Installeer een Debian 10 (Buster) Minimal Server

Deze handleiding laat in detail zien hoe je een Debian 10 – Buster – minimale server installeert, met veel schermafdrukken. Het doel van deze gids is een minimale opstelling te geven die als basis kan dienen voor onze andere Debian 10 handleidingen hier op howtoforge.com.

1. Vereisten

Om een Debian 10 server systeem te installeren heb je het volgende nodig:

Ik zal het Debian 10.0 64Bit (amd64) installatiemedium gebruiken.

De Debian Download links veranderen regelmatig. Als de bovenstaande links niet meer werken, ga dan hierheen om het nieuwste Debian netinst image op te halen: https://www.debian.org/distrib/netinstof vanhttps://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/

2 Inleidende Opmerking

In deze handleiding gebruik ik de hostnaam server1.example.com met het IP adres 192.168.0.100 en de gateway 192.168.0.1. Deze instellingen kunnen voor jou anders zijn, dus moet je ze waar nodig vervangen.

3 Het Debian Basissysteem

Plaats je Debian 10 (Buster) netwerk installatie-CD in je systeem (of in een USB drive waar je het iso bestand op installeerde) en boot ervan. Als je virtualisatie software zoals VMware of Virtualbox gebruikt, kies dan het Debian 10 minimale iso bestand als bronbestand voor de DVD drive van de VM, je hoeft het daarvoor niet eerst op een CD of DVD te branden.

Selecteer Installeren (dit start het tekst installatieprogramma – als je een grafisch installatieprogramma verkiest, kies dan Grafisch installeren):

Debian 10 opstartscherm

Kies je taal:

Kies de taal voor de installatie van Debian

Kies dan je plaats en kies de toetsenbord indeling. de volgende schermen verschillen afhankelijk van je keuzes. Kies welk land en welke toetsenbordindeling voor jou de juiste zijn, want die bepalen de taal die je Debian systeem op de shell zal gebruiken en welke toetsenbordindeling gebruikt wordt. In mijn geval zal een duitse toetsenbordindeling gebruikt worden, maar verkies ik Engels als taal op de shell.

Kies land, gebied of streek:

Kies serverplaats / land

Kies weer je plaats, gebied en locale en toetsenbord:

Continent of regio

kies plaats

lokaal configureren

kies toetsmap

Het installatieprogramma controleert de installatie-CD, je hardware en configureert het netwerk met DHCP als er een DHCP server in het netwerk is:

Extra onderdelen laden

Netwerk configureren met DHCP

Voer hostname in. In dit voorbeeld heet mijn systeem server1.example.com, dus voer ik server1 in:

Voer de hostnaam van de server in

Voer je domeinnaam in. In dit voorbeeld is dat example .com:

Voer de domeinnaam van de Debian server in

Geef daarna de root gebruiker een wachtwoord:

Voer het root wachtwoord in

Bevestig dat wachtwoord om typefouten te voorkomen:

Bevestig het root wachtwoord

Maak een Linux gebruikersaccount aan, bv. je naam of bijnaam. Voor deze voorbeeldinstallatie kies ik de naam“administrator” met de gebruikersnaam beheerder (gebruik de gebruikersnaam admin niet, want dat is een gereserveerde naam op Debian Linux):

Voer de echte naam van de gebruiker in

Voer gebruikersnaam in

Stel een wachtwoord in

Herhaal het gebruikerswachtwoord

Nu moet je je harde schijf partitioneren. Voor de eenvoud kies ik Guided – use entire disk– dit maakt een grote partitie voor het / bestandssysteem en een andere voor swap (natuurlijk is de partitionering helemaal aan jou – als je weet wat je doet, kun je je partities ook handmatig instellen). Voor hostingsystemen zoals de ISPConfig 3 perfect server handleidingen kies je misschien bv. 60 GB voor / en een grote /var partitie omdat alle website en e-mail gegevens in subdirectories van /var worden opgeslagen.

