installeer je KeeWeb Password Manager op Ubuntu 20.04

KeeWeb is een open-source wachtwoordbeheerder die gebruikt wordt om wachtwoorden zowel online als offline op te slaan. Het is compatibel met KeePass en ook beschikbaar als webversie en desktop apps. Het kan gesynchroniseerd worden met andere cloud diensten zoals, OneDrive, Google Drive, Dropbox, enz. Het helpt je om al je wachtwoorden op een veilige manier te beheren. Het biedt een heleboel functies, waaronder, Eenvoudige invoer van tags, Ondersteuning voor meerdere bestanden, Geschiedenis, Thema’s, Toetsenbordsnelkoppelingen, Inline beeldviewer en nog veel meer.

In deze handleiding laten we je zien hoe je de KeeWeb wachtwoordbeheerder op Ubuntu 20.04 installeert.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden je systeempakketten bij te werken tot de nieuwste versie. Je kunt ze bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y

Zodra alle pakketten zijn bijgewerkt, installeer je andere vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install apt-transport-https git ca-certificates curl software-properties-common gnupg2 unzip -y

Als alle afhankelijkheden geïnstalleerd zijn, kun je doorgaan naar de volgende stap.

Docker installeren

Een Docker pakket is nodig om de KeeWeb wachtwoordbeheerder te installeren. Voeg eerst de Docker repository toe met het volgende commando:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | apt-key add - add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"

Installeer vervolgens de Docker CE met het volgende commando:

apt-get install docker-ce -y

Als de Docker geïnstalleerd is, controleer dan de Docker versie met het volgende commando:

docker -v

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Docker version 20.10.0, build 7287ab3

Installeer KeeWeb

Download eerst de nieuwste versie van KeeWeb met het volgende commando:

git clone https://github.com/SvenC56/docker-keeweb.git

Als de download voltooid is, verander je de directory in de gedownloade directory en bouw je het Docker image met het volgende commando:

cd docker-keeweb
docker build -t svenc56/keeweb

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen

:

 ---> 98ab35023fd6
Step 6/8 : WORKDIR /opt/keeweb
 ---> Running in e5966f3a3cec
Removing intermediate container e5966f3a3cec
 ---> e36bc8c356bc
Step 7/8 : COPY --from=git /keeweb /usr/share/nginx/html
 ---> 7cde550d672f
Step 8/8 : EXPOSE 80
 ---> Running in b784c9df85d7
Removing intermediate container b784c9df85d7
 ---> 11ddfdbf04f8
Successfully built 11ddfdbf04f8
Successfully

Het bovenstaande commando downloadt alle images die nodig zijn voor KeeWeb. Je kunt alle gedownloade images verifiëren met het volgende commando:

docker images

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

REPOSITORY    TAG    IMAGE ID    CREATED       SIZE
svenc56/keeweb  latest  11ddfdbf04f8  About a minute ago  30.5MB
        6c514976beff  About a minute ago  37.5MB
nginx      alpine  98ab35023fd6  2 weeks ago     22.3MB
alpine      latest  d6e46aa2470d  6 weeks ago     5.57MB

Maak nu een container voor KeeWeb van het gedownloade image en exposeer die op poort 80 met het volgende commando:

docker run -d -p 80:80 svenc56/keeweb

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

70c5b0b493759eca931dfdbe473fb090d8e66d4269b6f7b0b221568ace020721

Je kunt de draaiende container ook verifiëren met het volgende commando:

docker ps

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

CONTAINER ID  IMAGE      COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS        NAMES
70c5b0b49375  svenc56/keeweb  "/docker-entrypoint.…"  24 seconds ago  Up 22 seconds  0.0.0.0:80->80/tcp  nostalgic_visvesvaraya

Toegang tot het KeeWeb Dashboard

Open nu je webbrowser en ga naar het KeeWeb dashboard met de URL http://your-server-ip. Je zou het volgende scherm moeten zien:

KeeWeb Dashboard

Klik nu op het +icoon om het nieuwe wachtwoordbestand toe te voegen. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Wachtwoordlijst

Klik onderaan op Nieuw. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Hoofdwachtwoord

Geef je hoofdwachtwoord, naam en back-upsleutel op en klik op de knop Save to om het wachtwoordbestand naar je systeem te downloaden en de installatie te voltooien.

Download wachtwoord bestand

Sync

Klik op de Sneltoetsen in het linkerdeelvenster om de lijst te zien van alle sneltoetsen die met KeeWeb gebruikt worden:

Keeweb snelkoppelingen

Klik op Verschijning in het linkerdeelvenster om KeeWeb standaard Taal, Thema en Lettertype aan te passen.

Keeweb thema

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt KeeWeb wachtwoordbeheer met succes geïnstalleerd op Ubuntu 20.04. Je kunt nu al je wachtwoorden op KeeWeb opslaan en ze synchroniseren met andere opslagdiensten.