hosts aan Icinga2 toevoegen met de Icinga Director

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je hosts aan Icinga2 kunt toevoegen met een module die ‘Icinga Director’ heet, en hoe je server en service monitoring kunt instellen.

Vereisten

Voor deze gids moet Icinga2 op het systeem geïnstalleerd zijn en moet de Icinga Director module ingeschakeld en juist ingesteld zijn. Voor de Icinga2 installatie kun je deze link gebruiken.

Wat zullen we doen?

  • Service sjabloon maken
  • Maak ServiceSet en Voeg Service Templates toe
  • Maak een Host sjabloon en voeg ServiceSet toe
  • Hosts aan Icinga2 Server toevoegen
  • Initialisatie van client hosts
  • Testen van

Stap 1 – Maak een Service Sjabloon

Eerst moeten we sjablonen maken die gebruikt zullen worden om onze diensten en systemen te bewaken. We moeten dus bepalen welke dienst en welk deel van het systeem door Icinga2 bewaakt zullen worden.

Voor deze gids zullen we via de Icinga Director enkele sjablonen maken om SSH, HTTP, APT controle update, Systeembelasting, en Schijfgebruik te bewaken.

Log in op het Icinga2 dashboard met je admin gebruiker en wachtwoord, klik dan op het‘Icinga Director‘ menu aan de linkerkant.

Klik nu op‘Services‘ en klik op de pagina op de optie‘Service Templates‘. Om een nieuw dienstsjabloon te maken, klik je op de knop‘Add‘.

Dienstsjabloon toevoegen

Typ details over je dienst. Hieronder zie je een voorbeeld voor het bewaken van de SSH dienst.

Details dienstsjabloon

Klik op de knop‘Add‘ en het dienstsjabloon voor SSH is gemaakt.

Doe deze stap nu opnieuw om andere diensten aan te maken, zoals HTTP, APT controle update, Systeembelasting, Schijfgebruik.

Sjabloon lijst

Stap 2 – Maak een ServiceSet en voeg servicesjablonen toe

Nadat we enkele dienstsjablonen gemaakt hebben, zullen we die sjablonen als één ServiceSet maken.

Klik op de pagina‘Services‘ op de‘ServiceSet‘ en klik op de knop‘Add‘.

Maak een ServiceSet

Typ nu de ‘Service set name’ en Description met je eigen naam, en klik dan weer op de‘Add‘ knop.

Details van ingestelde diensten

En de ServiceSet met de naam ‘basic-services-ubuntu’ is aangemaakt.

Nu gaan we onze dienstsjablonen toevoegen aan de ‘basic-services-ubuntu’ ServiceSet. Klik op de naam van de ServiceSet en klik op het tabblad‘Services‘ in het rechter scherm.

Aangemaakte ServicesSet

Klik op de knop‘Add Service‘.

Typ de naam van de service sjablonen in het‘Import‘ veld en klik dan weer op‘Add‘.

Dienst toevoegen

En de dienstsjablonen zijn toegevoegd aan de ‘basic-services-ubuntu’ ServiceSet.

Doe nu deze stap opnieuw om alle service sjablonen die we gemaakt hebben aan de ‘basic-services-ubuntu’ ServiceSet toe te voegen.

Sjablonen toegevoegd

Stap 3 – Maak een Host-sjabloon en voeg ServiceSet toe

Om via Director nieuwe Hosts aan Icinga2 toe te voegen, moeten we de Host templates maken. En voor deze stap maken we het host sjabloon en voegen er ServiceSet aan toe.

Klik in het Icinga Director menu op ‘Hosts’ en ‘Host Templates’.

Gastheer sjablonen

Klik nu op de knop‘Add‘.

Typ details over de Hosts Templates zoals hieronder.

Voeg nieuw Icinga Host sjabloon toe

Klik weer op de knop‘Add‘ en de Host Templates met de naam ‘ubuntu-template’ is gemaakt.

Vervolgens voegen we de ServiceSet met de naam ‘basic-services-ubuntu’ toe aan ons host sjabloon.

Klik op de naam van het Host sjabloon in de lijst, en klik dan op het tabbladService’ in het rechter scherm.

Klik nu op de knop‘Add Service Set‘.

Service Set toevoegen

Kies de ServiceSet die we gemaakt hebben met de naam ‘basic-services-ubuntu’ en klik op‘Add‘.