Verdelingsmethode

Kies de schijf die je wilt partitioneren:

Kies Schijf partitie

Kies dan het partitioneringsschema. Zoals eerder vermeld kies ik voor de eenvoud Alle bestanden in één partitie (aanbevolen voor nieuwe gebruikers) – het is aan je eigen smaak wat je hier kiest:

Verdelingsschema

Als je klaar bent, kies Finish partitioning and write changes to disk:

Afwerking van scheidingswanden

Kies Ja als je gevraagd wordt:“Write changes to disk?”:

Schrijf partities naar schijf

Daarna worden je nieuwe partities gemaakt en geformatteerd. Nu zijn de partities aangemaakt en is het basissysteem geïnstalleerd:

Partities maken

Installeren van het basissysteem

Het kan zijn dat de volgende schermen opduiken, afhankelijk van je installatiemedium. Ik doe een netwerk-gebaseerde installatie (alle extra installatiepakketten worden van het internet gedownload), dus kies ik hier om geen extra installatieschijven te scannen.

Scan installatiemedia

Vervolgens moet je apt configureren. Omdat we de Debian Netinstall CD gebruiken, die slechts een minimale set pakketten bevat, moeten we een netwerkspiegel gebruiken. Kies het land waar de netwerkspiegel staat die je wilt gebruiken (meestal is dit het land waar je Server systeem staat):

Configureer apt land

Kies dan de spiegelserver die je wilt gebruiken (bv. deb.debian.org):

Kies de Debian spiegel

Tenzij je een HTTP proxy gebruikt, laat je het volgende veld leeg en druk op Doorgaan:

Configureer apt proxy

Apt werkt nu zijn pakketdatabank bij:

apt downloadt pakketten

Je kunt de enquête over pakketgebruik overslaan door Nee te kiezen:

pakketonderzoek overslaan

We kiezen gewoon Standaard systeemhulpprogramma’s en SSHserver ( zodat ik na afloop van de installatie meteen verbinding kan maken met het systeem met een SSH client zoals PuTTY) en drukken op Doorgaan.

Sommigen zouden kunnen tegenwerpen dat je de Standard System Utilities niet op een minimale server moet installeren, maar naar mijn mening heb je de meeste standaard utilities later toch nodig, dus installeer ik ze op deze server als onderdeel van de basis setup.

software selectie

De benodigde pakketten worden gedownload en op het systeem geïnstalleerd:

Software kiezen en installeren

Als je gevraagd wordt de GRUB boot loader op de master boot record te installeren?, kies je Ja:

Installeer GRUB in MBR

Het installatieprogramma kan je vragen in welke partitie Grub geïnstalleerd moet worden. Deze server heeft maar één harde schijf, dus kies ik hier /dev/sda.

Kies apparaat voor boot loader installatie

Druk op enter en de Installer installeert Grub en beëindigt de installatie.

GRUB boot loader installeren en de installatie voltooien

De installatie van het basissysteem is nu klaar. Neem de Debian Netinstall CD uit de CD drive en druk op Continue om het systeem opnieuw op te starten:

Installatie voltooid

De eerste boot van de pas geïnstalleerde Debian 10 server: eerst zie je het boot scherm van de Grub Boot Loader, druk op enter of wacht een paar seconden, het boot proces gaat automatisch verder.

Debian 10 opstarten

Een paar seconden later zou de login prompt moeten verschijnen.

Debian 10 (Buster) server eerste boot

Log in met gebruikersnaam “root” en het root wachtwoord dat je tijdens de installatie gekozen hebt. Als je via SSH inlogt, gebruik dan de gebruikersnaam “administrator”, want de root gebruiker is uitgeschakeld voor inloggen op afstand. Voer dan het commando “su” uit:

su

Om root gebruiker te worden.

