een CentOS 8 Minimal Server installeren

Dit document beschrijft de installatie van een CentOS 8 server. Het doel van deze gids is een minimale setup te geven die als basis kan dienen voor onze andere handleidingen hier bij howtoforge, zoals de perfecte server handleidingen of de SAMBA, LAMP en LEMP server handleidingen.

Vereisten

Om met de CentOS 8 installatie te beginnen, hebben we het installatie ISO bestand nodig. Dit kan ofwel de CentOS minimale ISO zijn, ofwel het DVD ISO bestand. Als je van plan bent alleen deze ene server te installeren, kies dan de minimale ISO omdat die kleiner is, de installer zal later tijdens de installatie de benodigde pakketten downloaden. Ik zal meerdere servers met CentOS 8 installeren, daarom kies ik de DVD installer ISO zodat ik niet voor elke server dezelfde pakketten opnieuw hoef te downloaden.

Ik zal de installatie op een VMware virtuele machine doen. De installatiestappen op een fysieke server zijn hetzelfde. Als je server niet van een ISO bestand kan booten, brand dan de ISO op een DVD en stop die in de DVD drive van de server.

Opmerking vooraf

Deze handleiding is gebaseerd op CentOS 8 server, ik gebruik in deze handleiding 192.168.0.100 als IP adres en server1.example.com als hostnaam. Deze instellingen kunnen voor jou anders zijn, dus moet je ze waar nodig vervangen.

Installeer het CentOS 8 basissysteem

Start op vanaf je CentOS 8 ISO image. Kies CentOS 8 installeren.

Boot van CentOS DVD of ISO

Druk vervolgens op ENTER.

Boot van systeemimage

Kies de taal voor de installatie. Ik gebruik hier Engels met United States, dus druk ik gewoon op Continue:

Kies taal

Vervolgens krijgen we het volgende scherm:

CentOS Installer overzicht

Ik begin met het aanpassen van de instellingen, te beginnen met LOCALISATIE in DATE & TIME Klik op DATE & TIME. Kies je tijdzone, in mijn geval kies ikEuropa als Regio en Berlijn als Stad. Druk opDone alsje klaar bent.

Kies de tijdzone

De server DATUM & TIJD wordt nu ingesteld op de Europa/Berlijntijdzone. Nu pas ik de KEYBOARD layout aan, Klik op het KEYBOARDom het setup dialoogvensterte starten.

Ga naar de toetsenbordindeling instellingen.

Druk op het + icoon om een andere toetsenbordindeling toe te voegen:

Voeg een extra toetsenbordindeling toe

Het toont het volgende venster met de lijst van beschikbare toetsenbordindelingen. In mijn geval kies ikDuits en klik op de Add. knop om de toetsenbordindelingtoe te voegen.

Voeg Duitse toetsenbordindeling toe op CentOS 8

Vervolgens passen we de LAYOUT SWITCHING OPTIONS aan door op Options te drukken:

Lay-out schakelen

Je kunt elke toetscombinatie gebruiken om tussen toetsenborden te wisselen, in mijn geval gebruik ik Alt+Ctrl. Na het kiezen van je gewenste toetsencombinatie druk je op Done.

Pas de optie voor het wisselen van lay-out aan.

Druk daarna op Done.

Lay-out schakelen

Nu kunnen we LANGUAGE SUPPORT toevoegen als je geen Engels wilt gebruiken. Klik op “LANGUAGE SUPPORT” om het dialoogvenster te openen.

Ondersteuning voor meerdere talen

Standaard staat bij CentOS de Engelse taal voorgeïnstalleerd, maar we kunnen er gemakkelijk meer talen aan toevoegen. In mijn geval voeg ik Deutsch toe met Deutsch (Deutschland) als extra taal.Druk op Klaar na selectie

Voeg een extra taal toe in CentOS

Vervolgens gaan we naar SOFTWARE> INSTALLATION SOURCE en kiezen het installatiemedium.

Ga naar het software installatie menu

Vervolgens zie je dat de installatiebron“Automatisch gedetecteerde installatiemedia” is, heb je een andere installatiebron zoals een netwerkinstallatie dan kun je het pad instellen in het veld“Op het netwerk” met en zonder proxy van Proxy Setup. Bovendien kunnen we Extra repositories toevoegen als dat nodig is. Druk dan op Done.

Kies installatiebron

Vervolgens gaan we verder met SOFTWARESELECTIE, standaard komt het met Minimale installatie.

Software keuzemenu

We kunnen meer softwarepakketten toevoegen als dat nodig is (als je de installatie DVD gebruikt en niet minimal installer). In mijn geval heb ik alleen een MinimalInstall(Basic Functionality) opstelling nodig om de software later met yum te installeren, dus sla ik de instellingen op door op Done te drukken.

Voeg hier extra softwarepakketten toe

We gaan naar SYSTEEM en kiezen INSTALLATIEBESTEMMING.

Installatie Bestemming

Als je een handmatig partitioneringsschema nodig hebt dan kun je kiezen voor I will configure partitioning, in mijn geval kies ik voor Automatically configure partitioning daarna druk je op Done.

Kies de installatiebestemming voor CentOS

Vervolgens passen we onze NETWORK & HOSTNAME aan door dat te selecteren.

Configureer het netwerk in CentOS

Ik gebruik de hostnaam server1.example.com en pas de ethernet opstelling aan door op Configure te drukken.

