installeer je MERN Stack voor JS gebaseerde toepassingen op Debian 11

MERN stack bestaat uit vier belangrijke technologieën MongoDB, Express, React, en Node. Het is speciaal ontworpen voor het gemakkelijker en sneller inzetten van full-stack web-applicaties. Het is een van de populairste en gebruiksvriendelijkste ontwikkelstructuren die je helpt je toepassingen in hoge mate te verbeteren. Met de MERN stack kun je een 3-tier architectuur (frontend, backend, database) bouwen, geheel met behulp van JavaScript en JSON.

In deze handleiding laten we je zien hoe je de MERN stack op Debian 11 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Debian 11 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden de pakket cache van je systeem bij te werken tot de laatste versie. Je kunt het bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y

Na het bijwerken van de pakket cache, installeer je andere vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install gnupg2 curl -y

Als alle vereiste afhankelijkheden geïnstalleerd zijn, kun je verder gaan met de volgende stap.

MongoDB server installeren

MongoDB is een NoSql en object-georiënteerde databasetechnologie die gebruikt wordt bij de opslag van grote gegevens. Standaard is MongoDB niet opgenomen in de standaard repository van Debian 11. Je zult dus de MongoDB repository aan APT moeten toevoegen.

Download eerst de MongoDB GPG sleutel en voeg die toe met het volgende commando:

wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | apt-key add -

Voeg vervolgens de MongoDB repository aan APT toe met het volgende commando:

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian buster/mongodb-org/4.4 main" | tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.list

Werk vervolgens de repository bij en installeer het MongoDB server pakket met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get install mongodb-org -y

Na de installatie start je de MongoDB dienst en zet je hem aan om te starten bij het herstarten van het systeem.

systemctl start mongod
systemctl enable mongod

Je kunt de versie van MongoDB verifiëren met het volgende commando:

mongod --version

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

db version v4.4.8
Build Info: {
  "version": "4.4.8",
  "gitVersion": "83b8bb8b6b325d8d8d3dfd2ad9f744bdad7d6ca0",
  "openSSLVersion": "OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021",
  "modules": [],
  "allocator": "tcmalloc",
  "environment": {
    "distmod": "debian10",
    "distarch": "x86_64",
    "target_arch": "x86_64"
  }
}

Na de installatie van MongoDB kun je verder gaan met de installatie van Node.js.

Node.js installeren

Met Node.js kun je JavaScript op de server-kant en buiten de browser om uitvoeren. Het gebruikt een event-driven model dat het licht maakt voor toepassingen die over verspreide apparaten lopen.

Om de nieuwste versie van Node.js te installeren, moet je de NodeSource repository aan je systeem toevoegen.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | bash -

Zodra de repository geïnstalleerd is, voer je het volgende commando uit om de Node.js versie 16 op je systeem te installeren:

apt-get install nodejs -y

Zodra de installatie voltooid is, controleer je de Node.js versie met het volgende commando:

node --version

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

v16.8.0

Installeren van React.JS

React is een open-source JavaScript bibliotheek en wordt gebruikt om front-end webapplicaties te ontwikkelen. Je kunt er herbruikbare componenten mee maken voor een single-page gebruikersinterface.

Je kunt het gereedschap create-react-app installeren met de NPM zoals hieronder te zien is:

npm install -g create-react-app

Na de installatie maak je een React app met het volgende commando:

create-react-app reactapp

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Success! Created reactapp at /root/reactapp
Inside that directory, you can run several commands:

 npm start
  Starts the development server.

 npm run build
  Bundles the app into static files for production.

 npm test
  Starts the test runner.

 npm run eject
  Removes this tool and copies build dependencies, configuration files
  and scripts into the app directory. If you do this, you can’t go back!

We suggest that you begin by typing:

 cd reactapp
 npm start

Happy hacking!

Verander nu de directory in reactapp en start de toepassing met het volgende commando:

cd reactapp
npm start 0.0.0.0

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

> [email protected] start
> react-scripts start "0.0.0.0"
Compiled successfully!

You can now view reactapp in the browser.

 http://localhost:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

Open nu je webbrowser en test je React toepassing met de URL http://your-server-ip:3000. Je zou de React standaard pagina moeten zien:

React JS

Druk op CTRL+C om de toepassing te stoppen.

Express installeren

Express is een Node.js raamwerk dat gebruikt wordt voor de snelle ontwikkeling van node-gebaseerde webapplicaties.

Je kunt het installeren met het NPM commando zoals hieronder getoond:

npm install -g express-generator

Na de installatie maak je een Express toepassing met het volgende commando:

express mearnapp

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

  create : mearnapp/
  create : mearnapp/public/
  create : mearnapp/public/javascripts/
  create : mearnapp/public/images/
  create : mearnapp/public/stylesheets/
  create : mearnapp/public/stylesheets/style.css
  create : mearnapp/routes/
  create : mearnapp/routes/index.js
  create : mearnapp/routes/users.js
  create : mearnapp/views/
  create : mearnapp/views/error.jade
  create : mearnapp/views/index.jade
  create : mearnapp/views/layout.jade
  create : mearnapp/app.js
  create : mearnapp/package.json
  create : mearnapp/bin/
  create : mearnapp/bin/www

  change directory:
   $ cd mearnapp

  install dependencies:
   $ npm install

  run the app:
   $ DEBUG=mearnapp:* npm start

Verander nu de directory in je applicatiedirectory en installeer alle applicatie-afhankelijkheden met het volgende commando:

cd mearnapp
npm install

Start vervolgens de applicatie met het volgende commando:

npm start 0.0.0.0

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

> [email protected] start
> node ./bin/www "0.0.0.0"

Open nu je webbrowser en open je Express toepassing met de URL http://your-server-ip:3000. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Express App

Conclusie

In de bovenstaande gids heb je geleerd hoe je de MERN stack op Debian 11 kunt installeren. Je kunt dit raamwerk nu gebruiken voor de snelle ontwikkeling van web en mobiele toepassingen.