Installeer Java 16 (OpenJDK 16) op Rocky Linux 8.

Java is een vrije, open-source, veelzijdige, en hoog-niveau object-georiënteerde programmeertaal. In het algemeen wordt het gebruikt voor het maken van web, mobiele, en cloud toepassingen. Je kunt spelletjes, chatbots, en andere toepassingen maken met de Java taal. Java JDK is een verzameling van verschillende hulpmiddelen, waaronder, JRE, Java, Javac, en Jar. Er zijn twee varianten van JDK, OpenJDK en Oracle JDK.

OpenJDK is een volledig open-source Java met een GNU General Public Licentie, terwijl Oracle JDK een commerciële licentie vereist onder de Oracle Binary Code License Agreement.

In deze post laten we je zien hoe je OpenJDK 16 en Oracle JDK 16 kunt installeren op Rocky Linux 8.

Vereisten

 • Een server waarop RockyLinux 8 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Werk het systeem bij

Eerst is het aan te raden je systeem bij te werken naar de nieuwste versie van de pakketten. Je kunt het bijwerken met het volgende commando:

dnf update -y

Na het bijwerken van alle pakketten installeer je andere benodigde pakketten met het volgende commando:

dnf install wget curl -y

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer OpenJDK 16

Download eerst de OpenJDK versie 16 van zijn officiële website met het volgende commando:

curl -O https://download.java.net/java/GA/jdk16.0.2/d4a915d82b4c4fbb9bde534da945d746/7/GPL/openjdk-16.0.2_linux-x64_bin.tar.gz

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar -xvf openjdk-16.0.2_linux-x64_bin.tar.gz

Verplaats vervolgens de uitgepakte map naar de /opt met het volgende commando:

mv jdk-16.0.2 /opt/

Vervolgens moet je het Java pad toevoegen aan het .bashrc bestand.

Bewerk het .bashrc bestand met het volgende commando:

nano ~/.bashrc

Voeg de volgende regels aan het eind van het bestand toe:

export JAVA_HOME=/opt/jdk-16.0.2
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 

Bewaar en sluit het bestand en activeer dan Java met het volgende commando:

source ~/.bashrc

Controleer vervolgens de Java versie met het volgende commando:

java --version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

java version "16.0.2" 2021-07-20
Java(TM) SE Runtime Environment (build 16.0.2+7-67)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16.0.2+7-67, mixed mode, sharing)

Installeer Oracle JDK 16

Bezoek eerst de Oracle Javawebsite verkrijg de download URL, en download het met het volgende commando:

wget --no-check-certificate -c --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie" https://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/16.0.2%2B7/d4a915d82b4c4fbb9bde534da945d746/jdk-16.0.2_linux-x64_bin.rpm

Als de download voltooid is, installeer je het gedownloade bestand met het volgende commando:

rpm -ivh jdk-16.0.2_linux-x64_bin.rpm

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

warning: jdk-16.0.2_linux-x64_bin.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Verifying...             ################################# [100%]
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:jdk-16.0.2-2000:16.0.2-ga    ################################# [100%]

Vervolgens moet je een Java pad instellen in de /etc/profile.d directory.

Maak een nieuw bestand met de naam java.sh met het volgende commando:

nano /etc/profile.d/java.sh

Voeg de Oracle Java installatielocatie toe zoals hieronder:

JAVA_HOME="/usr/java/jdk-16.0.2/bin/java"

Sla het bestand op en sluit het af, activeer dan de Java omgevingsvariabele met het volgende commando:

source /etc/profile

Controleer vervolgens de Java versie met het volgende commando:

java -version

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

java version "16.0.2" 2021-07-20
Java(TM) SE Runtime Environment (build 16.0.2+7-67)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 16.0.2+7-67, mixed mode, sharing)

Conclusie

In de bovenstaande gids heb je geleerd hoe je OpenJDK 16 en Oracle JDK 16 op Rocky Linux 8 installeert. Je kunt nu beginnen met het ontwikkelen van je eerste Java toepassing met Java.