Voeg  toe

Het resultaat is dat de Host Template is aangemaakt met de ServiceSet erin toegevoegd. En we zijn klaar om nieuwe hosts aan de Icinga2 toe te voegen.

Stap 4 – Hosts aan de Icinga2 server toevoegen

In deze stap voegen we nieuwe hosts aan de Icinga2 Server toe. We voegen de Ubuntu Server 18.04 toe met de hostnaam ‘client1.hakase-labs.io’, en het IP adres ‘10.5.5.21’.

Klik op het Icinga2 Dashboard op het menu ‘Icinga Director’ en klik op‘Hosts‘.

Klik nu op‘Hosts‘ op de pagina en klik op de‘Add‘ knop in het rechter scherm.

Gastheer toevoegen

Kies het‘basic-ubuntu‘ Host Template, en typ gedetailleerde host configuraties.

Nieuwe Icinga Host toevoegen

Klik nu op de‘Add‘ knop.

Als dit alles voltooid is, klik je op het‘Activity Log‘ menu links en klik op ‘Deploy xx Pending Changes’ om onze instelling toe te passen.

Activiteitenlogboek

En als resultaat is de ‘client1’ host aan de Icinga2 toegevoegd met het ‘basic-ubuntu’ host sjabloon dat de ‘basic-service-ubuntu’ ServiceSet bevat.

Stap 5 – Client host initialisatie

In deze stap initialiseren we de ‘client1’ server door er de Icinga2 pakketten op te installeren en de remote Agent in te configureren.

Maak verbinding met de ‘client1’ server.

ssh [email protected]

Bewerk het ‘/etc/hosts’ bestand met vim editor.

Voeg onderstaande hosts configuratie toe.

10.5.5.20   icinga2.hakase-labs.io  icinga2
10.5.5.21   client1.hakase-labs.io  client1

Bewaar en sluit.

Voeg vervolgens de icinga2 sleutel toe.

curl https://packages.icinga.com/icinga.key | apt-key add -

Ga dan naar de ‘/etc/sources.list.d’ directory en maak het ‘icinga2.list’ repository bestand.

cd /etc/apt/sources.list.d/
vim icinga2.list

Plak er de Icinga2 repository onder.

deb http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-bionic main
deb-src http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-bionic main

Sla op en sluit.

Werk nu de repository bij en installeer Icinga2 pakketten met het onderstaande apt commando.

sudo apt update
sudo apt install icinga2 monitoring-plugins

De Icinga2 pakketten zijn geïnstalleerd op de ‘client1’ server.

Ga nu terug naar het icinga2 dashboard, klik op het‘Hosts‘ menu en klik op de ‘client1’ host in de lijst.

Klik nu op het tabblad‘Agent‘ van de client1 host configuratie.

Client gastheer initialiseren

Kopieer het Linux Script voor de inzet van de Agent.

Ga daarna terug naar de ‘client1’ server en maak een nieuwe configuratie aan met de naam ‘deploy-agent.sh’.

vim deploy-agent.sh

Plak er het agent deployment script in.

DEPLOYMENT SCRIPT From the Icinga2 Dashboard

Bewaar en sluit.

Maak het script uitvoerbaar en voer uit.

chmod +x deploy-agent.sh
./deploy-agent.sh

En je krijgt het resultaat zoals hieronder.

Resultaat

Als het klaar is, start je de icinga2 service opnieuw met het onderstaande systemctl commando.

systemctl restart icinga2

En de initialisatie van de Client Host server is voltooid.

Stap 6 – Testen

Klik in het Icinga2 Dashboard menu op‘Overview‘ en‘Hosts‘. Nu krijg je twee hosts te zien de icinga2 server en ‘client1’ is up and running.

Test Icinga

Klik op de‘client1‘ server om details te zien.

Test Cliënt 1

Je krijgt een samenvatting van de ‘client1’ server.

Om de gemonitorde diensten voor de client1 hosts te krijgen, klik je op de‘Services‘ tab.

Diensten

Nu krijg je de dienstensjablonen die gebruikt zijn op de ‘client1’ host.

En tenslotte hebben we met succes de Linux Hosts toegevoegd aan het Icinga2 bewakingssysteem via de Icinga Director module.

Referentie