APT Proxy instellen op Ubuntu 20.04 LTS

Een proxyserver is een tussenserver die tussen de client computer en het Internet zit. In het algemeen wordt hij gebruikt in de interne netwerken voor onverwachte toegang en om aanvallen te voorkomen. Hij wordt ook gebruikt om de toegang tot het internet te regelen, de bandbreedte te controleren en inhoud te filteren en te blokkeren.

Als je kantoor- of thuisnetwerk achter een proxy server zit, dan moet je een proxy instellen in je web browser of netwerk proxy instelling om toegang tot het internet te krijgen.

In deze handleiding laten we je zien hoe je proxy instellingen en apt-proxy kunt instellen in Ubuntu 20.04 Server en Desktop systeem.

Vereisten

  • Ubuntu 20.04 desktop ge├»nstalleerd in je systeem.
  • Een root wachtwoord is geconfigureerd de server.

Proxy instellen op Ubuntu Desktop

Om een proxy op Ubuntu desktop in te stellen, open je de Systeeminstellingen zoals hieronder:

Systeem Instellingen

Klik op Netwerk => Netwerk proxy. Je zou het volgende scherm moeten zien:

Proxy instellingen

Kies in de vervolgkeuzelijst Methode Handmatig, geef het IP van je proxyserver op, het poortnummer en klik op Systeembreed toepassen om de wijzigingen toe te passen.

Proxy instellen voor een enkele gebruiker

In sommige gevallen wil je niet elke keer proxy gebruiken. In dat geval kun je een tijdelijke proxy instellen vanuit het terminal venster.

Om de HTTP_PROXY variabele tijdelijk te exporteren, voer je in je terminal het volgende commando uit:

export HTTP_PROXY=username:[email protected]:8181

Om de HTTPS_PROXY variabele tijdelijk te exporteren, voer je het volgende commando in je terminal uit:

export HTTPS_PROXY=username:[email protected]:8182

Als je een permanente proxy voor een enkele gebruiker wilt instellen. Je kunt dat doen door het bestand ~/.bashrc voor een bepaalde gebruiker te bewerken:

nano ~/.bashrc

Voeg de volgende regels toe aan het eind van het bestand:

export http_proxy=username:[email protected]:8181
export https_proxy=username:[email protected]:8182

Bewaar en sluit het bestand en activeer dan de nieuwe proxy instelling met het volgende commando:

source ~/.bashrc

Permanente proxy instellen voor alle gebruikers

Als je een proxy instelling voor alle gebruikers wilt instellen dan doe je dat door het bestand /etc/environment te bewerken:

nano /etc/environment

Voeg de volgende regels toe aan het eind van het bestand:

export http_proxy=username:[email protected]:8181
export https_proxy=username:[email protected]:8182

Bewaar en sluit het bestand en activeer dan de nieuwe proxy instelling met het volgende commando:

source /etc/environment

Proxy instellen voor APT

Je zult een proxy voor APT moeten instellen als je het pakket uit de Ubuntu repository wilt installeren. Je kunt dat doen door een nieuw configuratiebestand aan te maken in /etc/apt/apt.conf.d/:

nano /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf

Voeg de volgende regels toe:

Acquire::http::Proxy "http://username:[email protected]:8181/";
Acquire::https::Proxy "https://username:[email protected]:8182/";

Sla het bestand op en sluit het als je klaar bent. Je kunt nu alle pakketten uit de Ubuntu repository in je systeem installeren

Conclusie

In de bovenstaande gids heb je geleerd hoe je een proxy op Ubuntu kunt instellen met verschillende methoden. Ik hoop dat je nu voldoende kennis hebt over het instellen van proxy’s.