Go Programmeertaal installeren op Linux (Ubuntu/Debian/CentOS)

Go of Golang, is een open-source programmeertaal die ontworpen is om snel, gemakkelijk, efficiënt en schaalbaar te zijn. Het is een moderne programmeertaal ontwikkeld door Google die je helpt eenvoudige, betrouwbare en efficiënte software te ontwikkelen. Er zijn enkele populaire DevOps gereedschappen gebouwd op Go, waaronder Docker, Kubernetes, Terraform, Grafana, Hoshicorp Vault, enz.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Go op een Linux Systeem kunt installeren. Met deze gids kun je Go installeren op verschillende Linux systemen, waaronder Debian 10, Ubuntu 18.04 en CentOS 7.

Wat we zullen doen:

  • Download Go Laatste Stabiele Versie
  • Systeemomgeving configureren voor Go
  • Testen – Hallo Wereld

Stap 1 – Download Go Nieuwste Stabiele Versie

Download de nieuwste Go versie ‘1.13’ met het wget commando hieronder.

wget https://dl.google.com/go/go1.13.linux-amd64.tar.gz

Als dat klaar is, controleer je de gedownloade tarball versie met het onderstaande commando.

sha256sum go1.13.linux-amd64.tar.gz

En je krijgt de ‘sha256’ checksum hashes van het bestand zoals hieronder.

68a2297eb099d1a76097905a2ce334e3155004ec08cdea85f24527be3c48e856  go1.13.linux-amd64.tar.gz

Pak vervolgens het Go tarball bestand ‘go1.13.linux-amd64.tar.gz’ uit in de ‘/usr/local’ directory.

tar -C /usr/local -xzf go1.13.linux-amd64.tar.gz

Nu is het Go binaire pakket op het Linux systeem geïnstalleerd onder de ‘/usr/local/go’ directory.

Pak het Golang archief uit

Stap 2 – Configureer de systeemomgeving voor Go

Na het downloaden en installeren van het binaire pakket Go, moeten we de systeemomgeving op het Linux systeem instellen. We kunnen het ‘profiel’ voor je shell bewerken. Voor bash gebruikers kun je het ‘.bash_profile’ bewerken en voor zsh shell gebruikers is dat het ‘.zprofile’.

Voor Debian en Ubuntu gebruikers

Voor de debian gebruiker moet je de ‘~/.bash_profile’ configuratie op de home directory bewerken/aanmaken.

Ga naar de thuismap van de gebruiker en bewerk/creëer de configuratie ‘~/.bash_profile’ met behulp van vim editor.

vim ~/.bash_profile

Plak nu de omgevingsconfiguratie voor Go lang hieronder.

export GOPATH=$HOME/work
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin

Bewaar en sluit.

Daarna moeten we het ‘~/.bash_profile’ laden bij elke login. Je moet het laden via de ‘~/.bashrc’ configuratie.

Bewerk het ‘~/.bashrc’ bestand met een vim editor.

vim ~/.bashrc

Voeg de onderstaande configuratie onderaan de regel toe.

source ~/.bash_profile

Bewaar en sluit.

Configureer de systeemomgeving

Log nu uit uit je shell en log weer in, en de omgevingsvariabele voor Go is ingesteld.

Voor CentOS 7 gebruikers

Voor de CentOS 7 gebruiker hoef je alleen maar het bestand ‘~/.bash_profile’ te bewerken en het handmatig te laden.

vim ~/.bash_profile

Plak er de volgende variabelen in.

export GOPATH=$HOME/work
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin

Bewaar en sluit.

Laad het nu handmatig met het ‘source’ commando zoals hieronder.

source ~/.bash_profile

Nu zijn de omgevingsvariabelen voor Go ingesteld.

Wijzig gebruikersprofiel

Voor ZSH gebruikers

Voor zsh gebruikers moet je de systeem omgevingsconfiguratie toevoegen aan de ‘~/.zprofile’ configuratie.

Ga naar de thuismap van de gebruiker en maak/bewerk het configuratiebestand ‘~/.zprofile’ met behulp van vim editor.

vim ~/.zprofile

Plak de volgende configuratie

export GOPATH=$HOME/work
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin

Bewaar en sluit.

En de ‘~/.zprofile’ wordt automatisch geladen bij het inloggen. Om een effect te krijgen log je uit uit je shell en log je weer in.

Maak de werkdirectory

Vervolgens moeten we, na het instellen van de omgevingsvariabele voor Golang, de Go werkdirectory maken onder de home gebruikersdirectory.

mkdir -p $HOME/work

Controleer daarna de omgeving die we hebben aangemaakt met de volgende commando’s.

echo $GOPATH
echo $PATH

Nu krijg je de ‘$GOPATH’ als de Go werkdirectory en het Go binaire pad is toegevoegd aan de ‘$PATH’ omgeving.

En je zult in staat zijn de onderstaande go commando’s uit te voeren.

go version
go --help

Als resultaat is de Golang omgevingsconfiguratie op het Linux systeem met succes voltooid.

Controleer de go versie

Aanvullend: Stel Go omgevingsvariabele systeembreed in

Om de Go omgevingsvariabele globaal in te stellen voor alle gebruikers die de Bash shell op het systeem gebruiken, moet je de omgevingsvariabele definiëren onder de ‘/etc/profile.d’ directory. En dat geldt voor alle grote Linux systemen die bash als standaard shell gebruiken, zoals Debian, Ubuntu CentOS.

Ga nu naar de ‘/etc/profile.d’ directory en maak een nieuw configuratiebestand ‘go.sh’ met behulp van vim editor.

cd /etc/profile.d/
vim go.sh

Plak de Go omgevingsvariabele als hieronder.

export GOPATH=$HOME/work
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin

Sla op en sluit, maak dan het bestand uitvoerbaar.

chmod +x /etc/profile.d/go.sh

En alle gebruikers in het systeem die Bash als shell gebruikten, zullen standaard go kunnen uitvoeren.

Stel Go omgevingsvariabele systeembreed in

Stap 3 – Testen – Hallo Go

In deze stap gaan we onze Go installatie testen door het eenvoudige ‘Hello World’ programma te maken. En de ‘$GOPATH’ zal de primaire werkdirectory zijn.

Ga naar de ‘$GOPATH’ werkdirectory, maak er nieuwe ‘src’ en ‘bin’ directory op.

cd $GOPATH
mkdir -p src/ bin/

Maak nu een nieuwe ‘hello’ projectdirectory onder de ‘src’ en ga er in.

mkdir -p src/hello/
cd src/hello/

Maak het Golang bestand ‘hello.go’ met behulp van vim editor.

vim hello.go

Plak het eenvoudige Go script eronder.

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    fmt.Println("Hello World, Go")
}

Bewaar en sluit.

Vervolgens compileer je het ‘hello.go’ programma naar de ‘$GOPATH/bin’ directory met het volgende commando.

go build -o $GOPATH/bin/hello hello.go

Nu zal het gecompileerde programma met de naam ‘hello’ beschikbaar zijn in de ‘$GOPATH/bin’ directory, en je kunt het ‘hello’ commando gewoon uitvoeren zoals het gedefinieerd is in de binaire ‘$PATH’ directory.

hello

En je krijgt het resultaat zoals hieronder.

Hello World Go programma

Als resultaat is de Go installatie op je Linux systeem met succes voltooid.

Referentie