Stel de hostnaam in

Het volgende scherm ziet er als volgt uit, nu voegen we de IPv4Instellingen toe door hetzelfde te kiezen. Heb je IPv6 dan voeg je het toe bij IPv6 Settings.

Netwerkkaart gegevens

Vervolgens kun je het netwerk zo instellen dat het overeenkomt met je lokale netwerkopstelling. In mijn geval gebruik ik een statisch IP, dus kies ik Manual

Zet IPv4 modus op handmatig

Voeg de gegevens voor Adres, Netmask en Gateway toe zoals in je statische IP omgeving. In mijn geval gebruik ik Adres als 192.168.0.100, Netmask als 255.255.255.0, Gateway als 192.168.0.1 en DNS servers als 8.8.8.8.8.8.4.4 Deze waarden kunnen variëren naar gelang je netwerkomgeving. Druk daarna op Save.

Configureer de IPv4 gegevens

BELANGRIJK: Heb je geen IPv6 internetverbinding, zet dan IPv6 van auto op ignore op het IPv6 tabblad, anders kun je vanaf deze server het internet niet op IPv4 bereiken omdat CentOS dan de juiste IPv4 instelling lijkt te negeren en in plaats daarvan IPv6 gebruikt, wat mislukt.

IPv6 instellingen

Vervolgens moeten we de verbinding AAN zetten zoals in de schermafdruk hieronder. Druk verder op Done.

Verbind het netwerk

Stel de hostnaam van de server in het veld “Host Name” in en klik op de knop apply.

Stel de juiste hostnaam in

Nu zijn we klaar om het installatieproces te beginnen, je kunt alle instellingen nog eens controleren en dan op Begin Installation drukken.

Start de CentOS 8 installatie

Het installatieproces begint nu en je krijgt een kleine blauwe voortgangsbalk in de volgende vensters. Nu moeten we het ROOTPASSWORD instellenen een nieuwe niet-root gebruiker toevoegen in deoptie GEBRUIKERS MAKEN. Ik ga eerst voor het root wachtwoord.

Configureer gebruikers en wachtwoorden terwijl CentOS geïnstalleerd wordt

Voer een veilig wachtwoord naar keuze in en druk op Done

Kies een veilig root wachtwoord

Vervolgens gaan we voor USER CREATION.

Gebruikers Creatie

Vervolgens maak ik een niet-root gebruiker aan, zoals in mijn geval de volledige naam “Howtoforge” engebruikersnaam“howtoforge“, vink deoptieWachtwoord vereisen om deze account te gebruiken aan en druk dan op Klaar. Natuurlijk moet je een gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze gebruiken.

Een nieuwe gebruiker toevoegen op CentOS 8

Druk op Done. Heb geduld en wacht op de voltooiing van de installatie.

Na voltooiing van de installatie vraagt het programma om de server opnieuw op te starten, druk gewoon op Finish configuration.

Reboot

De server herstart en vraagt daarna om je gebruikersnaam en wachtwoord.

CentOS 8 start de eerste keer op

Nu zijn we klaar om in te loggen met de gebruiker die we net hierboven aanmaakten of we kunnen de root credentials gebruiken.

De eerste login op CentOS 8

Log als de root gebruiker in op de server zodat we enkele laatste installatiestappen kunnen doen.

Eerste login op CentOS 8

De eerste is om alle beschikbare updates te installeren met dnf.

dnf update

Bevestig met “y” om verder te gaan met de installatie van de updates.

Ik zal twee command-line editors installeren om configuratiebestanden op de shell te kunnen bewerken:

dnf install nano vim

Netwerk configuratie

CentOS 8 minimal komt niet voorgeïnstalleerd met het ifconfig commando we zullen het als volgt installeren:

yum install net-tools

Als je het netwerk configuratiebestand wilt veranderen of zien, bewerk dan het bestand

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

Het zal er zo uitzien als je een statisch IP adres configureerde:

TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="no"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_PEERDNS="yes"
IPV6_PEERROUTES="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="233f2c1b-877c-4b28-b17d-1eb091ded288"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
IPADDR="192.168.0.100"
PREFIX="24"
GATEWAY="192.168.0.1"
DNS1="8.8.8.8"

Of zoals dit als je DHCP gebruikt:

TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="dhcp"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
NAME="ens33"
UUID="233f2c1b-877c-4b28-b17d-1eb091ded288"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
HWADDR="00:50:56:15:23:79"
PEERDNS="yes"
PEERROUTES="yes"
IPV6_PEERDNS="yes"
IPV6_PEERROUTES="yes"
IPV6_PRIVACY="no"

Verander de waarden als dat nodig is.

Opmerking: De bovenstaande DEVICE naam kan variëren, dus kijk naar het gelijkwaardige bestand in de directory /etc/sysconfig/network-scripts.

Pas /etc/hosts aan

Pas het bestand /etc/hosts als volgt aan:

nano /etc/hosts

Maak de waarden als volgt:

127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
192.168.0.100  server1.example.com   server1

::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
  

Gefeliciteerd! Nu hebben we een basis minimale CentOS 8 server setup die een solide basis vormt voor onze andere handleidingen.

Download CentOS 8 server als virtuele machine

Deze opstelling is beschikbaar als virtuele machine download in ova/ovf formaat (compatibel met VMWare en Virtualbox) voor howtoforge abonnees.

Log in gegevens voor de VM

 • Het root wachtwoord is: howtoforge
 • Het wachtwoord van de “howtoforge” gebruiker is: howtoforge

Verander beide wachtwoorden bij de eerste login.

 • Het IP adres van de VM is 192.168.0.100

Links