de Programmeertaal Rust installeren op Debian 11

Rust is door honderden grote bedrijven in productie-omgevingen toegepast. Van toepassingen als Dropbox, Firefox, en Cloudflare, tot ingebedde apparaten en schaalbare webdiensten, Rust kan op al die soorten toepassingen en implementaties gebruikt worden.

rustup is een hulpmiddel dat deel uitmaakt van het Rust project en waarmee je de programmeertaal Rust op je systeem kunt installeren. Met behulp van rustup kunnen ontwikkelaars Rust gemakkelijk beheren en onderhouden. Ook kun je er mee wisselen tussen stable, beta, en nightly compilers en wordt het cross-compileren eenvoudiger.

In deze gids leer je hoe je de programmeertaal Rust kunt installeren op de Debian 11 Bullseye. We zullen de rustup toolchain gebruiken voor het installeren en beheren van Rust op het Debian systeem.

Vereisten

Om deze gids te kunnen voltooien, moet je de volgende vereisten hebben:

  • Besturingssysteem: Debian 11 Bullseye
  • Root voorrechten

Laten we nu de installatie beginnen.

Installeren van de afhankelijkheden van pakketten

Eerst zul je afhankelijkheden van pakketten, zoals build-essentials, GCC, make, enz. op je Debian systeem installeren.

1. Voer het onderstaande‘sudo su’ commando uit om root privileges te krijgen, update en ververs dan je repository.

sudo su
sudo apt update

2. Installeer nu de afhankelijkheden van de pakketten met het volgende commando.

sudo apt install curl build-essential gcc make -y

De installatie zal enige tijd duren, afhankelijk van je internetverbinding.

Rust installeren met rustup

rustup is een officieel project dat gesteund wordt door Rust en waarmee je Rust het gemakkelijkst kunt installeren. rustup biedt een installatieprogramma voor Unix-achtige besturingssystemen en Windows.

In deze stap ga je de programmeertaal Rust installeren met behulp van rustup op het Debian systeem.

1. Voer het volgende commando uit om de rustup installer te downloaden en Rust systeembreed te installeren.

wget -qO - https://sh.rustup.rs | sudo RUSTUP_HOME=/opt/rust CARGO_HOME=/opt/rust sh -s -- --no-modify-path -y

Dit commando downloadt de rustup toolchain naar de aangepaste installatiedirectory ‘/opt/rust’. Definieer ook de omgevingsvariabele voor‘RUSTUP_HOME‘ en‘CARGO_HOME‘ naar de directory‘/opt/rust‘.

De installatie zal enige tijd duren, afhankelijk van je systeemspec en je internetverbinding.

Als de installatie van Rust voltooid is, zie je de uitvoerboodschap‘Rust is nu geïnstalleerd. Geweldig!”.

Installeer Roest met roestup

2. Voer na afloop van de rustup installatie het volgende commando uit om de omgevingsvariabele‘$RUSTUP_HOME=/opt/rust‘ en het binaire pad van de rustup toolchain‘/opt/rust/bin‘ aan de‘$PATH‘ omgevingsvariabele toe te voegen. Dit maakt de omgevingsvariabelen permanent en laadt ze automatisch bij elke login.

echo 'export RUSTUP_HOME=/opt/rust' | sudo tee -a /etc/profile.d/rust.sh
echo 'export PATH=$PATH:/opt/rust/bin' | sudo tee -a /etc/profile.d/rust.sh

Voer nu het volgende commando uit om je huidige shell profiel opnieuw te laden. Dit zal een nieuwe shell configuratie toepassen, inclusief nieuwe omgevingsvariabelen.

source /etc/profile

Verifieer de‘$RUSTUP_HOME’ en ‘$PATH’ omgevingsvariabelen met het volgende commando.

echo $RUSTUP_HOME
echo $PATH

Als je configuratie juist is, zie je een soortgelijke uitvoer als hieronder.

Stel de binaire omgevingsvariabele RUSTUP_HOME en PATH in

De‘$RUSTUP_HOME‘ directory is‘/opt/rust‘ en het binaire pad van de rustup toolchain is‘/opt/rust/bin‘ directory.

