installeer je CodeIgniter PHP Framework op Ubuntu 18.04 LTS

CodeIgniter is een gratis, open bron en krachtig PHP raamwerk met een zeer kleine voetafdruk, gemaakt door Rick Ellis in 2006. Het is speciaal gebouwd voor ontwikkelaars die een eenvoudige en elegante toolkit nodig hebben om volwaardige web-applicaties te maken. Het heeft veel mogelijkheden, waaronder, Lichtgewicht, Ondersteuning voor Active Record Database, Bibliotheek voor beeldmanipulatie, Help-ondersteuning, URI Routing, Model-View-Controller gebaseerd systeem en nog veel meer.

In deze handleiding leren we hoe je CodeIgniter op een Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) server kunt installeren.

Vereisten

  • Een server met Ubuntu 18.04.
  • Een niet-root gebruiker met root wachtwoord is ingesteld op je server.

Installeer Apache en PHP

CodeIgniter draait op Apache webserver en is geschreven in de taal PHP, dus je zult Apache en PHP op je systeem moeten installeren. Installeer eerst Apache webserver met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 -y

Standaard is de nieuwste versie van de PHP niet beschikbaar in Ubuntu 18.04, dus je zult de repository daarvoor moeten toevoegen. Je kunt de PHP repository toevoegen met het volgende commando:

sudo apt-get install python-software-properties -y
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php

Als de repository bijgewerkt is, kun je PHP en andere bibliotheken installeren met het volgende commando:

sudo apt-get install libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-xml php7.1-zip php7.1-mysql unzip wget -y

Start vervolgens Apache web service en zet hem aan om bij het opstarten te starten:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2

Installeer CodeIgniter

Je kunt de nieuwste versie van de CodeIgniter uit de Git repository downloaden met het volgende commando:

wget https://github.com/bcit-ci/CodeIgniter/archive/3.1.5.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip 3.1.5.zip

Kopieer de uitgepakte directory naar de Apache root directory en geef de juiste rechten met het volgende commando:

sudo cp -r CodeIgniter-3.1.5 /var/www/html/codeigniter
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/codeigniter
sudo chmod -R 777 /var/www/html/codeigniter/

Maak vervolgens een apache virtual host directive voor CodeIgniter.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/codeigniter.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/html/codeigniter
 ServerName yourdomain.com
 <Directory /var/www/html/codeigniter/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
 </Directory>
 ErrorLog /var/log/apache2/codeigniter-error_log
 CustomLog /var/log/apache2/codeigniter-access_log common
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het, schakel dan het virtuele host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite codeigniter

Herstart tenslotte de apache service om alle veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Toegang tot CodeIgniter

Open je web browser en typ de URL http://yourdomain.com in, je wordt doorgestuurd naar het CodeIgniter dashboard zoals op de volgende pagina:

Gefeliciteerd! je hebt CodeIgniter met succes geïnstalleerd op de Ubuntu 18.04 LTS server.