installeer je het LiteCart e-commerce platform op Ubuntu 20.04 LTS

LiteCart is een open-source en lichtgewicht e-commerce platform, geschreven in PHP, HTML 5, en CSS 3. Het is eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken, en heeft een elegant en eenvoudig admin paneel. LiteCart is sneller dan 99% van alle websites ter wereld. Het komt met een rijke set functies waaronder, Innovatief, Hoge prestaties, Plug en play add-ons, SEO vriendelijk, One step checkout, Meerdere charset ondersteuning en nog veel meer.

In deze handleiding laten we je zien hoe je het LiteCart shopping cart platform installeert op Ubuntu 20.04.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een geldige domeinnaam die met je server is verbonden.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden je systeem te updaten met de laatste stabiele versie. Je kunt het bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Zodra je systeem up-to-date is, herstart je het om de veranderingen toe te passen:

Installeer LAMP Server

Eerst moet je de Apache webserver, MariaDB server, PHP en andere vereiste PHP bibliotheken in je systeem installeren. Je kunt ze allemaal installeren met het volgende commando:

apt-get install apache2 mariadb-server php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-common php7.4-mbstring php7.4-xmlrpc php7.4-soap php7.4-gd php7.4-xml php7.4-intl php7.4-mysql php7.4-cli php7.4-zip php7.4-curl php7.4-soap unzip -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, bewerk je het php.ini bestand en pas je enkele gewenste instellingen aan:

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Verander de volgende regels:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolkata

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Herstart dan de Apache dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Configureer de MariaDB Database

Eerst moet je de MariaDB beveiligen en het MariaDB root wachtwoord instellen. Je kunt dat doen met het volgende commando:

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Als je klaar bent, log dan in op de MariaDB shell met het volgende commando:

mysql -u root -p

Geef je root wachtwoord als daarom wordt gevraagd en maak dan een database en gebruiker voor LiteCart met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE litecartdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'litecart'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Verleen vervolgens alle rechten aan de litecartdb met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON litecartdb.* TO 'litecart'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;

Spoel vervolgens de privileges door en verlaat de MariaDB shell met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

Als je database geconfigureerd is, kun je verder gaan met de volgende stap.

LiteCart downloaden

Op het moment van schrijven van deze handleiding is de nieuwste versie van LiteCart 2.2.3. Je kunt hem downloaden van zijn officiële website. Na het downloaden pak je het gedownloade bestand uit in de Apache web root directory met het volgende commando:

mkdir /var/www/html/litecart
unzip litecart-2.2.3.1.zip -d /var/www/html/litecart

Verander vervolgens het eigendom van de litecart directory in www-data en geef de juiste rechten met het volgende commando:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/litecart/
chmod -R 755 /var/www/html/litecart/

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Configureer Apache voor LiteCart

Maak eerst een nieuw Apache virtuele host configuratiebestand aan met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/litecart.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   ServerName litecart.linuxbuz.com
   DocumentRoot /var/www/html/litecart/public_html/

   <Directory /var/www/html/litecart/>
    AllowOverride All
    allow from all
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/litecart_error.log
   CustomLog /var/log/apache2/litecart_access.log combined
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Schakel dan de LiteCart site, herschrijf en headers module in met het volgende commando:

a2ensite litecart.conf
a2enmod rewrite
a2enmod headers

Herstart tenslotte de Apache dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Op dit punt is je Apache webserver geconfigureerd om LiteCart te serveren.

Beveilig LiteCart met Let’s Encrypt SSL

Het wordt aanbevolen om de LiteCart website te beveiligen met Let’s Encrypt gratis SSL. Om dit te doen installeer je de Certbot Let’s Encrypt Client met het volgende commando:

apt-get install certbot python3-certbot-apache -y

Zodra de Certbot geïnstalleerd is, voer je het volgende commando uit om de Let’s Encrypt SSL voor je domein te installeren:

certbot --apache -d litecart.linuxbuz.com

Je moet je e-mail adres opgeven en de servicevoorwaarden accepteren zoals hieronder:

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
cancel): [email protected]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(A)gree/(C)ancel: A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for litecart.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/litecart-le-ssl.conf
Enabled Apache socache_shmcb module
Enabled Apache ssl module
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/litecart-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/litecart-le-ssl.conf

Vervolgens moet je kiezen of je HTTP verkeer wilt omleiden naar HTTPS of niet, zoals hieronder:

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server's configuration.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2

Kies optie 2 en druk op Enter om de installatie te voltooien zoals hieronder:

Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/litecart.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/litecart-le-ssl.conf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! You have successfully enabled https://litecart.linuxbuz.com

You should test your configuration at:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=litecart.linuxbuz.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/litecart.linuxbuz.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/litecart.linuxbuz.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2020-09-12. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot again
  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
  your certificates, run "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Op dit punt is je LiteCart website beveiligd met Let’s Encrypt SSL. Je kunt nu verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot LiteCart

Open nu je web browser en typ de URL https://litecart.linuxbuz.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Litecart Installateur

Database instellingen

Standaard Installatie

Geef je installatie pad op, database gegevens, winkel gegevens, admin gebruikersnaam, wachtwoord en klik op de Nu Installeren knop. Als de installatie met succes voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

Voortgang van de installatie

Verwijder vervolgens de installatiemap met het volgende commando:

rm -rf /var/www/html/litecart/public_html/install/

Klik op de knop beheergebied. Je wordt doorverwezen naar de LiteCart login pagina zoals hieronder getoond:

Litecart Inloggen

Geef je beheerders gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op de Inloggen knop. Je zou het LiteCart dashboard op de volgende pagina moeten zien:

Litecart Dashboard

Conclusie

In de bovenstaande gids heb je geleerd hoe je het LiteCart winkelkarretje op Ubuntu 20.04 kunt installeren en beveiligen. Je leerde ook hoe je het kunt beveiligen met Let’s Encrypt gratis SSL. Ik hoop dat je nu je eigen winkelwagentjestoepassing met LiteCart kunt hosten.