Bijwerken van ISPConfig 3.1 naar ISPConfig 3.2

Deze handleiding legt de stappen uit om een ISPConfig 3.1 server bij te werken naar ISPConfig 3.2. Deze handleiding is geschikt voor de besturingssystemen CentOS, Debian en Ubuntu.

Zie de ISPConfig 3.2 release notes voor een lijst van nieuwe mogelijkheden en aanvullende informatie over de ISPConfig 3.2 release.

Controleer ISPConfig 3.2 systeemeisen

ISPConfig 3.2 is compatibel met de volgende versies van besturingssystemen:

 • CentOS 7
 • CentOS 8
 • Debian 9
 • Debian 10
 • Ubuntu 16.04 LTS
 • Ubuntu 18.04 LTS
 • Ubuntu 20.04 LTS

Werkt ISPConfig 3.2 op oudere OS?

Het kan zijn dat het werkt als de geïnstalleerde standaard PHP versie min. PHP 5.4 IS. We hebben oudere versies niet getest en het kan zijn dat je config bestanden handmatig moet aanpassen als ze instellingen bevatten die niet ondersteund worden door oude software versies die mogelijk in gebruik zijn op een niet-ondersteund os.

Installeer nieuwe software afhankelijkheden

Sommige van de mogelijkheden in ISPConfig 3.2 vereisen aanvullende software. Deze software moet geïnstalleerd worden voor je de update start.

Voor Debian en Ubuntu

sudo apt-get install bzip2 p7zip-full xz-utils lzip rar unrar-free goaccess dovecot-lmtpd

Opmerking: De rar en unrar-free pakketten zijn niet beschikbaar op ARM architectuur. Dit betekent dat de rar modus voor website back-ups niet werkt, andere functies worden niet beïnvloed.

Voor CentOS 7

sudo yum -y install ncurses-devel gcc geoip-devel tokyocabinet-devel lbzip2 p7zip xz-libs lzip
cd /tmp
wget http://tar.goaccess.io/goaccess-1.4.tar.gz
tar xfz goaccess-1.4.tar.gz
cd goaccess-1.4
sudo ./configure --enable-utf8 --enable-geoip=legacy
sudo make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/bin/goaccess /usr/bin/goaccess

Voor CentOS 8

dnf install ncurses-devel gcc geoip-devel tokyocabinet-devel lbzip2 p7zip p7zip-plugins xz-libs lzip
cd /tmp
wget http://tar.goaccess.io/goaccess-1.4.tar.gz
tar xfz goaccess-1.4.tar.gz
cd goaccess-1.4
sudo ./configure --enable-utf8 --enable-geoip=legacy
sudo make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/bin/goaccess /usr/bin/goaccess

CentOS 7 en 8

Er is geen gratis rar pakket voor CentOS op centOS of Epel repository, alleen een proefversie van rarlab. Als je het toch wilt installeren, zijn hier de installatiestappen. Rar is optioneel en wordt alleen gebruikt als archiefmogelijkheid voor website back-ups. Als je het niet installeert, dan werkt alleen rar als backup formaat optie niet.

cd /tmp
wget https://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.9.1.tar.gz
tar -zxvf rarlinux-x64-5.9.1.tar.gz
cd rar
sudo cp -v rar unrar /usr/local/bin/

Controleer of er aangepaste sjablonen voor configuratiebestanden zijn

ISPConfig ondersteunt aangepaste sjablonen voor configuratiebestanden die bewaard worden in de map /usr/local/ispconfig/server/conf-custom/. Als je daar config sjablonen gemaakt hebt, dan zijn die waarschijnlijk niet compatibel met ISPConfig 3.2. Verwijder ze (aanbevolen) of maak nieuwe aan op basis van de configuratiebestanden die met ISPConfig 3.2 worden meegeleverd.

Je kunt controleren of er aangepaste configuratiebestanden zijn met deze commando’s:

ls -la /usr/local/ispconfig/server/conf-custom/

Als het resultaat zo is, dan heb je geen sjablonen voor aangepaste configuratiebestanden:

[[email protected] tmp]# ls -la /usr/local/ispconfig/server/conf-custom/
total 8
drwxr-x---.  6 root root   76 Oct  1 00:02 .
drwxr-x---. 13 root root 4096 Oct  1 00:02 ..
-rwxr-x---.  1 root root   45 Oct  1 00:02 empty.dir
drwxr-x---.  2 root root   23 Oct  1 00:02 error
drwxr-x---.  2 root root   23 Oct  1 00:02 index
drwxr-x---.  2 root root   23 Oct  1 00:02 install
drwxr-x---.  2 root root   23 Oct  1 00:02 mail

Er is dus niets te doen in dit geval.

Controleer vervolgens de installatiemap:

ls -la /usr/local/ispconfig/server/conf-custom/install/

Het volgende resultaat toont en lege map zonder aangepaste sjablonen:

[[email protected] tmp]# ls -la /usr/local/ispconfig/server/conf-custom/install/
total 4
drwxr-x---. 2 root root 23 Oct  1 00:02 .
drwxr-x---. 6 root root 76 Oct  1 00:02 ..
-rwxr-x---. 1 root root 45 Oct  1 00:02 empty.dir

Hier staan dus geen aangepaste sjablonen die verwijderd of aangepast moeten worden.

