de Programmeertaal Rust installeren op Ubuntu 20.04

Rust is een open-source en tegenwoordig erg populaire programmeertaal, ontwikkeld door Graydon Hoare in 2006. Het is extreem snel, voorkomt segfaults, en garandeert thread- en geheugenveiligheid. Het ondersteunt zero-cost abstracties, threads zonder data races, move semantiek, effici├źnte C bindingen, minimale runtime, en pattern matching. Het lijkt erg op C++ en kan op verschillende platformen draaien.

In deze zelfstudie laat ik je zien hoe je de programmeertaal Rust kunt installeren op Ubuntu 20.04.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer Roest

Om Rust te installeren, moet je het Curl en andere pakketten op je systeem installeren.

apt-get install curl build-essential make gcc -y

Na de installatie van Curl pakket, download en draai je het Rust installatie script zoals hieronder:

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Je wordt gevraagd de installatie opties te kiezen zoals hieronder:

info: downloading installer

Welcome to Rust!

This will download and install the official compiler for the Rust
programming language, and its package manager, Cargo.

Rustup metadata and toolchains will be installed into the Rustup
home directory, located at:

 /root/.rustup

This can be modified with the RUSTUP_HOME environment variable.

The Cargo home directory located at:

 /root/.cargo

This can be modified with the CARGO_HOME environment variable.

The cargo, rustc, rustup and other commands will be added to
Cargo's bin directory, located at:

 /root/.cargo/bin

This path will then be added to your PATH environment variable by
modifying the profile files located at:

 /root/.profile
 /root/.bashrc

You can uninstall at any time with rustup self uninstall and
these changes will be reverted.

Current installation options:


  default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
   default toolchain: stable (default)
        profile: default
 modify PATH variable: yes

1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
>1

Typ 1 en druk op Enter om verder te gaan. Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

info: profile set to 'default'
info: default host triple is x86_64-unknown-linux-gnu
info: syncing channel updates for 'stable-x86_64-unknown-linux-gnu'
info: latest update on 2021-06-17, rust version 1.53.0 (53cb7b09b 2021-06-17)
info: downloading component 'cargo'
info: downloading component 'clippy'
info: downloading component 'rust-docs'
info: downloading component 'rust-std'
info: downloading component 'rustc'
 48.4 MiB / 48.4 MiB (100 %) 26.8 MiB/s in 1s ETA: 0s
info: downloading component 'rustfmt'
info: installing component 'cargo'
info: installing component 'clippy'
info: installing component 'rust-docs'
 16.1 MiB / 16.1 MiB (100 %)  1.9 MiB/s in 6s ETA: 0s
info: installing component 'rust-std'
 25.3 MiB / 25.3 MiB (100 %)  5.8 MiB/s in 4s ETA: 0s
info: installing component 'rustc'
 48.4 MiB / 48.4 MiB (100 %)  7.1 MiB/s in 7s ETA: 0s
info: installing component 'rustfmt'
info: default toolchain set to 'stable-x86_64-unknown-linux-gnu'

 stable-x86_64-unknown-linux-gnu installed - rustc 1.53.0 (53cb7b09b 2021-06-17)


Rust is installed now. Great!

To get started you may need to restart your current shell.
This would reload your PATH environment variable to include
Cargo's bin directory ($HOME/.cargo/bin).

To configure your current shell, run:
source $HOME/.cargo/env

Na de installatie moet je de Rust omgeving voor je huidige shell activeren. Je kunt het activeren met het volgende commando:

source ~/.profile
source ~/.cargo/env

Verifieer vervolgens de versie van Rust met het volgende commando:

rustc --version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

rustc 1.53.0 (53cb7b09b 2021-06-17)

Maak een voorbeeldapplicatie met Rust

Vervolgens moet je een voorbeeldapplicatie maken om Roest te testen.

Maak eerst een directory voor je applicatie:

mkdir app

Verander vervolgens de directory in de app en maak een voorbeeldapplicatie met het volgende commando:

cd app
nano app.rs

Voeg de volgende code toe:

fn main() {
  println!("Hello World, this is my first app");
}

Bewaar en sluit het bestand en compileer het programma dan met het volgende commando:

rustc app.rs

Dit maakt een uitvoerbaar programma met de naam app in de huidige directory.

Voer het programma vervolgens uit met het volgende commando:

./app

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

Hello World, this is my first app

Om het Rust pakket bij te werken, voer je het volgende commando uit:

rustup update

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

info: syncing channel updates for 'stable-x86_64-unknown-linux-gnu'
info: checking for self-updates

 stable-x86_64-unknown-linux-gnu unchanged - rustc 1.53.0 (53cb7b09b 2021-06-17)

Als je de Roest van je systeem wilt verwijderen, voer dan het volgende commando uit:

rustup self uninstall

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Thanks for hacking in Rust!

This will uninstall all Rust toolchains and data, and remove
$HOME/.cargo/bin from your PATH environment variable.
Continue? (y/N) y

info: removing rustup home
info: removing cargo home
info: removing rustup binaries
info: rustup is uninstalled

Conclusie

Gefeliciteerd! je hebt met succes Rust geïnstalleerd op Ubuntu 20.04 server. Je kunt nu extreem snelle code schrijven met een zeer lage geheugen-voetafdruk met behulp van Rust.