3. Om de installatie van Rust te verifiëren, voer je het volgende commando uit met het volgende commando.

rustc --version

Je ziet een soortgelijke uitvoer als hieronder.

rustc 1.56.1 (59eed8a2a 2021-11-01)

Met Rust systeembrede installatie kun je Rust met verschillende gebruikers draaien, ook met de niet-root gebruiker.

Log in als je gebruiker en controleer de Rust versie zoals hieronder.

su - username
rustc --version

Je ziet een soortgelijke uitvoer als hieronder.

Verifieer Rustup

4. Standaard geeft rustup opdrachtaanvullingen voor een aantal soorten shells, waaronder bash.

Voer het volgende commando uit om de rustup commando-aanvulling voor bash te genereren.

rustup completions bash > /usr/share/bash-completion/completions/rustup

Herlaad nu het bash_completion profiel om een nieuwe configuratie toe te passen.

source /etc/profile.d/bash_completion.sh

Typ nu het ‘rustup’ commando en druk op‘TAB‘ om de lijst van rustup commando-aanvullingen te krijgen.

rustup TAB

Hieronder staat de vergelijkbare uitvoer die je krijgt.

Schakel autocomplete rustup in

Nu heb je de Rust installatie van het Debian systeem afgesloten met behulp van rustup.

Opzetten van het Rust Project

Het belangrijkste voordeel van het systeembreed installeren van Rust is dat alle gebruikers het kunnen gebruiken zonder extra pakket installatie en configuratie.

Voor dit voorbeeld zul je hello-world Rust maken met een niet-root gebruiker.

Log in als je gebruiker met het volgende commando.

su - username

1. Maak een nieuwe directory‘~/project‘ en verander je werkdirectory daarin.

mkdir -p ~/project; cd ~/project

2. Maak een nieuw Rust script ‘hello-world.rs’ met je favoriete editor.

nano hello-world.rs

Kopieer en plak de volgende Roest code voor een eenvoudig hallo-wereld bericht.

fn main() {
    println!("Hello World, welcome to Rust.");
}

Sla het bestand op.

3. Compileer het hello-world.rs script met het‘rustc‘ commando hieronder.

rustc hello-world.rs

De uitvoer van het hello-world.rs zal een uitvoerbaar bestand ‘hello-world‘ zijn.

4. Voer het binaire uitvoerbare bestand‘hello-world’ uit zoals hieronder.

./hello-world

En je ziet de ‘hello-world’ boodschap hieronder.

Rust Hallo Wereld

Roest beheren met rustup

rustup heeft zijn eigen configuratiebestand ‘settings.toml’. Deze configuratie is te vinden onder de‘$RUSTUP_HOME‘ directory.

1. Stel de standaard Rust toolchain in met het onderstaande rustup commando.

rustup default nightly

2. Stel een standaard Rust profiel in. Je kunt minimal, default, of complete gebruiken.

rustup set profile minimal

3. Compileren van Rust code met een specifieke Rust versie

rustup run nightly rustc hello-world.rs

4. Toon de standaard toolchain die in de huidige projectdirectory gebruikt zal worden.

rustup show

5. Toon beschikbare targets voor de huidige actieve toolchain. Targets zijn cross-platform.

rustup target list

6. Verwijder/verwijder specifieke toolchains uit de huidige rustup omgeving.

rustup toolchain uninstall nightly

7. Toon helpbericht van het rustup sub-commando.

rustup toolchain help

Verander de’toolchain‘ met een ander sub-commando.

8. Toon de man pagina voor een specifieke toolchain.

rustup man cargo

Nu heb je het basiscommando rustup geleerd om de Rust omgeving te beheren.

Rust en rustup verwijderen

Voor het geval je Rust en rustup helemaal wilt verwijderen, kun je gewoon de installatiedirectory‘/opt/rust‘ verwijderen.

1. Verwijder Rust en rustup helemaal met het volgende commando.

sudo rm -rf /opt/rust
sudo rm -rf /etc/profile.d/rust.sh

2. Verwijder enkele extra temp directory en ongebruikte configuratiebestanden.

rm -rf ~/.cargo
rm -f /etc/profile.d/rust.sh
rm -f /usr/share/bash-completion/completions/rustup

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes de programmeertaal Rust geïnstalleerd op het Debian 11 systeem met behulp van rustup. Ook heb je het basisgebruik van het rustup commando geleerd om je Rust omgeving te beheren.