Gulp.js installeren op CentOS 8

Gulp is een gratis, open-source, en cross-platform JavaScript toolkit waarmee je veel ontwikkelingstaken kunt automatiseren. Het is een task runner gebouwd op Node.js en npm en wordt gebruikt voor het automatiseren van veel tijdrovende taken zoals minificatie, samenvoegen, cache busting, unit testing, linting, optimalisatie, enz. Gulp plugins zijn eenvoudig en ontworpen om een enkele taak uit te voeren.

In deze post laten we je zien hoe je Gulp op CentOS 8 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server die CentOS 8 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer Node.js

Gulp vereist dat een Node.js pakket in je systeem geïnstalleerd is.

Installeer eerst de Curl met het volgende commando:

dnf install curl -y

Voeg vervolgens de Node bron repository toe met het volgende commando:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | bash -

Installeer vervolgens de Node.js met het volgende commando:

dnf install nodejs -y

Als de Node.js geïnstalleerd is, controleer dan de geïnstalleerde versie van Node.js met het volgende commando:

node -v

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

v16.6.1

Je kunt ook de NPM versie verifiëren met het volgende commando:

npm -v

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

7.20.3

Installeer Gulp CLI

Eerst zul je het Gulp CLI gereedschap in je systeem moeten installeren. Gulp CLI is een hulpmiddel dat gebruikt wordt om de Gulp toepassing te beheren.

Je kunt het installeren met het NPM commando zoals hieronder te zien is:

npm install -g gulp-cli

Als de Gulp CLI geïnstalleerd is, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Gulp.js

Maak eerst een toepassingsdirectory aan met het volgende commando:

mkdir myapp

Verander vervolgens de directory in myapp en maak een nieuwe toepassing met het volgende commando:

cd myapp npm init

Je wordt gevraagd je applicatie-informatie op te geven zoals hieronder:

package name: (myapp) 
version: (1.0.0) 
description: My app
entry point: (index.js) 
test command: "echo "My app" $$ exit 1"
git repository: 
keywords: 
author: hitesh
license: (ISC) 
About to write to /root/myapp/package.json:

{
 "name": "myapp",
 "version": "1.0.0",
 "description": "My app",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "\"echo \"My app\" $$ exit 1\""
 },
 "author": "hitesh",
 "license": "ISC"
}


Is this OK? (yes) yes

Voeg vervolgens de Gulp module aan je toepassing toe met het volgende commando:

npm install --save-dev gulp

Verifieer vervolgens de Gulp versie met het volgende commando:

gulp --version

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

CLI version: 2.3.0
Local version: 4.0.2

Maak een toepassing met Gulp.js

In dit onderdeel maken we een eenvoudige Gulp.js toepassing.

Verander eerst de directory in myapp en maak een gulpfile.js met het volgende commando:

cd myapp
nano gulpfile.js

Voeg de volgende code toe:

var gulp = require('gulp');

gulp.task('hello', function(done) {
 console.log('My First Gulp App!!!');
 done();
});

Sla het bestand op als je klaar bent en voer dan de Gulp taak uit met het volgende commando:

gulp hello

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

[05:07:52] Using gulpfile ~/myapp/gulpfile.js
[05:07:52] Starting 'hello'...
My First Gulp App!!!
[05:07:52] Finished 'hello' after 4.81 ms

Conclusie

in de bovenstaande gids hebben we uitgelegd hoe je Gulp.js op een CentOS 8 systeem kunt installeren. Je kunt nu beginnen met het maken van je eerste toepassing met Gulp.js. Voel je vrij om me te vragen als je vragen hebt.