een Bareos Backup Oplossing instellen op Ubuntu 18.04 LTS

Bareos staat voor “Backup Archiving Recovery Open Sourced” en is een gratis en open-source backup platform dat gevorkt is van Bacula.org. Het is cross-platform software die gebruikt kan worden voor backup, archivering en herstel van gegevens voor alle besturingssystemen. Het is opgebouwd uit drie componenten, waaronder, Bareos Director, Storage Daemons en de File Daemons. Een korte uitleg van elke component staat hieronder:

De directeur is de centrale besturingseenheid voor alle daemons en is verantwoordelijk voor het beheer van databases, verbonden clients en de configuratie van plugins. De Bestandsdaemon is verantwoordelijk voor het beheer van de backup en herstel processen. De Storage daemon ontvangt gegevens van een of meer File Daemons en slaat de gegevens op het geconfigureerde backup medium op.

Kenmerken

 • Ondersteuning voor native NDMP.
 • Ondersteuning voor client-quota.
 • Ondersteuning voor hardware versleuteling met LTO.
 • Beperking van de bandbreedte.
 • Deduplicatie van bestandsset shadowing.
 • Ondersteuning VMware plugin om VMware disk image te back-uppen.
 • Ondersteuning LDAP plugin om LDAP mappen te back-uppen.
 • Gluster en Ceph plugins om cloud storages te back-uppen

Als je een eenvoudiger manier zoekt om je bedrijfsback-ups te beheren, dan is Bareos de beste keuze voor jou.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Bareos en Bareos WebUI op een Ubuntu 18.04 server kunt installeren.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
 • Een root wachtwoord is op je server ingesteld.

Aan de slag

Alvorens te beginnen is het aan te raden de pakket repository van je systeem bij te werken naar de nieuwste versie. Je kunt dat doen met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer Bareos

Standaard is de Bareos niet beschikbaar in de Ubuntu 18.04 standaard repository. Je zult dus de bareos repository aan je systeem moeten toevoegen.

Je kunt het toevoegen met het volgende commando:

echo "deb http://download.bareos.org/bareos/release/latest/xUbuntu_18.04 /" > /etc/apt/sources.list.d/bareos.list

Download vervolgens de GPG sleutel en voeg die toe met het volgende commando:

wget -q http://download.bareos.org/bareos/release/latest/xUbuntu_18.04/Release.key -O- | apt-key add -

Werk vervolgens de repository bij met het volgende commando:

apt-get update -y

Als de repository bijgewerkt is, installeer je de Bareos met MariaDB server door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install mariadb-server bareos bareos-database-mysql -y

Tijdens de installatie wordt je gevraagd het type mailserver configuratie te kiezen, zoals in het volgende scherm:

Mail configuratie

Kies Local Only en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd je systeem mail naam op te geven zoals in het volgende scherm:

Naam systeemmail

Geef je systeem mail naam op en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd om dbconfig te gebruiken om de Bareos database in te stellen zoals in het volgende scherm:

Configureer de databank

Kies Ja en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd een MySQL wachtwoord voor de Bareos database op te geven zoals hieronder:

MySQL applicatie wachtwoord

Geef het gewenste wachtwoord en druk op Enter om verder te gaan. Je wordt gevraagd het wachtwoord te bevestigen zoals hieronder:

Bevestig het wachtwoord

Bevestig het wachtwoord en druk op Enter om de installatie te beëindigen.

Standaard worden alle bareos configuraties opgeslagen in de /etc/bareos/ directory. Je kunt ze oplijsten met het volgende commando:

tree /etc/bareos/

Je zou alle bareos bestanden en mappen moeten zien in de volgende uitvoer:

/etc/bareos/
??? bareos-dir.d
?   ??? catalog
?   ?   ??? MyCatalog.conf
?   ??? client
?   ?   ??? bareos-fd.conf
?   ??? console
?   ?   ??? bareos-mon.conf
?   ??? director
?   ?   ??? bareos-dir.conf
?   ??? fileset
?   ?   ??? Catalog.conf
?   ?   ??? LinuxAll.conf
?   ?   ??? SelfTest.conf
?   ?   ??? Windows All Drives.conf
?   ??? job
?   ?   ??? backup-bareos-fd.conf
?   ?   ??? BackupCatalog.conf
?   ?   ??? RestoreFiles.conf
?   ??? jobdefs
?   ?   ??? DefaultJob.conf
?   ??? messages
?   ?   ??? Daemon.conf
?   ?   ??? Standard.conf
?   ??? pool
?   ?   ??? Differential.conf
?   ?   ??? Full.conf
?   ?   ??? Incremental.conf
?   ?   ??? Scratch.conf
?   ??? profile
?   ?   ??? operator.conf
?   ??? schedule
?   ?   ??? WeeklyCycleAfterBackup.conf
?   ?   ??? WeeklyCycle.conf
?   ??? storage
?   ?   ??? File.conf
?   ??? user
??? bareos-dir-export
?   ??? client
??? bareos-fd.d
?   ??? client
?   ?   ??? myself.conf
?   ??? director
?   ?   ??? bareos-dir.conf
?   ?   ??? bareos-mon.conf
?   ??? messages
?     ??? Standard.conf
??? bareos-sd.d
?   ??? device
?   ?   ??? FileStorage.conf
?   ??? director
?   ?   ??? bareos-dir.conf
?   ?   ??? bareos-mon.conf
?   ??? messages
?   ?   ??? Standard.conf
?   ??? storage
?     ??? bareos-sd.conf
??? bconsole.conf

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Installeer de Bareos Web Interface.

