een statisch IP adres instellen op CentOS 8

In deze zelfstudie laat ik je zien hoe je een statisch IP adres instelt op een CentOS 8 server. Ik laat je drie verschillende manieren zien om een statisch IP adres in te stellen, door nmcli te gebruiken, nmtui en door het interface configuratiebestand direct te bewerken.

Voor deze gids zullen we een statisch IP adres instellen voor de eth1 interface op de CentOS 8 server. Het doel is om de eth1 interface in te stellen met de volgende gegevens:

  • Interface: eth1
  • IP adres: 192.168.10.100
  • Gateway: 192.168.10.1
  • DNS: 1.1.1.1

Vereisten

Voor deze gids heb je de CentOS 8 server nodig met daarop enkele basisgereedschappen geïnstalleerd, zoals vim en net-tools. En zorg ervoor dat je de root rechten hebt, het IP adres met details gateway, en basiskennis van Linux en CentOS commando-regel.

Stel een statisch IP adres in met Nmtui op CentOS 8

In de nieuwe versie van CentOS 8 zijn er enkele grote veranderingen met betrekking tot Netwerken. In de nieuwe versie CentOS 8 wordt alle configuratie gerelateerd netwerken beheerd door de dienst NetworkManager. En de NetworkManager verschaft de op TUI (Text User Interface) gebaseerde toepassing waarmee je de netwerk configuratie kunt maken en bewerken, het heet ‘nmtui’.

Nmtui is een curses-gebaseerde tui toepassing voor interactie met de NetworkManager. De nmtui is een tekst-gebaseerde gebruikersinterface toepassing, die op de Terminal shell uitgevoerd kan worden om de NetworkManager te beheren.

Controleer eerst het ‘nmtui’ pakket op de server en controleer of het geïnstalleerd is.

rpm -qa | grep NetworkManager

Zorg ervoor dat je het ‘NetworkManager-tui’ pakket op de lijst krijgt.

Controleer of NetworkManager geïnstalleerd is

Het ‘nmtui’ pakket is geïnstalleerd op de CentOS 8 server.

Controleer vervolgens alle beschikbare interfaces op het systeem met de volgende commando’s.

ifconfig -a

En hieronder is het resultaat.

Ifconfig

Je krijgt twee netwerk interfaces‘eth0‘ en‘eth1‘.

En voor deze gids gaan we de ‘eth1’ interface instellen met het nieuwe statische IP adres.

Om de specifieke interface te bewerken, kun je het nmtui commando gebruiken zoals hieronder.

nmtui-edit eth1

Verander nu de IPv4 configuratie zoals je nodig hebt.

Gebruik nmtui bewerken

IPv4 Configuration: Manual
Addresses: 192.168.10.100/24
Gateway: 192.168.10.1
DNS servers: 1.1.1.1
             192.168.10.1
Give the 'x' mark on the 'Automatically connect' option

Als alles compleet is, kies je ‘OK’ en druk je op de enter toets. En het nieuwe IP adres is toegekend.

Vervolgens moeten we de netwerk interfaces zelf opnieuw opstarten om het nieuwe statische IP adres te krijgen.

ifdown eth1
ifup eth1

Activeer netwerkinterface eth1

Controleer nu opnieuw het IP adres van de ‘eth1’ interface.

ifconfig eth1

En je krijgt de ‘eth1’ interface met een nieuw statisch IP adres ‘192.168.10.100’, zoals we dat via de nmtui toegewezen hebben.

eth1 is up

Een statisch IP adres instellen met Nmcli op CentOS 8

Een andere manier om een statisch IP adres op het CentOS 8 systeem in te stellen is met het programma ‘nmcli’. Zoals bekend is de nmtui een op TUI (Text User Interface) gebaseerde toepassing, de nmcli is de op de commandoregel gebaseerde toepassing om de NetworkManager te beheren.

Met nmcli kun je de NetworkManager besturen en de status ervan bekijken. Het kan gebruikt worden als vervanging voor grafische toepassingen zoals “nm-Applet”. Het nmcli wordt gebruikt om de netwerk status op de server aan te maken, te bewerken, te verwijderen, in te schakelen, uit te schakelen, te tonen.

Voordat we het statische IP adres instellen, controleren we alle beschikbare interfaces op de CentOS 8 server met het nmcli commando hieronder.

nmcli connection show
nmcli

Nu is hieronder het resultaat.

nmcli toepassing

Als resultaat’ hebben we twee netwerk interfaces op onze CentOS 8 server, de ‘eth0’ met het IP adres ‘192.168.122.45’ en ‘eth1’ met het IP adres ‘192.168.10.105’.

