Installeer en Configureer PHP OPcache op Ubuntu 20.04

Opcache is een krachtige PHP uitbreiding die gebruikt wordt om de PHP prestatie te verhogen door voorgecompileerde bytecode van scripts in gedeeld geheugen op te slaan. Zo hoeft PHP niet bij elk verzoek scripts te laden en te ontleden. Dit versnelt de prestaties van op PHP gebaseerde toepassingen.

In deze handleiding laten we je zien hoe je de Opcache PHP uitbreiding installeert en inschakelt met Apache en Nginx op Ubuntu 20.04.

Vereisten

  • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
  • Een root wachtwoord is de server geconfigureerd.

Installeer Opcache met Apache

In dit onderdeel laten we je zien hoe je de Opcache PHP module installeert en inschakelt op de server waarop Apache draait.

Installeer eerst de Opcache uitbreiding met het volgende commando:

apt-get install php-opcache -y

Als de Opcache geïnstalleerd is, bewerk je het php.ini bestand om de Opcache uitbreiding in te schakelen.

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Verander de volgende regels voor goede prestaties.

opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.max_accelerated_files=3000
opcache.revalidate_freq=200

Bewaar en sluit het bestand en herstart dan de Apache dienst om de configuratiewijzigingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Installeer Opcache met Nginx

In dit gedeelte laten we je zien hoe je de Opcache PHP module kunt installeren en inschakelen op een server met Nginx.

Installeer eerst de Opcache uitbreiding met het volgende commando:

apt-get install php-opcache php-fpm -y

Als de Opcache geïnstalleerd is, bewerk je het php.ini bestand om de Opcache uitbreiding in te schakelen.

nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini

Verander de volgende regels voor goede prestaties.

opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.max_accelerated_files=3000
opcache.revalidate_freq=200

Bewaar en sluit het bestand en herstart dan de Nginx en PHP-FPM dienst om de veranderingen in de configuratie toe te passen:

systemctl restart nginx
systemctl restart php7.4-fpm

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes de PHP Opcache uitbreiding geïnstalleerd en ingeschakeld met Nginx en Apache op Ubuntu 20.04. Je kunt nu je op PHP gebaseerde toepassingen gemakkelijk versnellen met Opcache.