installeer je Joomla 3.9 op Ubuntu 20.04

Joomla is een bekroond inhoudsbeheersysteem (CMS) dat gebruikt wordt om dynamische websites te maken. Het is open-source en is gratis beschikbaar onder GPL (general public license). Het is gebaseerd op een model-view-controller raamwerk. Het drijft miljoenen websites over de hele wereld aan. Het kan gebruikt worden om websites voor verschillende doeleinden te ontwikkelen, zoals bedrijfswebsites, online tijdschriften, e-commerce, portaalsites enz. Joomla heeft een grote gemeenschap van gebruikers die ondersteuning bieden.

Voordelen van het gebruik van Joomla CMS

 • Joomla biedt veel uitbreidingen van derden uit zijn uitbreidingsgids en deze uitbreidingen zijn geverifieerd.
 • Veel gratis en betaalde sjablonen van hoge kwaliteit kunnen gebruikt worden om een aangepaste website te bouwen.
 • Het komt met krachtige SEO hulpmiddelen om optimale prestaties te geven met betrekking tot zoekmachine zoekopdrachten.
 • Met de steun van een grote gemeenschap van ontwikkelaars, ontwerpers enz. leeft Joomla met de notie “Free forever Open Source software”.
 • Om de beveiliging naar een hoger niveau te tillen heeft Joomla twee-factor authenticatie en geavanceerde toegangscontrole functies.
 • Meer dan 70 talen worden uit de doos ondersteund, wat het bouwen van een meertalige website heel eenvoudig maakt.
 • Er zijn ongeveer 2 miljoen websites over de hele wereld mee uitgerust.

Wat zullen we behandelen?

In deze gids leren we het Joomla CMS te installeren op Ubuntu 20.04. Op het moment van schrijven van dit artikel is de beschikbare stabiele versie Joomla 3.9.27. Versie 4 is momenteel in beta release. Laten we in het installatieproces duiken.

Controle vóór de vlucht

Voor we beginnen met de installatie van Joomla op Ubuntu 20.04, bekijk je eerst de technische vereisten voor de versie 3.x van Joomla.

 • PHP ≥ 5.3.10 (Aanbevolen 7.3 +)
 • MySQL ≥ 5.5.3 (Aanbevolen 5.1 +)
 • Apache ≥ 2.0 (Aanbevolen 2.4 +)
 • Een gebruikersaccount met administratieve toegang of ‘sudo’ rechten.
 • Toegang tot het internet.

Installeren van Apache, MySQL en PHP (LAMP Stack)

Joomla heeft Apache, MariaDB (Mysql) server en php nodig voor zijn webserver.

Stap 1. Om Apache, MariaDB (Mysql), PHP en andere afhankelijkheden in één keer te installeren, gebruik je het onderstaande commando:

sudo apt install apache2 mariadb-server php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-cli php7.4-mysql php7.4-json php7.4-opcache php7.4-mbstring php7.4-intl php7.4-xml php7.4-gd php7.4-zip php7.4-curl php7.4-xmlrpc
Sample Output:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils galera-3 gawk libaio1 libapr1
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libcgi-fast-perl
  libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl
  libfcgi-perl libhtml-template-perl liblua5.2-0 libonig5 libreadline5
  libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl libxmlrpc-epi0 libzip5
  mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common
  mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 php-common php7.4-common
  php7.4-readline socat
Installeer Apache MariaDB PHP

Stap 2. Nu de Apache en MariaDB geïnstalleerd zijn, kunnen we deze diensten starten en inschakelen met het commando:

sudo systemctl start apache2 mariadb
sudo systemctl enable apache2 mariadb

Start en schakel Apache MariaDB diensten in

MariaDB server instellen

Stap 3. Na de installatie van MariaDB server, ga je naar het ‘mysql_secure_installation’ script om de database te beveiligen:

 sudo mysql_secure_installation 

Beantwoord de reeks vragen die op het scherm verschijnen en kies de gewenste instellingen. We hebben de antwoorden voor ons geval in vetgedrukte tekst gegeven, zoals hieronder te zien is:

Enter current password for user root (enter for none) : [Press enter key]
Set root password? [Y/n] [Press y and enter new password and re-enter to confirm it]
Remove anonymous users? [Y/n] [ y]
Disallow root login remotely? [Y/n] [y]
Remove test database and access to it? [Y/n] [y]
Reload privilege tables now? [Y/n] [y]

MySQL beveiligen

Dat is alles, we kunnen nu verder gaan met het instellen van de databank voor Joomla.