Let’s Encrypt voor ISPConfig poort 8080, Postfix, Dovecot en pure-ftpd

Als je handmatig een Let’s Encrypt certificaat hebt ingesteld voor de ISPConfig vhost en diensten als postfix, dovecot, en pure-ftpd, dan kan dit conflicteren met de nieuwe Let#s encrypt functionaliteit die ISPConfig voor deze diensten biedt. Behoud ofwel je oude Let’s encrypt instelling door ‘no’ te kiezen wanneer de ISPConfig Updater vraagt of hij de SSL Cert opnieuw zal aanmaken, of zorg ervoor dat je aangepaste Let’s encrypt vernieuwingsscripts verwijdert die de nieuwe functie in ISPConfig zouden kunnen verstoren.

Update ISPConfig 3.1 naar 3.2

Nu kunnen we het update proces starten. De update moet als root gebruiker worden uitgevoerd, gebruik voor Debian:

su -

om root gebruiker te worden.

Voor CentOS en Ubuntu, gebruik je:

sudo -s

om root te worden.

Dan wordt de ISPConfig update gestart met het commando:

ispconfig_update.sh

Kies“stable” als de update bron in de dialoog die op het scherm verschijnt:

ISPConfig stabiele update

Opmerking: de beschikbare update opties verschillen, afhankelijk van je oude ISPConfig versie. Maar er is altijd een optie met de naam stable.

Het update proces zal een paar vragen stellen, die hieronder getoond worden. Ik heb de aanbevolen antwoorden in rood gemarkeerd.

--------------------------------------------------------------------------------
 _____ ___________  _____       __ _     ____
|_  _/ ___| ___ \ / __ \      / _(_)    /__ \
 | | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _  _/ /
 | | `--. \ __/ | |  / _ \| '_ \| _| |/ _` | |_ |
 _| |_/\__/ / |   | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
 \___/\____/\_|   \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
                       __/ |
                       |___/
--------------------------------------------------------------------------------


>> Update

Operating System: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)

This application will update ISPConfig 3 on your server.

Shall the script create a ISPConfig backup in /var/backup/ now? (yes,no) [yes]: yes

Creating backup of "/usr/local/ispconfig" directory...
Creating backup of "/etc" directory...
Checking ISPConfig database .. OK
Starting incremental database update.
Loading SQL patch file: /tmp/ispconfig3_install/install/sql/incremental/upd_dev_collection.sql
Reconfigure Permissions in master database? (yes,no) [no]: <-- On multiserver systems, choose yes, on single server systems, choose no.

Reconfigure Services? (yes,no,selected) [yes]: yes

Configuring Postfix
Configuring Dovecot
Configuring Mailman
Configuring Spamassassin
Configuring Amavisd
Configuring Getmail
Configuring BIND
Configuring Pureftpd
Configuring Apache
Configuring vlogger
Configuring Apps vhost
Configuring Jailkit
Configuring Ubuntu Firewall
Configuring Database
Updating ISPConfig
ISPConfig Port [8080]: <-- just hit return to accept the default

Create new ISPConfig SSL certificate (yes,no) [no]: <-- Choose no to keep existing SSL cert, choose yes to create new SSL cert or switch from self-signed to a Let's encrypt SSL certificate.

Reconfigure Crontab? (yes,no) [yes]: yes

Updating Crontab
Restarting services ...
Update finished.

Maak je geen zorgen als je enkele andere “Configuring …” regels ziet, het werkelijke resultaat hangt af van de software setup van je server.

Hulp nodig bij de update?

Als je hulp nodig hebt bij de update, als je aanvullende vragen hebt over het update proces of als je problemen ondervindt nadat je je systeem hebt bijgewerkt, maak dan een bericht dat je probleem beschrijft in het ISPConfig ondersteuningsforum hier op howtoforge:

https://www.howtoforge.com/community/forums/installation-configuration.27/

Gebruik de commentaarfunctie onder dit artikel niet voor individuele ondersteuningsvragen.

Er ging iets helemaal mis en je wilt terug naar de vorige setup?

De ISPConfig updater maakt een backup van de hele /etc map (dus al je config bestanden), de map /usr/local/ispconfig (de hele vorige ISPConfig installatie) en de ISPConfig dbispconfig MySQL/MariaDB database. De backup is te vinden in de map /var/backup/ er is een submap die begint met ‘ispconfi_’ plus de hostnaam van de server en de datum van de update. Voorbeeld:

[[email protected] ~]# ls /var/backup/
ispconfig_server1.example.com_2020-10-15_19-38

Deze map bevat de bestandsbackups als tar.gz bestanden en een SQL dump:

[ro[email protected] ~]# ls /var/backup/ispconfig_server1.example.com_2020-10-15_19-38/
etc.tar.gz  ispconfig_db_backup.sql  ispconfig_software.tar.gz

Links