Installeer en Configureer Monitorix Monitoring Software op Debian 10

Monitorix is een lichtgewicht open-source computernetwerk bewakingsprogramma dat gebruikt kan worden om de algemene systeemprestaties in de gaten te houden. Het verzamelt systeemgegevens en toont de informatie als grafieken via de webinterface. Het kan draaien op de meeste Linux-gebaseerde besturingssystemen, waaronder, CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD, OpenBSD en NetBSD.

Monitorix heeft een rijke verzameling functies waarvan er hieronder enkele opgesomd worden:

 • Gemiddelde systeembelasting en gebruik.
 • Per-processor kernel gebruik.
 • Globaal kernel gebruik.
 • Gezondheid van het HP ProLiant Systeem.
 • Generieke sensors statistieken.
 • LM-Sensoren en GPU temperaturen.
 • NVIDIA temperaturen en gebruik.
 • Schijf-schijf temperaturen en gezondheid.
 • Bestandssysteem gebruik en I/O activiteit.
 • Netwerk verkeer en gebruik.

In deze handleiding leg ik uit hoe je Monitorix monitoringserver op Debian 10 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Debian 10.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden je server te updaten met de nieuwste versie. Je kunt hem bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Zodra je server bijgewerkt is, herstart je hem om de veranderingen door te voeren.

Installeer Monitorix

Download eerst de nieuwste versie van Monitorix van hun officiële website met het volgende commando:

wget https://www.monitorix.org/monitorix_3.11.0-izzy1_all.deb

Zodra de download voltooid is, installeer je het gedownloade bestand met het volgende commando:

dpkg -i monitorix_3.11.0-izzy1_all.deb

Het bovenstaande commando zal enige afhankelijkheidsfouten opleveren. Je kunt een eventuele afhankelijkheidsfout oplossen met het volgende commando:

apt-get install -f

Na de installatie van Monitorix start je de Monitorix service en zet je hem aan om te starten na systeem herstart met het volgende commando:

systemctl start monitorix
systemctl enable monitorix

Uitvoer:

monitorix.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable monitorix

Je kunt nu de Monitorix dienst verifiëren door het volgende commando uit te voeren:

systemctl status monitorix

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? monitorix.service - LSB: Start Monitorix daemon
  Loaded: loaded (/etc/init.d/monitorix; generated)
  Active: active (running) since Sun 2019-12-29 16:05:19 UTC; 30s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Tasks: 1 (limit: 2359)
  Memory: 71.0M
  CGroup: /system.slice/monitorix.service
      ??9827 /usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /var/run/monitorix.pid

Dec 29 16:05:18 debian10 systemd[1]: Starting LSB: Start Monitorix daemon...
Dec 29 16:05:19 debian10 monitorix[9822]: .
Dec 29 16:05:19 debian10 systemd[1]: Started LSB: Start Monitorix daemon.

Om de geïnstalleerde versie van Monitorix te controleren, voer je het volgende commando uit:

monitorix -v

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Monitorix version 3.11.0 (14-Mar-2019)
by Jordi Sanfeliu <[email protected]>
http://www.monitorix.org/

Monitorix configureren

Het standaard configuratiebestand voor Monitorix staat in /etc/monitorix/monitorix.conf. Je zult het moeten bewerken en enkele veranderingen aanbrengen volgens je systeemdetails.

Je kunt het bewerken met het volgende commando:

nano /etc/monitorix/monitorix.conf

Verander de volgende regels:

title = Monitorix Monitoring Server
hostname = debian10
host = debian10
hosts_deny = all
hosts_allow = 192.168.1.0/24
enabled = y

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent.

Vervolgens moet je een gebruiker aanmaken om Monitorix te authenticeren.

Installeer eerst het Apache Utilities pakket met het volgende commando:

apt-get install apache2-utils -y

Maak vervolgens een gebruiker aan voor Monitorix met het volgende commando:

htpasswd -d -c /var/lib/monitorix/htpasswd admin

Je wordt gevraagd het wachtwoord voor de gebruiker in te stellen zoals hieronder:

New password: 
Re-type new password: 
Adding password for user admin

Herstart vervolgens de Monitorix dienst om de veranderingen door te voeren.

systemctl restart monitorix

Standaard luistert Monitorix op de poort 8080. Je kunt dat verifiëren met het volgende commando:

netstat -ant | grep 8080

Uitvoer:

tcp6    0   0 :::8080         :::*          LISTEN   
tcp6    0   0 ::1:8080        ::1:45178        TIME_WAIT 

Toegang tot Monitorix Web UI

Open nu je web browser en typ de URL http://your-server-ip:8080/monitorix. Je wordt doorgestuurd naar de Monitorix inlogpagina:

Monitorix Inloggen

Geef je Monitorix gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op de Sign in knop. Je zou het Monitorix dashboard moeten zien op de volgende pagina:

Monitorix

Systeembelasting getoond in Monitorix

Globaal kernel gebruik, Bestandssysteem gebruik, en I/O activiteit

Globaal kernelgebruik, bestandssysteemgebruik, en I/O activiteit

Netwerk verkeer, gebruik en Netstat statistieken

Netwerk verkeer, gebruik en Netstat statistieken

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Monitorix monitoringserver geïnstalleerd op Debian 10.