Op naar de volgende stap…

4 Installeer de SSH server (optioneel)

Als je tijdens de installatie van het systeem de OpenSSH server niet geïnstalleerd hebt, kun je dat nu doen:

apt-get -y install ssh openssh-server

Van nu af aan kun je een SSH client zoals PuTTY gebruiken en vanaf je werkstation verbinding maken met je Debian Jessie server en de overige stappen uit deze handleiding volgen.

5 Installeer een shell editor (Optioneel)

Ik gebruik nanoals mijn favoriete shell teksteditor, anderen geven de voorkeur aan vi dat voor beginners niet zo gemakkelijk te gebruiken is. Met het volgende commando installeer ik beide editors:

apt-get -y install vim-nox nano

(Je hoeft dit niet te doen als je een andere teksteditor gebruikt, zoals joe of de ingebouwde editor van mc).

6 Configureer het netwerk

Je kunt je huidige IP adres opvragen met het commando:

ip a

Standaard zijn sommige netwerkgereedschappen niet beschikbaar. Installeer het pakket met:

apt-get install net-tools

Omdat het Debian 10 installatieprogramma ons systeem geconfigureerd heeft om zijn netwerkinstellingen via DHCP te krijgen, moeten we dat nu veranderen omdat een server een statisch IP adres hoort te hebben. Bewerk /etc/network/interfaces en pas het aan je behoeften aan (in deze voorbeeldopstelling gebruik ik het IP adres 192.168.0.100) (merk op dat ik allow-hotplug ens33 vervang door auto ens33; anders werkt opnieuw opstarten van het netwerk niet, en zouden we het hele systeem opnieuw moeten opstarten):

nano /etc/network/interfaces

Het interfaces bestand met DHCP ingeschakeld zoals aangemaakt door het apt installatieprogramma:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface ens33 inet6 auto

En hier het bewerkte interfaces bestand met het statische IP 192.168.0.100 geconfigureerd.

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto ens33 iface ens33 inet static address 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.0 broadcast 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1

# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface ens33 inet6 auto

Start dan je netwerk opnieuw op:

systemctl restart networking

Bewerk dan /etc/hosts. Laat het er zo uitzien:

nano /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost
192.168.0.100   server1.example.com     server1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Bewerk nu de hostname voor het geval je in het installatieprogramma niet de definitieve hostname gekozen hebt

nano /etc/hostname

Het bestand /etc/hostname bevat de hostname zonder het domein gedeelte, dus in ons geval gewoon “server1”.

Herstart dan de server om de hostname verandering toe te passen:

systemctl reboot

Nadat je weer ingelogd bent, voer je uit:

hostname
hostname -f

Om te controleren of de nieuwe hostname juist is ingesteld. De uitvoer zou moeten zijn:

root@server1:/home/administrator# hostname
server1
root@server1:/home/administrator# hostname -f
server1.example.com
root@server1:/home/administrator#

7 Werk je Debian installatie bij

Zorg er eerst voor dat je /etc/apt/sources.list de buster/updates repository bevat (dit zorgt ervoor dat je altijd de nieuwste updates krijgt), en dat de contrib en non-free repositories ingeschakeld zijn.

nano /etc/apt/sources.list
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free

Voer uit

apt-get update

om de apt pakketdatabase bij te werken en

apt-get upgrade

om de nieuwste updates te installeren (als die er zijn).

8 Debian 10 VMWare server image

Deze handleiding is beschikbaar als gebruiksklaar virtuele machine image in ovf/ova formaat dat compatibel is met VMWare en Virtualbox. Het virtuele machine image gebruikt de volgende inloggegevens:

SSH / Shell login

Gebruikersnaam: administrator
Wachtwoord: howtoforge

Gebruikersnaam: root
Wachtwoord: howtoforge

Het IP van de VM is 192.168.0.100, het kan veranderd worden in het bestand /etc/network/interfaces. Verander a.u.b. alle bovenstaande wachtwoorden om de virtuele machine te beveiligen.

9 Links