Grafana Monitoring Tool te installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Grafana is een gratis en open bron bewakings- en gegevensvisualisatieprogramma op ondernemingsniveau met ondersteuning voor Graphite, InfluxDB, Prometheus, Elasticsearch en veel meer databases. Je kunt je eigen dashboard maken om de prestaties van je eigen apps of infrastructuur te monitoren.

In deze zelfstudie leggen we uit hoe je Grafana kunt installeren op Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver).

Vereisten

 • Een server met Ubuntu 18.04 LTS.
 • N niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer Grafana

Grafana is standaard niet beschikbaar in de Ubuntu 18.04 standaard repository. Je zult dus de Grafana repository aan je systeem moeten toevoegen. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Voeg de volgende regel toe aan het eind van het bestand:

deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch main

Sla het bestand op en sluit het, voeg dan de GPG sleutel toe met het volgende commando:

sudo curl https://packagecloud.io/gpg.key | sudo apt-key add -

Werk vervolgens de Grafana repository bij en installeer Grafana met het volgende commando:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install grafana -y

Als de installatie met succes is voltooid, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

Preparing to unpack .../grafana_5.1.3_amd64.deb ...
Unpacking grafana (5.1.3) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-20) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10) ...
Setting up grafana (5.1.3) ...
Adding system user `grafana' (UID 112) ...
Adding new user `grafana' (UID 112) with group `grafana' ...
Not creating home directory `/usr/share/grafana'.
### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
 sudo /bin/systemctl daemon-reload
 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
 sudo /bin/systemctl start grafana-server
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-20) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10) ...

Start vervolgens Grafana server en zet hem aan om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable grafana-server
sudo systemctl start grafana-server

Controleer vervolgens de status van Grafana server met het volgende commando:

sudo systemctl status grafana-server

Uitvoer:

? grafana-server.service - Grafana instance
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-06-13 15:43:13 UTC; 11s ago
   Docs: http://docs.grafana.org
 Main PID: 19946 (grafana-server)
  Tasks: 8 (limit: 1114)
  CGroup: /system.slice/grafana-server.service
      ??19946 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid cfg:default.paths.l

Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Executing migration" logger=migrator id="create user
Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Executing migration" logger=migrator id="create inde
Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Executing migration" logger=migrator id="alter user_
Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Created default admin user: admin"
Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Starting plugin search" logger=plugins
Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Plugin dir created" logger=plugins dir=/var/lib/graf
Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Initializing Alerting" logger=alerting.engine
Jun 13 15:43:19 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:19+0000 lvl=info msg="Initializing CleanUpService" logger=cleanup
Jun 13 15:43:20 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:20+0000 lvl=info msg="Initializing Stream Manager"
Jun 13 15:43:20 ubuntu1804 grafana-server[19946]: t=2018-06-13T15:43:20+0000 lvl=info msg="Initializing HTTP Server" logger=http.server address
lines 1-19/19 (END)

Toegang tot Grafana

Grafana is nu geïnstalleerd en geconfigureerd, het is tijd om het Grafana dashboard te openen.

Open je webbrowser en typ de URL http://your-server-ip:3000, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Grafana Inloggen

Geef nu je gebruikersnaam op als admin en je wachtwoord als admin, klik dan op de knop Log in, je zou het Grafana dashboard op de volgende pagina moeten zien:

Grafana monitoringsysteem

Links