Vervolgens gaan we de ‘eth1’ met een nieuw statisch IP adres ‘192.168.10.100’ veranderen met de nmcli command-line.

Opmerking:

Voor de volgende commando’s zullen we de korte versie van de nmcli commando-opties gebruiken. Het ‘nmcli connection modify’ commando in ‘nmcli con mod’ enz.

Eerst moeten we de IPv4 configuratiemodus op de ‘eth1’ interface veranderen in ‘Manual’.

nmcli con mod eth1 ipv4.method manual

Verander nu het IP adres en de gateway met het nieuwe IP adres.

nmcli con mod eth1 ipv4.address 192.168.10.100/24
nmcli con mod eth1 ipv4.gateway 192.168.10.1

Werk de DNS server bij met je eigen server.

nmcli con mod eth1 ipv4.dns "1.1.1.1 192.168.10.1"

En zet de ‘eth1’ interface aan om automatisch te starten bij het opstarten van het systeem.

nmcli con mod eth1 autoconnect yes

Herstart daarna de ‘eth1’ interface.

nmcli con down eth1
nmcli con up eth1

Configureer netwerk interface met nmcli

En het nieuwe statische IP adres van de ‘eth1’ interface is toegevoegd. Controleer met het volgende commando.

ifconfig eth1
nmcli device show eth1

En je krijgt het resultaat als hieronder.

netwerkstatus met ifconfig en nmcli

Het resultaat is dat de ‘eth1’ interface een nieuw statisch IP adres heeft zoals gedefinieerd ‘192.168.10.100’.

Stel een statisch IP adres in door direct het configuratiebestand te bewerken

Een andere manier om het statische IP adres op de CentOS 8 server in te stellen is door de netwerkconfiguratie voor elke interface direct te bewerken.

Standaard staan de netwerk interface configuraties op de CentOS 8 server in de directory ‘/etc/sysconfig/network-scripts’. De directory bevat netwerkconfiguraties die door de dienst NetworkManager beheerd worden.

Ga nu naar de ‘/etc/sysconfig/network-scripts’ directory en toon alle beschikbare configuratiebestanden.

cd /etc/sysconfig/network-scripts/
ls -lah

Nu krijg je het resultaat als hieronder.

CentOS 8 Netwerkscripts

Als resultaat hebben w e twee netwerk interface configuraties. De ‘ifcf-eth0’ voor de ‘eth0’ interface en de ‘ifcfg-eth1’ voor de ‘eth1’ interface.

Laten we, voordat we verder gaan, het ‘eth1’ IP adres controleren met het onderstaande commando.

ifconfig eth1

Hieronder staat het resultaat.

ifconfig resultaat voor eth1

Het resultaat is dat de ‘eth1’ interface een IP adres ‘192.168.10.215’ heeft.

Voor deze gids zullen we een nieuw statisch IP adres instellen voor de ‘eth1’ interface met het nieuwe IP adres ‘192.168.10.100’.

Maak op de ‘/etc/sysconfig/network-scripts/’ directory een backup van het ‘ifcfg-eth1’ configuratiebestand en maak een nieuw aan.

mv ifcfg-eth1 ~/ifcfg-eth1.backup
vim ifcfg-eth1

Verander de gegevens met die van jezelf en plak ze erin.

TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="eth1"
IPADDR="192.168.10.100"
NETMASK="255.255.255.0"
GATEWAY=192.168.10.1
DNS1=1.1.1.1
DNS2=192.168.10.1
DEVICE="eth1"
ONBOOT="yes"

Bewaar en sluit.

Start nu de ‘eth1’ netwerkinterface opnieuw op met de volgende commando’s.

ifdown eth1
ifup eth1

Bewerk het netwerk configuratiebestand

Controleer of er geen fout optreedt en controleer de interface met het ifconfig commando.

ifconfig eth1

Je krijgt het resultaat zoals hieronder.

De configuratie van een statisch IP adres op CentOS 8 is gelukt

Nu is het IP adres van de ‘eth1’ interface veranderd in ‘192.168.10.100’. En de statische IP configuratie op de CentOS 8 server is met succes voltooid.

En als resultaat heb je drie verschillende manieren geleerd om het statische IP adres op de CentOS 8 server in te stellen.