compileer je Brotli Compressiegereedschap vanaf broncode op Fedora 29

Brotli is een algemeen verliesvrij compressie-algoritme dat gegevens comprimeert met een combinatie van een moderne variant van het LZ77 algoritme, Huffman codering, en 2e orde context modellering, met een compressieverhouding die vergelijkbaar is met die van de beste momenteel beschikbare algemene compressiemethoden. Het is qua snelheid vergelijkbaar met deflate maar biedt dichtere compressie. Het is open-sourced onder de MIT Licentie. Je kunt de broncode ervan op Github doorbladeren. De specificatie van het Brotli Gecomprimeerd Data Formaat is beschreven inRFC 7932Deze zelfstudie toont hoe je Brotli compressie bibliotheek vanaf broncode compileert op Fedora 29 systeem.

Vereisten

  • Fedora 29 systeem.
  • Niet-root gebruiker met sudo toegang.

Eerste stappen

Controleer de Fedora versie:

cat /etc/fedora-release
# Fedora release 29 (Twenty Nine)

Stel de tijdzone in:

timedatectl list-timezones
sudo timedatectl set-timezone 'Region/City'

Werk je pakketten voor het besturingssysteem bij:

sudo dnf check-update; sudo dnf update -y

Bouw Brotli

Installeer bouwgereedschappen en pakketten die nodig zijn om Brotli te bouwen:

sudo dnf install -y wget gcc make bc sed autoconf automake libtool git tree

Kloon de Brotli repository:

git clone https://github.com/google/brotli.git

Navigeer naar de Brotli source tree directory:

cd brotli

Maak een man pagina voor het Brotli commando:

sudo cp ~/brotli/docs/brotli.1 /usr/share/man/man1 && sudo gzip /usr/share/man/man1/brotli.1

Bekijk de man pagina:

man brotli

Om Autotoolsconfigurebestand te genereren voer je eerst het./bootstrapcommando uit:

./bootstrap

Na het bovenstaande commando zou je toegang moeten hebben tot de gebruikelijke C programma bouwstappen:configure,makeenmake install beschikbaar zijn.

Voor hulp kun je./configure --helpcommando uitvoeren. Nu zijn we klaar om Brotli te bouwen met de volgende instructies.

De basiscommando’s om brotli te bouwen en te installeren zijn:

./configure --prefix=/usr \
            --bindir=/usr/bin \
            --sbindir=/usr/sbin \
            --libexecdir=/usr/lib64/brotli \
            --libdir=/usr/lib64/brotli \
            --datarootdir=/usr/share \
            --mandir=/usr/share/man/man1 \
            --docdir=/usr/share/doc

make
sudo make install

Na het succesvolle bouwproces kun je de versie van Brotli controleren:

brotli --version
# brotli 1.0.7

Om hulp over het brotli commando te zien, kun je uitvoeren:

brotli -h

Dat is het. Je hebt met succes Brotli uit de broncode gecompileerd.

Links