voor Ralph met het volgende commando:

docker-compose up -d

Als alle containers gedownload zijn, kun je de draaiende containers controleren met het volgende commando:

docker ps

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

CONTAINER ID    IMAGE                COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS           NAMES
6d99415b9569    allegro/ralph:latest        "/var/local/ralph/do…"  40 seconds ago   Up 38 seconds    0.0.0.0:32771->8000/tcp  docker_web_1
fcede6c8a3d3    allegro/inkpy:latest        "/bin/sh -c 'supervi…"  40 seconds ago   Up 38 seconds                 docker_inkpy_1
c93bf3a397d5    redis:3.0              "docker-entrypoint.s…"  6 minutes ago    Up 6 minutes    0.0.0.0:32770->6379/tcp  docker_redis_1
ac4f4c278443    mysql:5.7              "docker-entrypoint.s…"  6 minutes ago    Up 6 minutes    3306/tcp, 33060/tcp    docker_db_1
b0e6a7beeb61    allegro/ralph-static-nginx:latest  "nginx -g 'daemon of…"  6 minutes ago    Up 3 seconds    0.0.0.0:80->80/tcp    docker_nginx_1

Je kunt ook de poorten van alle draaiende containers controleren met het volgende commando:

docker-compose ps

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

   Name          Command        State      Ports     
---------------------------------------------------------------------------------
docker_db_1   docker-entrypoint.sh mysql ...  Up   3306/tcp, 33060/tcp  
docker_inkpy_1  /bin/sh -c supervisord -n    Up               
docker_nginx_1  nginx -g daemon off;       Up   0.0.0.0:80->80/tcp   
docker_redis_1  docker-entrypoint.sh redis ...  Up   0.0.0.0:32770->6379/tcp
docker_web_1   /var/local/ralph/docker-en ...  Up   0.0.0.0:32771->8000/tcp

Toegang tot Ralph Web Interface

Open nu je webbrowser en typ de URL http://your-server-ip. Je zou de Ralph login pagina moeten zien:

Vermogensbeheer Inloggen

Geef de standaard gebruikersnaam als ralph en het wachtwoord als ralph, en klik op de knop Log in. Je zou het Ralph standaard dashboard moeten zien op de volgende pagina:

Ralph Vermogensbeheer

Conclusie

Gefeliciteerd! je hebt met succes Ralph Asset Management Systeem met Docker geïnstalleerd op Ubuntu 20.04. Je kunt nu gemakkelijk je IT Asset beheren vanaf de centrale plaats. Voel je vrij om me te vragen als je vragen hebt.