installeer je Icinga 2 Monitoring Software op Ubuntu 18.04 LTS

Icinga 2 is een gratis en open bron bewakingsprogramma dat gebruikt kan worden om meerdere servers of hele gegevenscentra vanuit een enkel bewakingssysteem te bewaken. Icinga2 controleert de beschikbaarheid van bronnen zoals netwerk, systeem update, en diensten.

In deze zelfstudie laat ik je zien hoe je het Icinga 2 bewakingstool kunt installeren en instellen met een Ubuntu 18.04 LTS server. We installeren Icinga 2 uit de officiële repository en configureren dan het icingaweb2, de lichtgewicht en uitbreidbare webinterface voor een icinga2 bewakingsprogramma.

Vereisten

Voor deze gids installeren we de icinga2 en icingaweb2 met behulp van de Ubuntu 18.04 Server met 2 GB RAM geheugen. Als je grote installaties doet, kun je meer dan dat gebruiken.

Wat zullen we doen?

  • Installeer icinga2 en Monitoring Plugins
  • Installeer en configureer MySQL Database
  • Installeer en configureer icingaweb2
  • icinga2 en icingaweb2 Post-Installatie

Stap 1 – Installeer Icinga 2 en Nagios Monitoring Plugins

Eerst installeren we de icinga2 en Monitoring Plugins op de server. We installeren icinga2 uit zijn officiële repository, en installeren de Monitoring Tools uit de Ubuntu repository.

Voor we verder gaan, voegen we de icinga2 sleutel aan het systeem toe.

curl https://packages.icinga.com/icinga.key | apt-key add -

Voeg dan de icinga2 repository toe door het repo bestand genaamd ‘icinga.list’ aan te maken onder de ‘/etc/apt/sources.list.d’ directory.

cd /etc/apt/sources.list.d/
vim icinga2.list

Plak de repository configuratie hieronder.

deb http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-bionic main
deb-src http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-bionic main

Bewaar en sluit.

Werk nu de repository bij en installeer de pakketten icinga2 en Monitoring Tools met de onderstaande apt commando’s.

sudo apt update
sudo apt install icinga2 monitoring-plugins

Installeer Icinga 2

Als de installatie voltooid is, start je de icinga2 service en voeg je die toe aan de opstarttijd.

systemctl start icinga2
systemctl enable icinga2

Het resultaat is dat de icinga2 pakketten op het systeem geïnstalleerd zijn.

Schakel de Icinga dienst in

Stap 2 – Installeer en configureer MySQL voor Icinga

Nu gaan we de MySQL database installeren en instellen voor onze icinga2 installatie.

Installeer de MySQL Server pakketten met het volgende commando.

sudo apt install mysql-server mysql-client

Als de installatie voltooid is, start je de MySQL service en voeg je die toe aan de opstarttijd.

systemctl start mysql
systemctl enable mysql

Nu moeten we het MySQL root wachtwoord instellen. Voer het volgende commando uit.

mysql_secure_installation

Het wachtwoord voor de MySQL root gebruiker is aangemaakt.

Nu zullen we de icinga2 configureren om de MySQL database te gebruiken. Om dat te doen moeten we de ‘IDO Module’ voor icinga2 installeren.

Installeer de ‘icinga2-ido-mysql’ module met het volgende commando.

sudo apt install icinga2-ido-mysql

Tijdens de installatie wordt je wat icinga2 IDO module gevraagd zoals hieronder.

Schakel de Icinga ido-mysql module in en kies‘OK‘.

Icinga MySQL installatie

Nu wordt je gevraagd een Icinga2 database aan te maken met de dbconfig-common, kies‘Yes‘.

Icinga databank

Typ nu het wachtwoord voor de icinga2 database.

Database wachtwoord

Herhaal het wachtwoord.

Herhaal het wachtwoord

En de installatie van de icinga2-ido-mysql module is voltooid. Schakel nu de ‘ido-mysql’ module in en herstart de icinga2 dienst.

icinga2 feature enable ido-mysql
systemctl restart icinga2

De icinga2 is nu geconfigureerd met de MySQL database.

Schakel ido-mysql module in in Icinga

Stap 3 – Installeer en configureer de Icinga 2 webinterface

In deze stap installeren en configureren we de lichtgewicht webinterface voor icinga2, genaamd ‘icingaweb2’. Standaard kun je bij de installatie alle benodigde pakketten installeren, zoals Apache2 webserver en PHP pakketten.

