Grafana te installeren op Rocky Linux

Grafana is een gratis en open-source analyse en visualisatie hulpmiddel. Het is een multi-platform web-gebaseerde toepassing die aanpasbare grafieken, grafieken en waarschuwingen biedt voor ondersteunde gegevensbronnen.

Grafana ondersteunt standaard meerdere gegevensbronnen zoals Prometheus, Graphite, InfluxDB, Elasticsearc, MySQL, PostgreSQL, Zabbix, enz. Je kunt er een interactief en mooi dashboard mee maken voor je applicatie-monitoring systeem.

Deze zelfstudie laat zien hoe je Grafana met Nginx als omgekeerde proxy kunt installeren op een Rotsend Linux systeem.

Vereisten

Om te beginnen moet je zorgen dat de volgende vereisten aanwezig zijn:

  • Besturingssysteem: Rocky Linux 8.5 (Green Obsidian)
  • Root rechten

Laten we nu beginnen.

Grafana repository toevoegen

Om Grafana op het Rocky Linux systeem te installeren, voeg je de Grafana repository handmatig aan je systeem toe.

1. Maak een nieuwe repository configuratie‘grafana.repo‘ onder de directory‘/etc/yum.repos.d/‘. Je kunt nano of vim als editor gebruiken.

sudo nano /etc/yum.repos.d/grafana.repo

Kopieer en plak de volgende Grafana repository configuratie.

[grafana]
name=grafana
baseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpm
repo_gpgcheck=1
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.key
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Sla nu de configuratie op en sluit af.

2. Nadat je de grafana repository hebt toegevoegd, controleer je met het onderstaande DNF commando.

sudo dnf repolist

Zorg ervoor dat je de ‘grafana’ repository krijgt zoals hieronder.

repo id                                      repo name
appstream                                    Rocky Linux 8 - AppStream
baseos                                       Rocky Linux 8 - BaseOS
extras                                       Rocky Linux 8 - Extras
grafana                                      grafana

3. Controleer vervolgens het grafana pakket op de officiële repository met het onderstaande commando.

sudo info grafana

Als je de vraag krijgt om de GPG sleutel van het grafana pakket te bevestigen, typ dan‘y‘ en druk op‘Enter‘ om te bevestigen.

Importing GPG key 0x24098CB6:
 Userid     : "Grafana <[email protected]>"
 Fingerprint: 4E40 DDF6 D76E 284A 4A67 80E4 8C8C 34C5 2409 8CB6
 From       : https://packages.grafana.com/gpg.key
Is this ok [y/N]: y

Nu zie je dat grafana v8.2.5 momenteel beschikbaar is in de officiële repository.

Name         : grafana
Version      : 8.2.5
Release      : 1
Architecture : x86_64
Size         : 64 M
Source       : grafana-8.2.5-1.src.rpm
Repository   : grafana
Summary      : Grafana
URL          : https://grafana.com
License      : "Apache 2.0"
Description  : Grafana

Grafana installeren op Rocky Linux

Om grafana op Rocky Linux te installeren, gebruik je het DNF commando. En nadat de installatie voltooid is, start je de grafana dienst en schakel je die in, en controleer je daarna de status van de grafana dienst. Je kunt het systemctl commando gebruiken om de huidige status van de grafana dienst te controleren, of het‘ss‘ commando gebruiken om standaard grafana poort‘3000‘ te controleren en te zorgen dat die op de‘LISTEN‘ stand staat.

1. Voer het onderstaande DNF commando uit om grafana op je systeem te installeren.

sudo dnf install grafana -y

De installatie zal enige tijd duren, afhankelijk van je serververbinding.

Hieronder staan enkele grafana installatie omgevingen die je moet kennen:

  • De standaard configuratie is te vinden in de map ‘/etc/grafana‘.
  • Grafana configuratiebestand gebruikt het fomat .INI. De hoofdconfiguratie is‘grafana.ini’.
  • Het dienstbestand voor grafana is‘grafana-server.service‘.

2. Nadat de installatie voltooid is, start je de grafana service en schakel je die in met het volgende commando.

sudo systemctl enable --now grafana-server

Controleer nu de huidige status van de grafana service.

sudo systemctl status grafana-server

Zorg ervoor dat de huidige status van je grafana dienst‘active (running)‘ is.

