FlintCMS installeren op Ubuntu 18.04 LTS

FlintCMS is een gratis, open bron en op inhoud gericht Node.js Content Management Systeem dat gebruikt kan worden om eenvoudige websites en blogs te ontwikkelen. Het is speciaal ontworpen voor wie de voorkant van zijn website wil ontwerpen zonder enige kennis van coderen. Het is eenvoudig, snel en aanpasbaar, zodat je je inhoud op het web kunt bewerken zonder sjablonen en HTML.

In deze handleiding leggen we uit hoe je FlintCMS op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een statisch IP adres is op je server ingesteld.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Laten we beginnen met het bijwerken van je systeem repository met de nieuwste versie. Je kunt het bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als de repository bijgewerkt is, herstart je je systeem om alle veranderingen toe te passen.

Installeer de benodigde pakketten

Vervolgens moet je Node.js, Yarna en andere vereiste afhankelijkheden op je server installeren.

Voeg eerst de Node.js en Yarn repository aan je server toe met het volgende commando:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Werk vervolgens de repository bij met het volgende commando:

apt-get update -y

Installeer vervolgens Node.js, Yarn en andere vereiste afhankelijkheden met het volgende commando:

apt-get install nodejs yarn git zlib1g-dev build-essential libpq-dev libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev -y

Installeer Ruby en MongoDB

Vervolgens moet je Ruby installeren met je lokale profielinstellingen.

Stel eerst een lokaal profiel voor Ruby in met het volgende commando:

git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

Installeer vervolgens de nieuwste versie van Ruby met het commando rbenv, zoals hieronder te zien is:

rbenv install 2.6.3
rbenv global 2.6.3

Je kunt de Ruby versie ook controleren met het volgende commando:

ruby -v

Installeer vervolgens de databank MongoDB met het volgende commando:

apt-get install mongodb
npm install nosql

Als de installatie voltooid is, kun je verder gaan met de installatie van FlintCMS.

Installeer FlintCMS

Maak eerst een nieuwe projectdirectory voor FlintCMS met het volgende commando:

mkdir /root/flintcms

Installeer vervolgens FlintCMS onder de projectdirectory met het volgende commando:

cd flintcms
npm install flintcms

Maak vervolgens een nieuw JavaScript bestand aan met de naam index.js om een ingangspunt te definiëren.

nano index.js

Voeg de volgende regels toe:

const Flint = require('flintcms');

const flintServer = new Flint({
 siteName: 'My Amazing Flint Site!'
});

flintServer.startServer();

Sla het bestand op en sluit het, als je klaar bent. Maak dan een .env bestand aan met het volgende commando:

nano /root/flintcms/.env

Voeg de volgende regels toe:

# Secret settings
SESSION_SECRET=Fy#xXd)L6UOjrJiOFCHpf3qqesa!h#+z

# Mongo Credentials
DB_HOST=127.0.0.1/test
DB_USER=admin
DB_PASS=admin

DEBUG=flint*

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent. Start dan de server door het volgende commando uit te voeren:

node index.js

Zodra de server gestart is, zou je de volgende uitvoer moeten zien:

  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  ?                                               ?
  ?               Welcome to your FlintCMS server!                ?
  ?                                               ?
  ?            You can access it here: http://localhost:4000            ?
  ?  Setting up your server for the first time? Go here: http://localhost:4000/admin/install  ?
  ?                                               ?
  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Toegang tot FlintCMS Web Interface

FlintCMS is nu gestart en draait op poort 4000. Open je web browser en typ de URL http://yourserverip:4000/admin/install om de installatie te starten. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Flint CMS Login

Geef je admin e-mail adres, gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de knop Create Account. Je zou de volgende pagina moeten zien:

FlintCMS Dashboard

Gefeliciteerd! je hebt FlintCMS met succes geïnstalleerd op de Ubuntu 18.04 server. Je kunt nu gemakkelijk je eigen website en blog maken met FlintCMS. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.