Installeer icingaweb2, het Icinga command-line gereedschap, en het PHP GD pakket met het volgende commando.

sudo apt install icingaweb2 icingacli php-gd -y

Als de installatie voltooid is, ga je naar de ‘/etc/php/7.2/apach2/’ directory en bewerk je het php.ini bestand met een vim editor.

cd /etc/php/7.2/apache2/
vim php.ini

Maak het commentaar op de regel met de tijdzone ongedaan en verander de waarde met die van jezelf.

date.timezone = Asia/Jakarta

Bewaar en sluit, en herstart dan de Apache2 dienst.

systemctl restart apache2

De basis configuratie van icingaweb2 is voltooid.

Nu zullen we het icinga2 setup token genereren en de database voor icingaweb2 maken.

Genereer het icinga2 setup token met het icingacli commando zoals hieronder.

icingacli setup token create

Kopieer het setup token naar je notitie.

The newly generated setup token is: 7f963d9ed5a35665

Daarna maken we een nieuwe MySQL database en gebruiker voor icingaweb2. Log in op de MySQL shell met het onderstaande mysql commando.

mysql -u root -p

Maak nu een nieuwe database en gebruiker aan met de naam ‘icingaweb2′ en verleen de gebruiker toegang tot de database door de volgende MySQL query’s uit te voeren.

create database icingaweb2;
grant all privileges on icingaweb2.* to [email protected] identified by 'icingaweb2-password';
flush privileges;
quit;

Het resultaat is dat de icinga2 setup token en de MySQL database en gebruiker voor de icinga2 en icingaweb2 installatie zijn aangemaakt.

Apache installatie

Stap 4 – Icinga 2 en Icinga Web 2 post-installatie

Open je web browser en typ het server IP adres in zoals hieronder. Vervang het IP door het IP van je server.

http://10.5.5.20/icingaweb2/setup

Plak de setup token code in het vakje en klik op de ‘Next’ knop.

Icinga Web 2 installatie wizard

Nu moet je de Icinga module voor je installatie kiezen, laat de ‘Monitoring’ module staan en klik op ‘Next’.

Kies bewakingsmodules

Daarna controleert de Icinga de omgeving voor zijn installatie. Zorg dat alle benodigde modules op groen staan, behalve de ‘PostgreSQL modules’, en klik dan op ‘Next’.

Omgevingscontrole

Nu moet je Authenticatie kiezen voor toegang tot het icingaweb2, kies ‘Database’ en klik op ‘Volgende’.

Gebruik databank authenticatie

Typ alle database gegevens voor de ‘icingaweb2’ in en klik op ‘Validate Configuration’ om te testen. Als het gelukt is, klik je op de knop ‘Next’.

Gegevensbestand

Kies nu voor de Backend Authentication de ‘icingaweb2’ en klik op ‘Next’.

Backend Authenticatie

Typ de admin en het wachtwoord voor icingaweb2 en klik weer op ‘Next’.

Stel een admin wachtwoord in

Laat bij de Application Configuration de standaardinstelling staan en klik op ‘Next’.

Toepassingsconfiguratie

Bevestig alle configuratie en klik op ‘Next’.

Bevestig de configuratie

En je krijgt de welkomstpagina van icingaweb2. Klik weer op ‘Next’ om de monitoring backend in te stellen.

Configureer Monitoring backend

Stel de naam van de backend in als ‘icinga2’ met het type ‘IDO’, en klik dan op ‘Next’.

Backend type IDO

Nu moet je MySQL IDO backend resource configureren voor de icinga2 toepassing. Typ details database voor icinga2 en klik op ‘Validate Configuration’. Als dat gelukt is, klik je op de knop ‘Next’.

Configureer MySQL IDO backend

Kies voor het ‘Command Transport’ het ‘Local Command File’ en laat het als standaard staan. Klik dan op ‘Next’.

Lokaal opdrachtbestand

En voor de Monitoring Security laat je het als standaard staan en klik op ‘Next’.

Veiligheidsinstellingen

Bevestig alle instellingen en klik op de knop ‘Finish’.

Voltooi de backend configuratie

Nu de installaties van Icinga 2 en Icinga web 2 voltooid zijn, klik je op de ‘Login to Icinga Web 2’ knop en je wordt doorgestuurd naar de login pagina.

Installatie voltooid

Typ de gebruiker die je bovenaan hebt ingesteld en klik op de ‘Login’ knop.

Icinga login

Typ de gebruiker die je bovenaan hebt ingesteld en klik op de ‘Login’ knop.

Icinga 2 Dashboard

En tenslotte zijn de installatie en configuratie van icinga2 en icingaweb2 op Ubuntu 18.04 server met succes voltooid.

Referentie