installeer je Ariadne CMS op Ubuntu 18.04 LTS

Ariadne is een gratis, open bron, feature-rijk cross-platform en op beveiliging gericht Content Management Systeem geschreven in de taal PHP. Het is getest met meer dan een miljoen objecten op desktop hardware. Ariadne is stabiel en volledig achterwaarts compatibel voor tenminste de laatste tien jaar. Het heeft veel mogelijkheden, waaronder SVN ondersteuning, DTAP ondersteuning, ondersteunt sites in meerdere talen, gebruikers- en groepenbeheer, importeren/exporteren van projecten, ingebouwde inline WYSIWYG editor, mobielvriendelijk en nog veel meer.

In deze handleiding leren we hoe je Ariadne in een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

  • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
  • Een root wachtwoord is ingesteld op je server.

Installeer een LAMP server

Voor je begint, moet je Apache, MariaDB en PHP op je systeem installeren. Installeer eerst Apache en MariaDB server door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install apache2 mariadb-server -y

Standaard is de nieuwste versie van de PHP niet beschikbaar in Ubuntu 18.04, dus je zult de repository daarvoor moeten toevoegen. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:<?p>

apt-get install python-software-properties -y
add-apt-repository -y ppa:ondrej/php

Als de repository bijgewerkt is, kun je PHP en andere bibliotheken installeren met het volgende commando:

apt-get install libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-gd php7.1-xml php7.1-intl php7.1-mysql php7.1-cli php7.1-mcrypt php7.1-zip php7.1-curl imagemagick subversion php7.1-tidy tidy libtidy-dev -y

Start vervolgens de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om te starten bij het opstarten met het volgende commando:

systemctl start apache2
systemctl start mysql
systemctl enable apache2
systemctl enable mysql

MariaDB configureren

Standaard is de installatie van MariaDB niet beveiligd. Je zult hem dus eerst moeten beveiligen. Je kunt dit doen door het script mysql_secure_installation uit te voeren.

mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: 
Re-enter new password: 
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Log vervolgens in in de shell van MariaDB met het volgende commando:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in en maak dan een database en gebruiker voor Ariadne:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ariadnedb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ariadnedb.* TO 'ariadne'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat tenslotte de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]> exit;

Installeer Ariadne

Download vervolgens de nieuwste versie van ariadne van hun officiële website:

wget https://codeload.github.com/Ariadne-CMS/ariadne/zip/9.7

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip 9.7

Kopieer vervolgens ariadne naar de apache root directory en lib directory met het volgende commando:

cp -r ariadne-9.7/www /var/www/html/ariadne
cp -r ariadne-9.7 /usr/local/lib/ariadne

Geef vervolgens de juiste rechten aan de map ariadne:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/ariadne
chmod -R 777 /var/www/html/ariadne
chmod -R 777 /usr/local/lib/ariadne

Verander vervolgens de directory in de ariadne en hernoem het ariadne configuratiebestand:

cd /var/www/html/ariadne/
cp ariadne.inc-unix ariadne.inc

Vervolgens moet je een apache virtual host richtlijn maken voor ariadne. Je kunt dit doen met het volgende commando:

nano /etc/apache2/sites-available/ariadne.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/html/ariadne
 ServerName yourdomain.com
 <Directory /var/www/html/ariadne/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
 </Directory>
 ErrorLog /var/log/apache2/ariadne-error_log
 CustomLog /var/log/apache2/ariadne-access_log common
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het, schakel dan het virtuele host bestand in met het volgende commando:

a2ensite ariadne

Herstart tenslotte de apache service om alle veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Toegang tot Ariadne

Open nu je web browser en typ de URL http://yourdomain.com in, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Toegang tot Ariadne CMS

Kies de taal die je nodig hebt en klik op de Next knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Kies taal

Controleer of aan alle vereisten van Ariadne voldaan is, klik dan op de Next knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Licentie aanvaarden

Accepteer nu de licentieovereenkomst en klik op de Next knop, je zou nu de volgende pagina moeten zien:

Database configuratie

Geef hier je database gegevens op en klik op de Next knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Ariadne configuratie

Stel hier je beheerderswachtwoord in en klik op de Next knop om de installatie te starten. Als de installatie voltooid is, zou je de volgende pagina moeten zien:

Ariadne configuratie starten

Klik nu op de Next knop, je wordt doorgestuurd naar de Ariadne login pagina zoals hieronder:

Inloggen op Ariadne CMS

Geef je gebruikersnaam als admin en wachtwoord dat je eerder instelde, klik dan op de Login knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Ariadne Dashboard

Dat is het. Je hebt met succes Ariadne CMS geïnstalleerd op Ubuntu 18.04 LTS server.