Django installeren op Ubuntu 20.04 LTS

Django is een web applicatie raamwerk geschreven in python dat de MVC (Model-View-Controller) architectuur volgt, het is gratis beschikbaar en uitgebracht onder een open-source licentie. Het is snel en ontworpen om ontwikkelaars te helpen hun toepassingen zo snel mogelijk online te krijgen. Django helpt ontwikkelaars om veel voorkomende beveiligingsfouten zoals SQL Injectie, XSS, CSRF, en clickjacking te vermijden.

Django wordt onderhouden door de Django Software Foundation en wordt gebruikt door veel grote technologiebedrijven, overheden, en andere organisaties. Enkele grote websites zoals Pinterest, Mozilla, Instagram, Discuss, The Washington Post, enz. zijn met Django ontwikkeld.

In deze zelfstudie laten we je zien hoe je Django 3.0 op de nieuwste Ubuntu 20.04 server installeert. we installeren Django met Python 3 (als standaard versie op Ubuntu 20.04), en we laten je 4 verschillende manieren zien om Django Framework te installeren, installeren via de Apt repository, pip, en met behulp van de Python Virtualenv.

Wat zullen we doen?

  • Python en Pip instellen
  • Installeer Django Framework
  • Maak je eerste project met Django

Stap 1 – Python en Pip instellen

In deze eerste stap zullen we Python en Pip instellen op het Ubuntu 20.04 systeem.

Standaard komt de Ubuntu 20.04 met de Python 3 als standaard python versie. het is beschikbaar als een ‘python3’ commando, niet als ‘python’.

Bekijk het python commando zoals hieronder.

python

Je krijgt het ‘python’ commando is not found.

Command 'python' not found, did you mean:

  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3

Om dit op te lossen maak je een symbolische link van het Python3 binaire ‘/usr/bin/python3’ naar ‘/usr/bin/python’ als standaard python commando met het volgende commando.

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 1

Controleer nu het python commando zoals hieronder.

python --version

En je krijgt het volgende antwoord.

Python 3.8.2

De configuratie van Python3 is bij voltooid.

setup Python

Nu gaan we de pakketbeheerder voor python pakketten ‘python3-pip’ installeren.

Installeer python3-pip met het onderstaande apt commando.

sudo apt install python3-pip -y

Als de hele installatie voltooid is, maak dan het ‘pip3’ commando als standaard ‘pip’ versie.

update-alternatives --install /usr/bin/pip pip /usr/bin/pip3 1

Controleer daarna het pip commando hieronder.

pip --version

Hieronder staat het resultaat dat je krijgt.

pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)

Het resultaat is dat de installatie van de Python pakketbeheerder (pip) voltooid is.

Installeer Python Pip

Stap 2 – Installeer het Django Framework

Na het installeren en configureren van Python en Pip, gaan we het Django Framework op ons systeem installeren. Er zijn 4 verschillende manieren om het Python Django Framework te installeren, installeren met de Apt repository, met pip commando, met de virtualenv, of met de Django git versie.

Installeer Django met Apt

Standaard levert de Ubuntu 20.04 repository pakketten voor Django Framework met de naam ‘python3-django’. Op dit moment (zelfstudie schrijven) biedt de Ubuntu repository de Django 2.2.12, wat niet de nieuwste stabiele versie van Django is.

Controleer het ‘python3-django’ pakket met het apt commando hieronder.

apt show python3-django

En je krijgt details over het ‘python3-django’ pakket.

Om het pakket te installeren, voer je het onderstaande apt commando uit.

apt install python3-django

Als alle installatie voltooid is, controleer dan de Django versie met het volgende.

django-admin --version

Je krijgt dan het volgende resultaat.

Installeer Python Django Framework met Apt

Het resultaat is dat Django 2.12 geïnstalleerd is op de ubuntu 20.04 via de officiële Ubuntu repository.

Installeer Django met PIP

Het belangrijkste voordeel van het installeren van het Django Framework met het pip commando via de PyPI repository is dat je de juiste versie van Django voor je project kunt kiezen.

Voor dit onderdeel installeren we Django 3.0 (laatste stabiele versie) uit de PyPi repository.

Installeer Django framework 3.0 met het pip commando hieronder.

pip install django==3.0.0

Als alle installatie voltooid is, controleer dan de Django versie met het volgende commando.

django-admin --version

En je krijgt de Django versie 3.0 als antwoord.

optioneel kun je controleren via de interactieve Python shell, voer het onderstaande python commando uit.

python

Importeer de Django module en toon de Django versie met de volgende query.

import django
print(django.get_version())

Je krijgt het Django 3.0 antwoord zoals hieronder.

Installeer Python Django met Pip

Het resultaat is dat je met succes Django 3.0 geïnstalleerd hebt met behulp van de PyPi repository.

Installeer Django met Virtualenv

Dit is de meest aanbevolen werkwijze om Django Framework te installeren, door de python Virtualenv te gebruiken. Het is een python environment builder die gebruikt kan worden om geïsoleerde python omgevingen te maken.

