Installeer Apache Solr zoekplatform op CentOS 8

Apache Solr is een open-source zoekplatform geschreven op Java. Apache Solr bouwt voort op Apache Lucene. Met Solr kun je aangepaste zoekmachines maken die bestanden, databanken en websites indexeren. Solr is zeer betrouwbaar, schaalbaar en fouttolerant en biedt vele krachtige mogelijkheden zoals gedistribueerde indexering, replicatie, load-balanced querying, geautomatiseerde failover en herstel, gecentraliseerd configuratiebeheer, en nog veel meer bedrijfsfuncties.

Solr kan vele soorten gegevens verwerken, zoals JSON, XML, vele soorten kantoordocumenten, CSV, en meer.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Apache Solr 8.6.3 op CentOS 8 installeert.

Vereisten

Een server die CentOS 8 draait.
Een niet-root gebruiker met sudo privilege ingesteld op je server.

Stap 1: Installeer Java

Laten we, voor we beginnen, ons systeem bijwerken door het volgende commando uit te voeren.

sudo dnf update

Voor de nieuwste Apache Solr moeten we Java versie 8 of hoger installeren.

Eerst controleren we of Java al op onze machine geïnstalleerd is door het volgende commando uit te voeren:

which java

Als Java niet geïnstalleerd is, voer dan het volgende commando uit:

sudo dnf install java-11-openjdk

Als Java geïnstalleerd is, kunnen we het verifiëren door het volgende commando uit te voeren:

java -version
Output:-
openjdk version "11.0.8" 2020-07-14 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.8+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.8+10-LTS, mixed mode, sharing)

Stap 2: Installeer Apache Solr op CentOS 8

Eerst moeten we de nieuwste versie van Apache Solr downloaden van de officiële website van Apache, https://downloads.apache.org/lucene/solr/

We kunnen het gemakkelijk downloaden met het wget commando:

wget https://downloads.apache.org/lucene/solr/8.6.3/solr-8.6.3.tgz

Nu pakken we het tar bestand uit met het volgende commando:

tar xzf solr-8.6.3.tgz solr-8.6.3/bin/install_solr_service.sh --strip-components=2

Installeer nu Solr als een service door het volgende commando uit te voeren:

sudo bash ./install_solr_service.sh solr-8.6.3.tgz

Het zal de installatie starten, We zouden de volgende uitvoer moeten zien:

Installeer Apache Solr op CentOS 8

Het zal het account met de naam solr op je systeem aanmaken. Standaard is de Solr poort 8983. we kunnen het controleren met het volgende commando:

netstat -tunelp | grep 8983

We zouden de volgende uitvoer moeten krijgen:

tcp6       0      0 :::8983                 :::*                    LISTEN      974        38261      -

Apache Solr wordt als een Systemd dienst gedraaid. We kunnen de Solr dienst gemakkelijk starten|stoppen|herstarten met de volgende commando’s:

systemctl start solr
systemctl stop solr
systemctl restart solr

Om de status van de Apache Solr dienst te controleren, voer je het volgende commando uit:

systemctl status solr

Nu schakelen we de solr dienst in door het volgende commando uit te voeren:

systemctl enable solr

Opmerking:- we moeten SELinux uitschakelen, bewerk het volgende bestand om SELinux permanent uit te schakelen

vim /etc/selinux/config

en stel als volgt in

SELINUX=disabled

opslaan en afsluiten

Stap 3: Firewall

Standaard luistert Solr op poort 8983, dus we zullen deze poort door de firewall moeten toestaan.

We kunnen dit doen door het volgende commando uit te voeren:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8983/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Stap 4: Toegang tot de Solr webinterface

Nu we toegang via de firewall hebben ingeschakeld, is het tijd om de Solr webinterface te openen.

In de webbrowser en typ de URL http://your-server-ip:8983/solr. We zouden het Solr dashboard moeten zien zoals hieronder:

Solr webinterface

Stap 5: Maak je eerste Solr Collectie

Na de succesvolle installatie van Apache Solr dienst op ons systeem, stellen we het wachtwoord voor de solr gebruiker in door als root het volgende commando uit te voeren

passwd solr

Collectie is een logische index verspreid over meerdere servers.

Nu gaan we onze eerste collectie maken met het volgende commando.

su - solr -c "/opt/solr/bin/solr create -c testconnection -n data_driven_schema_configs"

Uitvoer:-

Created new core 'testconnection'

Deze ’testconnection’ verzamelingen zijn beschikbaar op het dashboard in het linkerpaneel Verzamelingen.

Apache Solr documentenverzameling

Conclusie

In deze zelfstudie leren we hoe je Apache Solr installeert en configureert in centos 8, Het ondersteunt veel plugins en nog veel meer functies, Je kunt dit gereedschap gebruiken om het volledige potentieel van een verticale zoekactie te benutten. Bezoek voor meer informatie de officiële website van Apache Solr https://lucene.apache.org/solr/