Django installeren op Ubuntu 18.04 LTS

Django is een web applicatie raamwerk geschreven in python dat de MVC (Model-View-Controller) architectuur volgt, het is gratis beschikbaar en uitgebracht onder een open bron licentie. Het is snel en ontworpen om ontwikkelaars te helpen hun toepassing zo snel mogelijk online te krijgen. Django helpt ontwikkelaars om veel voorkomende beveiligingsfouten zoals SQL Injectie, XSS, CSRF en clickjacking te vermijden.

Django wordt onderhouden door de Django Software Foundation en wordt gebruikt door veel grote technologiebedrijven, de overheid, en andere organisaties. Enkele grote websites zoals Pinterest, Mozilla, Instagram, Discuss, The Washington Post enz. zijn met Django ontwikkeld.

In deze zelfstudie installeren we Django 2.0.5 stabiele versie op een Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) server. Django kan op vele manieren op een server geïnstalleerd worden, in deze zelfstudie laat ik je 3 verschillende manieren zien om Django te installeren:

  1. Django installeren met pip.
  2. Installeer Django met virtualenv.
  3. Installeer Django vanuit zijn github repository.

Als de Django installatie klaar is, laat ik je de eerste stappen zien om een nieuw project met het Django web framework te beginnen.

Vereisten

  • Ubuntu 18.04 – 64bit.
  • Root voorrechten.

Stap 1 – Stel Python 3 in op Ubuntu 18.04 LTS

We zullen python 3 configureren voor we met de Django installatie beginnen.

Op mijn Ubuntu machine zijn er twee versies van python beschikbaar, python2.7 als standaard python versie en python3.

In deze stap zullen we de standaard python versie veranderen in python 3.

Bekijk de python versie:

python --version

De standaard python is op dit moment dus 2.7.

Verander vervolgens de standaard python in python versie 3 met het ‘update-alternatives’ commando:

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 1

Controleer nu opnieuw de python versie:

python --version

En je krijgt python 3.6 als standaard python op het systeem.

Python 3 instellen op Ubuntu

Opmerking:

Standaard heeft ubuntu 18.04 geen ‘python’ commando, want het brengt het ‘python3’ commando als standaard python.

Zie de BionicBeaver ReleaseNotes.

Stap 2 – Installeer Django

In deze stap laat ik je 3 manieren zien om Django te installeren. Volg of hoofdstuk 2.1, 2.2 of 2.3 om Django te installeren, maar niet alle 3 de opties tegelijk :).

2.1. Installeer Django met Pip

Pip is een pakketbeheersysteem voor python. Python heeft een centrale pakketbewaarplaats van waaruit we het python pakket kunnen downloaden. Het heet Python Package Index (PyPI).

Om Django met pip te installeren, moeten we ‘python3-pip’ pakket installeren op het ubuntu 18.04 systeem.

Voer onderstaand commando uit om pip voor python 3 te installeren.

sudo apt install python3-pip -y

De installatie zal een nieuw binair bestand toevoegen dat ‘pip3’ heet. Om het gemakkelijker te maken pip te gebruiken, maak ik een symlink voor pip3 naar pip:

which pip3
ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip

Controleer nu de versie :

pip --version

Installeer Django met pip

De pip installatie is klaar. Nu kunnen we het pip commando gebruiken om python pakketten te installeren.

Laten we Django 2.0.5 stabiele versie op de server installeren met pip commando hieronder:

pip install Django==2.0.5

Opmerking:

We stellen de Django==2.0.5 in om een specifieke versie te krijgen. Als je een andere versie wilt, verander je gewoon het nummer in bv. django==1.10 enz.

Installeer een specifieke Django versie

Als je een fout krijgt over de locale instellingen, voer dan het volgende commando uit om de locale instellingen opnieuw te configureren:

export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
locale-gen en_US.UTF-8
dpkg-reconfigure locales

Controleer, nadat de installatie voltooid is, de Django versie met het onderstaande commando:

django-admin --version

Als alternatief kunnen we het volgende commando gebruiken:

python
import django
print(django.get_version())

Je zult zien dat Django 2.0.5 stable op het systeem is geïnstalleerd.

Django 2.0.5 stable is geïnstalleerd

Django 2.0.5 is op het systeem geïnstalleerd met pip. Ga verder met hoofdstuk 3.

2.2. Installeer Django met Virtualenv

Virtualenv is een python omgevingsbouwer. Het wordt gebruikt om geïsoleerde python omgevingen te maken. We kunnen de versie van python kiezen die in de virtualenv omgeving geïnstalleerd zal worden. Dit is erg handig voor ontwikkelaars, ze kunnen een toepassing met verschillende python versies en verschillende omgevingen op één OS draaien en ontwikkelen.

Virtualenv is beschikbaar op de PyPI repository – we kunnen het installeren met het pip commando:

pip install virtualenv

Nu kunnen we het virtualenv commando gebruiken om een nieuwe omgeving te maken met python3 als standaard python versie. Laten we dus een nieuwe omgeving “env01” maken met python3 als python versie en pip3 voor de django installatie.

virtualenv --python=python3 env01

Het commando maakt een nieuwe directory aan met de naam ‘env01’, die de directories bin, include en lib voor pyhton bevat.