Stap 4. Als alles goed ingesteld is, zijn we klaar om in te loggen op de MariaDB server en een database ’test_db’ en een gebruiker ’test_user’ met het wachtwoord ‘howtoforge’ aan te maken. Deze stappen worden hieronder uitgelegd:

1. Log in op de MariaDB databaseserver:

 sudo mysql -u root 

2. Maak een databank met de naam “test_db” met het commando:

create database test_db;

3. Maak een gebruiker aan met de naam “test_user” met het commando:

create user 'test_user'@'localhost' identified by 'howtoforge';

4. Geef de vereiste permissies aan de bovenstaande gebruiker door te draaien:

grant all privileges on test_db.* to 'test_user'@'localhost';

5. Herlaad nu alleen de toekenningstabellen om de rechten door te spoelen:

flush privileges;

6. Tenslotte sluiten we de database af met het commando:

exit;

Database toevoegen, database gebruiker, database wachtwoord

Downloaden en instellen van Joomla

Stap 5. Nu zijn we helemaal klaar om het setup bestand van Joomla te downloaden en het te configureren. Open een terminal venster en download het bestand met het ‘wget’ commando. We kunnen het bestand ook rechtstreeks van de officiële website downloaden, maar voor nu gaan we verder met de eerste manier:

wget -O joomla.tar.bz https://downloads.joomla.org/cms/joomla3/3-9-27/Joomla_3-9-27-Stable-Full_Package.tar.bz2

Het setup bestand van Joomla downloaden
Stap 6. Maak nu een directory ‘joomla3.9.27’ voor de joomla installatie binnen de apache web root directory (/var/www/html):

sudo mkdir /var/www/html/joomla3.9.27

Stap 7. Pak het gedownloade archiefbestand uit binnen de joomla installatiedirectory die we zojuist gemaakt hebben:

sudo tar -xjf joomla.tar.bz -C /var/www/html/joomla3.9.27

maak de installatiedirectory van Joomla aan en pak het bestand hier uit

Stap 8. Nu gaan we verder met het instellen van het vereiste eigendom en de vereiste toestemming voor de joomla directory. Voer hiervoor de volgende twee commando’s uit:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/joomla3.9.27/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/joomla3.9.27/

eigendom en toestemming instellen voor de joomla map

Apache Web Server configureren

Stap 9. Vervolgens maken we nu een nieuw configuratiebestand ‘joomla.conf’ om met Joomla te gebruiken. Maak dit bestand met een willekeurige teksteditor zoals ‘nano’:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/joomla.conf

Zet binnen het bestand de volgende vermelding en sla het bestand op:

<VirtualHost *:80>
  DirectoryIndex index.html index.php
  DocumentRoot /var/www/html/joomla3.9.27

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

<Directory "/var/www/html/joomla3.9.27">   
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
      Options FollowSymlinks
      Allowoverride All
      Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Stap 10. Om het bestand van onze nieuwe virtuele host in te schakelen, schakel je eerst de standaard site configuratie uit met het commando:

sudo a2dissite 000-default.conf

Schakel nu de nieuwe site in, met behulp van:

sudo a2ensite joomla.conf

Voorbeelduitvoer:

Enabling site joomla.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2

Stap 11. Om de veranderingen van kracht te laten worden, herlaad je de apache dienst met:

sudo systemctl reload apache2

Of je kunt ook de apache dienst opnieuw starten door gebruik te maken van het commando restart:

sudo systemctl restart apache2

Apache configureren

Opzetten van Joomla vanuit browser

Vanaf nu moeten we alleen nog de webbrowser gebruiken om Joomla in te stellen.

Stap 12. De instellingen en configuraties vanaf de commandoregel zijn nu allemaal ingesteld, we gaan nu verder met verdere stappen vanaf de browser kant. Open een webbrowser (Mozilla Firefox, Google Chrome enz.) en ga naar de url:

http://localhost/ (Als je op een lokale ontwikkelomgeving ontwikkelt)

of

http://system_ip/ ( gebruik je IP adres )

Stap 13. Kies op de webpagina die na de bovenstaande stap verschijnt een taal uit het drop box menu en vul binnen de sectie ‘Hoofdconfiguratie’ de gegevens in zoals site naam, email adres, beschrijving over de site enz.

Voer een beschrijving van de site in

Stap 14. Nu gaan we de MariaDB databank verbinden met onze Joomla server. Vul hiervoor de gegevens in van de database configuratie die we eerder gebruikt hebben. Dit omvat de gebruikersnaam van de databank, de databanknaam, en het databankwachtwoord. Klik op ‘Next’ om verder te gaan:

Maak verbinding met databank
Stap 15. Op deze pagina kun je de instellingen die je tot nu toe hebt ingesteld nog eens bekijken en de aanbevolen instellingen en de opmerkingen voor de installatie controleren. Als alles goed ingesteld is, kun je verder gaan, anders ga je terug en corrigeer je aanwezige fouten:

Bekijk de instellingen

Stap 16. Wanneer je op de bovenstaande pagina de knop ‘Install’ invoert, zou de installatie van Joomla moeten beginnen zoals hieronder te zien is:

joomla is nu aan het installeren

Stap 17. Als de installatie voltooid is zie je de onderstaande pagina. Het vraagt je om de installatiemap om veiligheidsredenen te verwijderen. Klik gewoon op de knop ‘Remove “installation” folder’ om de map te verwijderen.

Joomla is nu geïnstalleerd

Conclusie

In deze gids hebben we met succes de stappen gedemonstreerd om Joomla CMS op een Ubuntu 20.04 systeem te installeren. Als je meer mogelijkheden van Joomla CMS wilt ontdekken, probeer dan een website of blog te bouwen en ervaar de uitgebreide mogelijkheden met beschikbare plugins.