Controleer de Grafana dienststatus

3. Optioneel kun je de standaard grafana poort‘3000‘ controleren met het onderstaande ss commando.

ss -alntup | grep grafana

Controleer nu of de poort‘3000‘ gebruikt wordt door de dienst met de naam‘grafana-server’.

tcp   LISTEN 0      128                *:3000            *:*    users:(("grafana-server",pid=6756,fd=9))

Grafana configureren

Standaard draait de grafana dienst op het publieke IP adres met poort‘3000‘. Om grafana met Nginx reverse proxy in te stellen, verander je de standaard‘http_addr‘ op de grafana configuratie in de‘localhost‘ en schakel je de optie‘domain‘ in om grafana met een domeinnaam te laten draaien.

1. Bewerk de grafana configuratie ‘/etc/grafana/grafana.ini’ met je voorkeurseditor.

sudo nano /etc/grafana/grafana.ini

Verander de standaardwaarde van de optie‘http_addr‘ in‘localhost‘, de‘http_port’ in‘3000‘, en de optie ‘domain’ in je domeinnaam, zoals hieronder. Voor dit voorbeeld is de domeinnaam‘grafana.example.io‘.

[server]

# The IP address to bind to, empty will bind to all interfaces
http_addr = localhost

# The http port  to use
http_port = 3000

# The public facing domain name used to access grafana from a browser
domain = grafana.example.io

Sla de configuratie op en sluit af.

2. Herstart vervolgens de grafana dienst om een nieuwe configuratie toe te passen.

sudo systemctl restart grafana-server

Nu heb je de grafana dienst ingesteld om te draaien op localhost met standaard poort‘3000‘ en de domeinnaam‘grafana.example.io‘.

Stel Nginx in als omgekeerde proxy voor Grafana

De volgende stap legt uit hoe je Nginx instelt als een omgekeerde proxy voor de Grafana. Ook zal de grafana server op het veilige HTTPS protocol draaien.

1. Voer nu het onderstaande DNF commando uit om Nginx pakketten te installeren.

sudo dnf install nginx -y

2. Nadat je Nginx geïnstalleerd hebt, maak je een nieuw serverblok voor grafana‘/etc/nginx/conf.d/grafana.conf‘ met de editor van je voorkeur.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/grafana.conf

Kopieer en plak de volgende configuratie. En zorg ervoor dat je de domeinnaam en het SSL pad verandert met je eigen.

# this is required to proxy Grafana Live WebSocket connections.
map $http_upgrade $connection_upgrade {
  default upgrade;
  '' close;
}

server {
    listen      80;
    server_name grafana.example.io;
    rewrite     ^   https://$server_name$request_uri? permanent;
}

server {
  listen      443 ssl http2;
  server_name grafana.example.io;

  root /usr/share/nginx/html;
  index index.html index.htm;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/grafana.example.io/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/grafana.example.io/privkey.pem;

  access_log /var/log/nginx/grafana-access.log;
  error_log /var/log/nginx/grafana-error.log;

  location / {
    proxy_pass http://localhost:3000/;
  }

  # Proxy Grafana Live WebSocket connections.
  location /api/live {
    rewrite  ^/(.*)  /$1 break;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_pass http://localhost:3000/;
  }
}

Sla de configuratie op en sluit af.

3. Controleer vervolgens de Nginx configuratie en kijk of je geen fouten krijgt.

sudo nginx -t

Als je configuratie juist is, zie je de berichtuitgang‘syntax is ok’ zoals hieronder.

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

4. Start nu de Nginx dienst en schakel die in met het volgende commando.

sudo systemctl enable --now nginx

Verifieer de Nginx dienst met het volgende commando, en controleer of hij‘active (running)‘ is.

sudo systemctl status nginx

Stel nginx in als reverse proxy voor grafana

Verifieer de Grafana installatie

1. Open je webbrowser en typ de grafana domeinnaam in de adresbalk.

https://grafana.example.io

Log in met de standaard gebruiker‘admin‘ en wachtwoord‘admin‘.

Grafana Inlogpagina

2. Verander het standaard wachtwoord met je nieuwe sterke wachtwoord en klik op de knop‘Submit‘.

Change password grafana

3. En je ziet het standaard grafana dashboard zoals hieronder.

Grafana Dashboard

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt de installatie van Grafana op het Rocky Linux systeem geleerd met Nginx als reverse proxy. Voor de volgende stap kun je je gegevensbron toevoegen en een nieuw dashboard maken voor je systeem- en applicatiebewaking.