Apache Solr installeren op Debian 11

Apache Solr is een open-source bedrijfs-zoekprogramma van het Apache Lucene project. De belangrijkste kenmerken zijn krachtig full-text zoeken, schaalbare en fouttolerante, gedistribueerde indexering, replicatie en load-balanced querying, automatische failover en herstel, gecentraliseerde configuratie, en meer. Het is geschreven in Java en gebruikt de Lucene bibliotheek voor indexering.

In dit artikel laten we je zien hoe je het Apache Solr zoekplatform op Debian 11 kunt installeren.

Vereisten

 • Een server met Debian 11.
 • Een root wachtwoord is op de server ingesteld.

Installeer Java

Apache Solr is geschreven in Java. Dus moet Java op je server geïnstalleerd zijn. Je kunt het installeren met het volgende commando:

apt-get install default-jdk gnupg2 apt-transport-https wget -y

Als de installatie voltooid is, controleer je de Java installatie met het volgende commando:

java -version

Je zou de volgende uitvoer moeten krijgen:

openjdk version "11.0.12" 2021-07-20
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.12+7-post-Debian-2)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.12+7-post-Debian-2, mixed mode, sharing)

Installeer Apache Solr op Debian 11

Op het moment van schrijven van deze handleiding is de nieuwste versie van Apache Solr 8.9.0. Je kunt het downloaden met het volgende commando:

wget https://downloads.apache.org/lucene/solr/8.9.0/solr-8.9.0.tgz

Als de download voltooid is, pak je het gedownloade bestand uit met het volgende commando:

tar xzf solr-8.9.0.tgz

Installeer vervolgens de Apache Solr met het volgende commando:

bash solr-8.9.0/bin/install_solr_service.sh solr-8.9.0.tgz

Zodra de Apache Solr geïnstalleerd is, zou je de volgende uitvoer moeten krijgen:

Service solr installed.
Customize Solr startup configuration in /etc/default/solr.in.sh
? solr.service - LSB: Controls Apache Solr as a Service
   Loaded: loaded (/etc/init.d/solr; generated)
   Active: active (exited) since Sat 2021-09-18 15:28:56 UTC; 5s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 4661 ExecStart=/etc/init.d/solr start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 7ms

Sep 18 15:28:47 debian11 systemd[1]: Starting LSB: Controls Apache Solr as a Service...
Sep 18 15:28:47 debian11 su[4663]: (to solr) root on none
Sep 18 15:28:47 debian11 su[4663]: pam_unix(su-l:session): session opened for user solr(uid=107) by (uid=0)
Sep 18 15:28:55 debian11 solr[4731]: Started Solr server on port 8983 (pid=4727). Happy searching!
Sep 18 15:28:56 debian11 systemd[1]: Started LSB: Controls Apache Solr as a Service.

Standaard luistert Apache Solr op poort 8983. Je kunt het controleren met het volgende commando:

ss -antpl | grep 8983

Je zou de volgende uitvoer moeten zien:

LISTEN 0   50           *:8983      *:*  users:(("java",pid=4727,fd=154))

Beheer Apache Solr Service

Om de Apache Solr te starten, voer je het volgende commando uit:

systemctl start solr

Om de Apache Solr te stoppen, voer je het volgende commando uit:

systemctl stop solr

Om de status van de Apache Solr te controleren, voer je het volgende commando uit:

systemctl status solr

Maak Apache Solr Collectie aan

Om de Apache Solr functionaliteit te testen, maak je een nieuwe Solr collectie met het volgende commando:

su - solr -c "/opt/solr/bin/solr create -c newcollection -n data_driven_schema_configs"

Voorbeelduitvoer:

Created new core 'newcollection'

Toegang tot Apache Solr Web UI

Je kunt nu de Apache Solr webinterface openen met de URL http://your-server-ip:8983. Je zou het Apache Solr dashboard moeten zien in het volgende scherm:

Solr web ui

Klik in het linkerdeelvenster op de mycollection binnen Core Selector om de statica van je in de vorige stappen gemaakte collectie te zien.

Apache Solr toegangsstatistieken

Conclusie

Gefeliciteerd! Je hebt met succes Apache Solr op Debian 11 geïnstalleerd. Je kunt nu je eigen zoekprogramma maken met Apache Solr. Voor meer informatie, zie de Apache Solr documentatie.