een DHCP server installeren en instellen op Ubuntu 20.04

Ben je systeembeheerder en werk je in een grote omgeving, dan moet je vaak een nieuw clientsysteem instellen en IP adressen en andere netwerk-gerelateerde informatie handmatig toekennen. Dat is een erg tijdrovend proces voor je. Dit is het geval, waar DHCP in beeld komt.

DHCP ook bekend als “Dynamic Host Configuration Protocol” is een dienst die gebruikt kan worden om dynamisch unieke IP adressen en andere informatie aan client-systemen toe te wijzen. Je kunt het IP adres, de domeinnaam, de hostnaam, de standaard gateway en de DNS server toekennen met de DHCP dienst.

In dit artikel laten we je zien hoe je de DHCP Server en Client op Ubuntu 20.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Twee systemen met Ubuntu 20.04.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer de DHCP server

Standaard zit het DHCP server pakket in de Ubuntu standaard repository. Je kunt het installeren met het volgende commando:

apt-get install isc-dhcp-server -y

Als de installatie voltooid is, start je de DHCP dienst en schakel je hem in om te starten bij het herstarten van het systeem met het volgende commando:

systemctl start isc-dhcp-server
systemctl enable isc-dhcp-server

Configureer de DHCP dienst

Het standaard configuratiebestand van de DHCP server staat in /etc/default/isc-dhcp-server. Je zult het moeten bewerken en je netwerk interface definiëren.

Je kunt het bewerken met het volgende commando:

nano /etc/default/isc-dhcp-server

Definieer je netwerk interface zoals hieronder:

INTERFACESv4="eth0"

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent en bewerk dan het bestand /etc/dhcp/dhcpd.conf en definieer DHCP lease:

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Maak het commentaar op de volgende regel ongedaan:

authoritative;

Verander vervolgens de volgende regels:

default-lease-time 660;
max-lease-time 6300;

# range of subnet
range 192.168.0.2 192.168.0.20;

# gateway address
option routers 192.168.0.1;

# DNS server address
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
}

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent.

Configureer DHCP server om statisch IP aan client toe te wijzen

Standaard is de DHCP server ingesteld om aan alle clients een dynamisch IP adres toe te kennen. In dit onderdeel zullen we de DHCP server instellen om een vast IP adres toe te wijzen op basis van het Mac adres van de client.

Laten we bijvoorbeeld het IP adres 192.168.0.5 toekennen aan een client met MAc adres 4c:bb:58:9c:f5:55.

Bewerk daartoe het bestand /etc/dhcp/dhcpd.conf met het volgende commando:

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Voeg de volgende regels toe:

host client1 {

hardware ethernet 4c:bb:58:9c:f5:55;

fixed-address 192.168.0.5;

}

Bewaar en sluit het bestand als je klaar bent en herstart dan de DHCP dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart isc-dhcp-server

Controleer nu de status van de DHCP dienst met het volgende commando:

systemctl status isc-dhcp-server

Configureer DHCP Client om een statisch IP adres te verkrijgen

Vervolgens moet je de client machine configureren om een statisch IP adres van de DHCP server te verkrijgen.

Ga naar de client machine met Mac adres 4c:bb:58:9c:f5:55 en bewerk dan het netwerk interface bestand met het volgende commando:

nano /etc/network/interfaces

Verwijder standaard regels en voeg de volgende regels toe:

auto eth0
iface ens33 inet eth0

Bewaar en sluit het bestand en herstart dan de Network Manager dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart network-manager

Voer nu het volgende commando uit om het IP adres van de cliënt machine te verifiëren:

ifconfig

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 4c:bb:58:9c:f5:55 
     inet addr:192.168.0.5 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.0.0
     inet6 addr: 2401:4900:1955:16a2:1d:1e7:518d:6481/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::4ebb:58ff:fe9c:f555/64 Scope:Link
     inet6 addr: 2401:4900:1955:16a2:4ebb:58ff:fe9c:f555/64 Scope:Global
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:280316 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:179641 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:321303950 (321.3 MB) TX bytes:36083350 (36.0 MB)

Als je geen IP adres van de DHCP server krijgt, voer dan het volgende commando uit om het IP adres vrij te geven/vernieuwen:

dhclient –r -v
dhclient -v

Voer nu opnieuw het ifconfig commando uit om het IP adres van de cliënt te verifiëren.

Configureer DHCP client om dynamisch IP adres te verkrijgen

Ga vervolgens naar de andere client machine en stel die in om het IP adres automatisch van de DHCP server te verkrijgen.

Bewerk daartoe het netwerk interface bestand met het volgende commando:

nano /etc/network/interfaces

Voeg de volgende regels toe:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Bewaar en sluit het bestand en herstart dan de Network Manager dienst om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart network-manager

Voer vervolgens het volgende commando uit om het door de DHCP server toegekende IP adres te verifiëren:

ifconfig

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 56:84:7a:fe:97:99 
     inet addr:192.168.0.11 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.0.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:561189 (561.1 KB) TX bytes:561189 (561.1 KB)

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes de DHCP server en client geïnstalleerd en ingesteld op Ubuntu 20.04. Nu zullen alle clients die met de DHCP server verbonden zijn automatisch IP adressen en andere netwerkinformatie krijgen. Stel me gerust als je nog vragen hebt.