Apache Solr installeren op Ubuntu 20.04

Apache Solr is een schaalbaar, betrouwbaar, en fouttolerant NoSQL zoekprogramma, geschreven in Java en uitgebracht onder een OpenSource licentie. Het wordt gebruikt om gegevens op te slaan en ze te bevragen in bijna real-time. Het is de populairste zoekmachine die gedistribueerde indexering, replicatie, load balancing met automatische failover en herstel biedt. Het ondersteunt database queries via REST API’s zoals Elasticsearch.

In deze handleiding laten we je zien hoe je Apache Solr 8.6 installeert op Ubuntu 20.04.

Vereisten

 • Een server waarop Ubuntu 20.04 draait.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Aan de slag

Voor je begint is het een goed idee je systeem te updaten met de nieuwste versie. Je kunt je systeem bijwerken met het volgende commando:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Na het bijwerken start je het systeem opnieuw op om de veranderingen door te voeren.

Installeer Java

Apache Solr is geschreven in de taal Java. Dus moet Java in je systeem geïnstalleerd zijn. Als het niet geïnstalleerd is kun je het installeren door het volgende commando uit te voeren:

apt-get install default-jdk -y

Na de installatie van Java kun je de Java installatie controleren met het volgende commando:

java -version

Je zou de geïnstalleerde versie van Java moeten zien in de volgende uitvoer:

openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

Installeer Apache Solr

Eerst moet je de nieuwste versie van Apache Solr downloaden van de Apache website. Op het moment van schrijven van dit artikel is de nieuwste versie van Apache Solr 8.6.0. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://archive.apache.org/dist/lucene/solr/8.6.0/solr-8.6.0.tgz

Eenmaal gedownload pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar xzf solr-8.6.0.tgz

Installeer vervolgens Apache Solr door het Solr installatie script uit te voeren:

bash solr-8.6.0/bin/install_solr_service.sh solr-8.6.0.tgz

Als de installatie voltooid is, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

Service solr installed.
Customize Solr startup configuration in /etc/default/solr.in.sh
? solr.service - LSB: Controls Apache Solr as a Service
   Loaded: loaded (/etc/init.d/solr; generated)
   Active: active (exited) since Sat 2020-07-25 03:00:19 UTC; 5s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 4692 ExecStart=/etc/init.d/solr start (code=exited, status=0/SUCCESS)

Jul 25 03:00:09 ubuntu2004 systemd[1]: Starting LSB: Controls Apache Solr as a Service...
Jul 25 03:00:09 ubuntu2004 su[4694]: (to solr) root on none
Jul 25 03:00:09 ubuntu2004 su[4694]: pam_unix(su-l:session): session opened for user solr by (uid=0)
Jul 25 03:00:19 ubuntu2004 systemd[1]: Started LSB: Controls Apache Solr as a Service.

Op dit moment is Apache Solr geïnstalleerd en luistert op poort 8983. Je kunt dit verifiëren met het volgende commando:

netstat -tunelp | grep 8983

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

tcp6    0   0 :::8983         :::*          LISTEN   108    24019   4756/java 

Beheer Solr Service

Apache Solr wordt uitgevoerd als een Systemd dienst. Je kunt het dus gemakkelijk beheren met systemd.

Om de Apache Solr dienst te starten en te stoppen, voer je het volgende commando uit:

systemctl stop solr
systemctl start solr

Om de status van de Apache Solr dienst te controleren, voer je het volgende commando uit:

systemctl status solr

Om de Apache Solr dienst bij een systeemstart in te schakelen, voer je het volgende commando uit:

systemctl enable solr

Creëer Solr Collectie

Collectie is een logische index verspreid over meerdere servers. Core is dat deel van de server waarop één collectie draait.

Om een nieuwe collectie in Apache Solr te maken, voer je het volgende commando uit:

su - solr -c "/opt/solr/bin/solr create -c mytestcollection -n data_driven_schema_configs"

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

Created new core 'mytestcollection'

Toegang tot Apache Solr

Je kunt de Apache Solr webinterface openen met de URL http://your-server-ip:8983/solr. Je zou de Apache Solr webinterface in het volgende scherm moeten zien:

Apache Solr Dashboard

Selecteer in de linker zijbalk mytestcollection, je zou de status van je collectie moeten zien in het volgende scherm:

Apache Solr Statistieken

Conclusie

In deze gids leerden we hoe je Apache Solr in Ubuntu 20.04 server kunt installeren. Je kunt dit gereedschap gebruiken om het volledige potentieel van een verticale zoekactie te benutten. Bezoek voor meer informatie de officiële documentatie van Apache Solr.