Dolibarr ERP + CRM Systeem installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Dolibarr is een gratis, open bron en een alles-in-één ERP en CRM voor kleine en middelgrote bedrijven. Het is een eenvoudige en gemakkelijk te gebruiken web-gebaseerde ERP toepassing waarmee je klanten, facturen, bestellingen, producten, voorraden en nog veel meer kunt beheren. Zoek je ERP en CRM oplossingen voor je bedrijf, dan is Dolibarr een goede keuze voor jou.

In deze handleiding installeren we Dolibarr op een Ubuntu 18.04 server.

Vereisten

 • Ubuntu 18.04 desktop geïnstalleerd op je systeem.
 • Een niet-root gebruiker met sudo rechten.

Installeer Apache, PHP, MariaDB

Voor je begint, moet je Apache, MariaDB, PHP en andere PHP modules op je systeem installeren met het volgende commando:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-json php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip wget unzip git -y

Als de installatie voltooid is, open je het php.ini bestand met het volgende commando:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Europe/Berlin

Sla het bestand op en sluit het. Start dan de Apache en MariaDB dienst en zet ze aan om te starten bij het opstarten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

MariaDB configureren

MariaDB is standaard niet beveiligd. Je zult het dus eerst moeten beveiligen. Je kunt dit doen door het volgende script uit te voeren:

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

  Enter current password for root (enter for none):
  Set root password? [Y/n]: N
  Remove anonymous users? [Y/n]: Y
  Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
  Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
  Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Zodra de MariaDB beveiligd is, log je in op MariaDB shell:

mysql -u root -p

Voer je root wachtwoord in, maak dan een database en gebruiker voor Dolibarr:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dolibarrdb character set UTF8 collate utf8_bin;
MariaDB [(none)]> CREATE USER dolibarr;

Verleen vervolgens privileges aan de Dolibarr database met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dolibarrdb.* TO 'dolibarr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Vervang het woord ‘mypassword’ in het bovenstaande commando door een beveiligd wachtwoord naar keuze. Vervolgens moet je het commando FLUSH PRIVILEGES uitvoeren, zodat de privilegetabel door MySQL opnieuw geladen wordt en we nieuwe credentia$ kunnen gebruiken.

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Sluit vervolgens de MariaDB console af met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> EXIT

Download en installeer Dolibarr

Download eerst de nieuwste versie van Dolibarr van SourceForge met het volgende commando:

cd /tmp
wget https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20ERP-CRM/8.0.4/dolibarr-8.0.4.zip

Zodra de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

unzip dolibarr-8.0.4.zip

Kopieer vervolgens de uitgepakte map naar de Apache web root en geef de juiste permissies:

sudo mkdir /var/www/html/dolibarr
sudo cp -r dolibarr-8.0.4/htdocs/* /var/www/html/dolibarr/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/dolibarr/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/dolibarr/

Maak een map voor Dolibarr om geüploade documenten in op te slaan:

mkdir /var/documents
chown www-data:www-data /var/documents
chmod 700 /var/documents

Maak vervolgens een Apache virtual host bestand aan met het volgende commando:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/dolibarr.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin [email protected]
   DocumentRoot /var/www/html/dolibarr
   ServerName example.com

   <Directory /var/www/html/dolibarr>
     Options +FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dolibarr_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/dolibarr_access.log combined

</VirtualHost>

Vervang de domeinnaam ‘example.com’ door je eigen domeinnaam in het vhost bestand. Sla het bestand daarna op, schakel dan het apache virtuele host bestand in met het volgende commando:

sudo a2ensite dolibarr

Schakel daarna Apache herschrijfmodule in en herlaad apache service met het volgende commando:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Open Dolibarr

Open nu je webbrowser en typ de URL van je Dolibarr website, in mijn geval http://example.com. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina:

Dolibarr installatieprogramma - taalkeuze

Kies hier je taal en klik op de Volgende stap knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Voorwaarde controle geslaagd

Valideer hier de PHP controles en klik op de Start knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Scroll naar beneden.

Geef nu je document directory(/var/documents) en de gegevens van de database op en klik op de Volgende stap knop. Je zou de volgende pagina moeten zien:

Begin met de installatie van Dolibarr

Klik hier op het knopje Volgende stap. Installatie geslaagd, je zou de volgende pagina moeten zien:

Klik op hetVolgendestapknop.

Stel hier een nieuwe admin gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik dan op het knopje Volgende stap. Als de gebruiker met succes is aangemaakt, zou je de volgende pagina moeten zien:

Dolibarr superadmin gebruiker succesvol aangemaakt

Klik nu op de Ga naar Dolibarr knop. Je wordt doorgestuurd naar de Dolibarr login pagina:

Geef nu je admin gebruikersnaam en wachtwoord op. Klik dan op de Verbinden knop. Je ziet nu de Dolibarr instellingspagina:

Klik op Bedrijf/Organisatie en voer de gegevens van je bedrijf in, ga dan naar Modules/Applicaties en kies welke Modules je wilt gebruiken. Als je daarna op ‘Mijn dashboard’ klikt, krijg je een pagina die lijkt op deze:

Dolibarr CMS en ERP Dashboard

Om de installatie af te ronden en de installatiewaarschuwingen op het dashboard te verwijderen, voer je deze commando’s uit:

sudo touch /var/documents/install.lock
sudo chown root:root /var/www/html/dolibarr/conf/conf.php

Virtuele machine image downloaden van deze tutorial

Deze handleiding is beschikbaar als gebruiksklaar virtueel machine image in ovf/ova formaat dat compatibel is met VMWare en Virtualbox. Het virtuele machine image gebruikt de volgende inloggegevens:

SSH / Shell Inloggen

Gebruikersnaam: administrator
Wachtwoord: howtoforge

Deze gebruiker heeft sudo rechten.

Dolibarr Inloggen

Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: howtoforge

MySQL Inloggen

Gebruikersnaam: root
Wachtwoord: howtoforge

Gebruikersnaam: dolibarr
Wachtwoord: howtoforge

Het IP van de VM is 192.168.1.100, het kan veranderd worden in het bestand /etc/netplan/01-netcfg.yaml. Verander alsjeblieft alle bovenstaande wachtwoorden om de virtuele machine te beveiligen.