Bareos biedt ook WebUI om Bareos te bewaken en te beheren. Het is een gratis software hulpmiddel geschreven in PHP en gebaseerd op Zend Framework. Het is bedoeld om Bareos via het web te bewaken en te beheren. Je kunt met het Bareos dashboard gemakkelijk back-ups maken en terugzetten. Je kunt het installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install bareos-webui -y

Hiermee installeer je de Apache webserver, PHP en andere PHP uitbreidingen in je systeem. Als de installatie voltooid is, moet je de Apache dienst opnieuw laden om de veranderingen toe te passen. Je kunt hem opnieuw starten met het volgende commando:

systemctl reload apache2

Start vervolgens alle Bareos diensten met het volgende commando:

systemctl start bareos-dir
systemctl start bareos-sd
systemctl start bareos-fd

Je kunt ook de status van alle diensten zien met het volgende commando:

systemctl status bareos-dir bareos-sd bareos-fd

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

? bareos-director.service - Bareos Director Daemon service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bareos-director.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2020-04-04 07:21:03 UTC; 7s ago
   Docs: man:bareos-dir(8)
 Process: 19182 ExecStart=/usr/sbin/bareos-dir (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 19171 ExecStartPre=/usr/sbin/bareos-dir -t -f (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 19189 (bareos-dir)
  Tasks: 4 (limit: 2359)
  CGroup: /system.slice/bareos-director.service
      ??19189 /usr/sbin/bareos-dir

Apr 04 07:21:03 ubuntu1804 systemd[1]: Starting Bareos Director Daemon service...
Apr 04 07:21:03 ubuntu1804 systemd[1]: bareos-director.service: Can't open PID file /var/lib/bareos/bareos-dir.9101.pid (yet?) after start: No 
Apr 04 07:21:03 ubuntu1804 systemd[1]: Started Bareos Director Daemon service.

? bareos-storage.service - Bareos Storage Daemon service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bareos-storage.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2020-04-04 07:21:03 UTC; 7s ago
   Docs: man:bareos-sd(8)
 Process: 19172 ExecStart=/usr/sbin/bareos-sd (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 19181 (bareos-sd)
  Tasks: 2 (limit: 2359)
  CGroup: /system.slice/bareos-storage.service
      ??19181 /usr/sbin/bareos-sd

Apr 04 07:21:03 ubuntu1804 systemd[1]: Starting Bareos Storage Daemon service...
Apr 04 07:21:03 ubuntu1804 systemd[1]: bareos-storage.service: Can't open PID file /var/lib/bareos/bareos-sd.9103.pid (yet?) after start: No su
Apr 04 07:21:03 ubuntu1804 systemd[1]: Started Bareos Storage Daemon service.

? bareos-filedaemon.service - Bareos File Daemon service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bareos-filedaemon.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2020-04-04 07:18:11 UTC; 2min 58s ago
   Docs: man:bareos-fd(8)
 Main PID: 3469 (bareos-fd)
  Tasks: 2 (limit: 2359)
  CGroup: /system.slice/bareos-filedaemon.service
      ??3469 /usr/sbin/bareos-fd

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Maak een administratieve gebruiker voor Bareos

Vervolgens moet je een admin gebruiker aanmaken om toegang te krijgen tot de WebUI.

Ga daartoe naar de Bareos console met het volgende commando:

bconsole

Zodra je verbonden bent, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

 Connecting to Director localhost:9101
 Encryption: ECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305
 1000 OK: bareos-dir Version: 18.2.5 (30 January 2019)
 bareos.org build binary
 bareos.org binaries are UNSUPPORTED by bareos.com.
 Get official binaries and vendor support on https://www.bareos.com
 You are connected using the default console
 Enter a period to cancel a command.

Voer vervolgens het volgende commando uit om een admin gebruiker aan te maken en er een wachtwoord voor in te stellen:

configure add console name=admin password=password profile=webui-admin

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Created resource config file "/etc/bareos/bareos-dir.d/console/admin.conf":
 Console {
  Name = admin
  Password = password
  Profile = webui-admin
 }

Verlaat vervolgens de Bareos console met het volgende commando:

exit

Vervolgens moet je ook TLS in Bareos uitschakelen. Je kunt dat doen door het bestand admin.conf te bewerken:

nano /etc/bareos/bareos-dir.d/console/admin.conf

Voeg de regel “TLS Enable = No” toe, zoals hieronder:

Console {
 Name = admin
 Password = password
 Profile = webui-admin
TLS Enable = No
}

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Herstart dan alle Bareos diensten om de veranderingen toe te passen:

systemctl restart bareos-dir
systemctl restart bareos-sd
systemctl restart bareos-fd

Als je klaar bent, kun je verder gaan met de volgende stap.

Toegang tot de Bareos Web Interface

Op dit punt zijn de bareos en bareos WebUI geïnstalleerd en geconfigureerd. Het is tijd om hun WebUI te openen.

Open je web browser en typ de URL http://your-server-ip/bareos-webui. Je wordt doorgestuurd naar de Bareos login pagina zoals hieronder:

Bareos Inloggen

Geef je admin gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op de knop Login. Je zou het Bareos standaard dashboard moeten zien in het volgende scherm:

Bareos Backup Dashboard

Conclusie

Gefeliciteerd! je hebt met succes Bareos en Bareos WebUI geïnstalleerd op Ubuntu 18.04 server. Je kunt nu beginnen met het verkennen van de Bareos WebUI om je bedrijfsback-up te bewaken en te beheren. Voor meer informatie kun je de Bareos Documentatie pagina bezoeken. Voel je vrij me te vragen als je vragen hebt.