De virtuele env is gemaakt, laten we ons nu in de nieuwe omgeving aanmelden met het volgende commando:

cd env01/
source bin/activate

Installeer vervolgens Django in de de virtuele omgeving die we hebben gemaakt:

pip install django==2.0.5

Als de installatie klaar is, controleer je de Django installatie:

django-admin --version

Installeer Django met Virtualenv

Django 2.0.5 is met succes in onze virtuele omgeving geïnstalleerd. Ga verder met hoofdstuk 3.

2.3. Installeer Django vanuit Git Repository

Om Django uit de Git Repository te installeren, moeten we git op het systeem installeren.

Installeer git met het onderstaande apt commando.

sudo apt install git -y

Maak vervolgens een nieuwe virtuele omgeving met de naam ‘git01’ met het commando virtualenv.

virtualenv --python=python git01

Activeer de ‘git01’ virtuele omgeving.

cd git01/
source bin/activate

Kloon vervolgens de django broncode van github met git.

git clone git://github.com/django/django django-dev

Installeer de django ontwikkelingsversie met pip commando zoals hieronder te zien is.

pip install -e django-dev

Opmerking:

-e = Installeer een pakket in bewerkbare modus of een lokaal pakket. In dit hoofdstuk installeren we Django vanaf de lokale code op de ‘django-dev’ die we gekloond hebben.

Als het installatieproces klaar is, controleren we de Django versie op de server:

django-admin --version

Je krijgt de django ontwikkelingsversie geïnstalleerd uit de Github Repository.

Installeer Django vanuit Git Repository

Stap 3 – Maak je eerste project met Django

In deze stap installeren we Django binnen een virtuele omgeving en starten dan ons eerste project met Django. Zorg ervoor dat de ‘virtualenv’ pakketten op het systeem geïnstalleerd zijn.

Maak een nieuwe virtuele omgeving met de naam ‘django01’.

virtualenv --python=python django01

Ga naar de ‘django01’ directory en activeer de virtuele omgeving.

cd django01/
source bin/activate

Installeer nu Django 2.0.5 stabiele versie met pip.

pip install Django==2.0.5

Maak je eerste project met Django

Als de installatie klaar is, maak je een nieuw project met de naam ‘project01’ met het django-admin commando:

django-admin startproject project01

Het commando zal een nieuwe directory ‘project01’ aanmaken die Django bestanden bevat:

cd project01/
tree

django-admin

Bewerk nu de ‘settings.py’ onder de ‘project01’ map met het vim commando.

vim project01/settings.py

Typ het IP adres van de server binnen de ‘ALLOWED_HOSTS’ regel zoals hieronder te zien is.

ALLOWED_HOSTS = ['192.168.10.100']

Sla op en sluit af.

Voer nu het commando python django runserver uit.

python manage.py runserver 192.168.10.100:8000

Het commando zal python django uitvoeren op het IP adres ‘192.168.10.100’, op poort ‘8000’.

Django project gestart

Open je webbrowser en typ het IP adres van de server met poort 8000.

http://192.168.10.100:8000/

En je krijgt de mooie standaard django pagina zoals hieronder.

Django project in Browser

Opmerking:

Druk op ‘Ctrl+c’ om de django runserver te verlaten.

Vervolgens zullen we de Django admin configureren. Django zal automatisch de database voor een superuser aanmaken. Voor we de superuser aanmaken, voer je het onderstaande commando uit:

python manage.py migrate

migrate: make voegt de modellen (velden toevoegen, verwijderen enz.) toe aan het databaseschema, de standaard database is sqlite3.

Python Migreren

Maak nu de admin/superuser aan:

python manage.py createsuperuser

Typ je django admin gebruiker, e-mail, en wachtwoord.

Username (leave blank to use 'root'): hakase
Email address: [email protected]
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.

Django admin gebruiker toevoegen

De Django superuser is aangemaakt, nu kun je het runserver commando uitvoeren, ga dan naar de browser en bezoek de django admin pagina:

python manage.py runserver 192.168.10.100:8000

Bezoek de Django admin pagina: http://192.168.10.100:8000/admin/

Django admin login

Log in met gebruikersnaam hakase en je wachtwoord, je ziet nu de admin pagina:

Django administratie dashboard

Django is met succes geïnstalleerd binnen een virtuele omgeving en we hebben een voorbeeld Django project met de naam ‘project01’ aangemaakt binnen de ‘django01’ directory.

Conclusie

Django is een web raamwerk gebaseerd op de Python programmeertaal, het wordt als vrije software uitgebracht onder een open bron licentie en onderhouden door de Django Software Foundation. Django is erg snel en maakt het mogelijk om snel webapplicaties te bouwen. Django is een web raamwerk dat het MVC (Model-View-Controller) paradigma gebruikt. We kunnen Django installeren op een server met het pip commando, in een virtuele omgeving met virtualenv, en rechtstreeks vanuit de Django git repository.