CMS Made Simple installeren op Ubuntu 18.04 LTS

CMS Made Simple is een gratis en open bron inhoudsbeheersysteem, geschreven in PHP en gebruikt MySQL om zijn gegevens op te slaan. CMS Made Simple is een populair en goed presterend inhoudsbeheersysteem om je websites of blogs te beheren. CMS Made Simple biedt een mooi en gemakkelijk te gebruiken admin gedeelte voor thema-, sjabloon-, en stylesheet ontwikkeling. Je kunt je site snel en gemakkelijk onderhouden en bijwerken van overal met een webverbinding. Als je een alternatief voor WordPress zoekt, dan is CMS Made Simple de beste keuze voor jou.

In deze zelfstudie leren we hoe je CMS Made Simple kunt installeren op Ubuntu 18.04.

Vereisten

  • Een server waarop Ubuntu 18.04 draait.
  • Een niet-root gebruiker met sudo privileges.

Installeer een LAMP server

CMS Made Simple draait op een webserver, is geschreven in PHP en gebruikt MySQL als databank, dus je zult een LAMP server op je server moeten installeren. Installeer eerst Apache en MariaDB server door het volgende commando uit te voeren:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server -y

Standaard is de nieuwste versie van de PHP niet beschikbaar in Ubuntu 18.04, dus je zult de repository daarvoor moeten toevoegen. Je kunt het toevoegen met het volgende commando:<?p>

sudo apt-get install python-software-properties -y
sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php

Zodra de repository is bijgewerkt, kun je PHP en andere bibliotheken installeren met het volgende commando:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.1 php7.1-common php7.1-mbstring php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-gd php7.1-xml php7.1-intl php7.1-mysql php7.1-cli php7.1-mcrypt php7.1-zip php7.1-curl -y

Als alle pakketten geïnstalleerd zijn, start je de Apache en MariaDB service en schakel je ze in om bij het opstarten te starten met het volgende commando:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mysql

Vervolgens moet je enkele veranderingen aanbrengen in het php.ini bestand. Je kunt dit doen met het volgende commando:

sudo nano /etc/php/7.1/apache2/php.ini

Breng de volgende veranderingen aan:

max_execution_time = 180
memory_limit = 256M
post_max_size = 25M
upload_max_file_size = 150M

Bewaar en sluit het bestand, als je klaar bent.

Database configureren

Standaard is de MariaDB installatie niet beveiligd. Je zult hem dus eerst moeten beveiligen. Je kunt dit doen door het script mysql_secure_installation te draaien.

sudo mysql_secure_installation

Beantwoord alle vragen zoals hieronder aangegeven:

Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: 
Re-enter new password: 
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Log vervolgens in in de shell van MariaDB met het volgende commando:

mysql -u root -p

Geef je root wachtwoord in en maak dan een database en gebruiker voor CMSMS:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE cmsms_db;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON cmsms_db.* TO 'cmsms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Spoel vervolgens de privileges door met het volgende commando:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Verlaat tenslotte de MariaDB shell:

MariaDB [(none)]> exit;

Installeer CMSMS

Vervolgens moet je de nieuwste versie van CMSMS downloaden van hun officiële website. Je kunt het ook downloaden met het volgende commando:

wget http://s3.amazonaws.com/cmsms/downloads/14144/cmsms-2.2.7-install.zip

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit in de Apache root directory:

sudo unzip cmsms-2.2.7-install.zip -d /var/www/html/cmsms

Geef vervolgens de juiste toestemming aan de cmsms directory:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/cmsms/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/cmsms/

Maak vervolgens een apache virtual host directive voor CMSMS:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/cmsms.conf

Voeg de volgende regels toe:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/html/cmsms
 ServerName yourdomain.com
 <Directory /var/www/html/cmsms/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
 </Directory>
 ErrorLog /var/log/apache2/cmsms-error_log
 CustomLog /var/log/apache2/cmsms-access_log common
</VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het, schakel dan het virtuele host bestand en de apache herschrijfmodule in met het volgende commando:

sudo a2ensite cmsms
sudo a2enmod rewrite

Herstart ten slotte de apache service om alle veranderingen toe te passen:

systemctl restart apache2

Toegang tot CMSMS

Open je webbrowser en typ de URL http://yourdomain.com/cmsms-2.2.7-install.php in, je wordt doorgestuurd naar de volgende pagina:

Access CMS eenvoudig gemaakt

Kies nu de Engelse taal en klik op de Next knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Controleer systeemeisen

Analyseer hier de doelmap om bestaande software te vinden, klik dan op de Installeren knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Maak een nieuwe website

Geef hier je database gegevens op, kies je Tijdzone en klik op de Volgende knop, je zou nu de volgende pagina moeten zien:

Maak een admin account aan

Geef hier je admin account credential op en klik op de Next knop, je zou nu de volgende pagina moeten zien:

Site instellingen

Geef hier je websitenaam op, voeg extra taal toe en klik op de Next knop, je zou de volgende pagina moeten zien:

Installeer toepassingsbestanden

Klik nu op de Next knop om het applicatiebestand te installeren, je zou de volgende pagina moeten zien:

Installeren van de databank

Klik nu op de Next knop om het databaseschema te maken en bij te werken, initiële gebeurtenissen, gebruikersaccounts, stylesheets en inhoud in te stellen, je zou de volgende pagina moeten zien:

Installatie voltooid

Klik nu op het CMSMS admin paneel, je zou de volgende pagina moeten zien:

Inloggen in CMSMS

Geef hier je admin gebruikersnaam en wachtwoord op, klik dan op de Submit knop, je zou het CMSMS dashboard moeten zien in de volgende afbeelding:

CMS Made Simple Dashboard

Gefeliciteerd! je hebt CMS Made Simple met succes geïnstalleerd op de Ubuntu 18.04 server.