Je kunt de Python versie kiezen die in de virtuele omgeving geïnstalleerd zal worden, en alle installatie in de Python virtuele omgeving zal het systeem niet beïnvloeden. Dit is erg handig voor ontwikkelaars, ze kunnen een toepassing met verschillende python versies en verschillende omgevingen op één OS draaien en ontwikkelen.

Installeer eerst de Python virtualenv pakketten uit de PyPi repository met het pip commando hieronder.

pip install virtualenv

Als alle installatie voltooid is, maak je een nieuwe Python virtuele omgeving ‘myenv’ met het volgende commando.

virtualenv myenv

Ga nu naar de ‘myenv’ directory en activeer de virtuele omgeving met het commando zoals hieronder.

cd myenv/
source bin/activate

Installeer daarna het Python Django Framework met het pip commando hieronder.

pip install django==3.0.0

En het Python Django Framework is nu geïnstalleerd op de Python virtuele omgeving. Controleer de Django versie met het volgende commando.

django-admin --version

Je krijgt de Django 3.0 als antwoord, en het Django Framework is geïnstalleerd op de Python virtuele omgeving.

Om terug te gaan naar de gewone gebruiker en de virtuele omgeving uit te schakelen, voer je het commando uit.

deactivate

Je wordt nu teruggeschakeld naar de normale gebruikersomgeving van je systeem.

Installeer Python Django Framework met Virtualenv

Installeer Django vanuit Git Repository

Deze methode wordt aanbevolen als je de ontwikkelingsversie van Django Framework wilt installeren.

Installeer eerst de git pakketten met het onderstaande apt commando.

apt install git

Maak vervolgens een nieuwe virtuele omgeving met de naam ‘django-git’ met het onderstaande virtualenv commando.

virtualenv django-git

Ga naar de ‘django-git’ directory en activeer de virtuele omgeving.

cd django-git/
source bin/activate

Kloon de nieuwste Django versie uit de officiële Django GitHub repository en installeer de Django ontwikkelingsversie met het pip commando zoals hieronder.

git clone git://github.com/django/django django-dev
pip install -e django-dev

Als alle installatie voltooid is, controleer je de Django versie.

django-admin --version

En je krijgt de nieuwste versie van de Django Framework ontwikkelingsversie.

Installeer Python Django vanaf de bron

Nu heb je geleerd hoe je Python Django op meerdere manieren kunt installeren.

Stap 3 – Maak je eerste project met Python Django

Na de installatie van het Django project laten we je zien hoe je een nieuw project met het Python Django raamwerk kunt beginnen.

Maak een nieuwe virtuele omgeving ‘myproject’.

virtualenv myproject

Ga naar de map ‘myproject’ en activeer de virtuele omgeving.

cd myproject/
source bin/activate

Installeer daarna het Django 3.0 met het pip commando zoals hieronder.

pip install django==3.0.0

Nu heb je het Django Framework geïnstalleerd.

Maak een Python Django Project

Maak een Django project met de naam ‘mysite’ met het ‘django-admin’ commando zoals hieronder.

django-admin startproject mysite

Nu krijg je een nieuwe map met de naam ‘mysite’ die alle Django configuratie bevat.

Ga naar de ‘mysite’ directory en controleer alle bestanden configuratie.

cd mysite/; tree

Hieronder is het resultaat dat je krijgt.

Nieuw project Django maken

Bewerk vervolgens de configuratie ‘settings.py’ binnen de ‘mysite’ django directory.

vim mysite/settings.py

Voer op de configuratie ‘ALLOWED_HOSTS’ je IP adres in zoals hieronder.

ALLOWED_HOSTS = ["your-server-ip"]

Sla op en sluit.

Vervolgens zullen we de databank voor ons Django project migreren. Standaard gebruikte het Django raamwerk de SQLite database.

Migreer de Django databank met het volgende commando.

python manage.py migrate

Maak daarna een nieuwe admin gebruiker aan voor je Django project.

python manage.py createsuperuser

Typ nu je gebruikersnaam, je e-mailadres, en het wachtwoord, en druk dan op enter.

Django Migreer Database en maak Superuse

Het resultaat is dat de standaard databank SQLite voor het Django project gemigreerd is, en dat de admin gebruiker is aangemaakt.

Stap 4 – Start het Python Django Project

Na het migreren van de database van het Django project, gaan we het Django project draaien.

Voer het onderstaande Python Django runserver commando uit.

python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

Als resultaat is je Django project nu up and running op poort ‘8000’.

Lopend Django Project

Open je webbrowser en typ het IP adres van de server met poort ‘8000’ in de adresbalk.

http://10.5.5.32:8000/

En je krijgt de standaard Django startpagina.

Django Index.html

Voeg vervolgens het ‘admin’ pad toe op de adresbalk en je krijgt de Django admin login pagina.

http://10.5.5.32:8000/admin/

Typ je gebruikersnaam en wachtwoord, en klik dan op de knop ‘Login’.

Django Admin Inloggen

En je krijgt het standaard Django admin dashboard zoals hieronder.

Django Admin Dashboard

Daarmee is de installatie van het Django Framework met Python 3 op Ubuntu 20.04 met succes voltooid.